موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : فرهنگ ریسک ها.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فرهنگ ریسک ها
تعداد صفحه :
20
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
ريسک و ريسك پذيري
ریسک پذيري در زمينه فرهنگ سازماني
تصميم گيري در شرايط ريسك و چالش فرضيه عقلاني بودن تصميمات
انواع ریسک :
ریسک سوداگرانه
ریسک خطرناک
عناصر اصلی ریسك:
فرایند مدیریت ریسک پروژه چیست
هدف
هنگامی که باید از فرایند مدیریت ریسک پروژه استفاده شود
نتيجه گيري
منابع
مقدمه
معناي ريسک در فرهنگ لغت «در معرض گذاشتن خود تا حد ضرر»به عقيده من اين معني درست است .ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریبا همه‌ی کوشش‌های بشری دربردارنده‌ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند .
ريسک و ريسك پذيري
اساساًً واژه ریسک در حوزه مدیریت مالی به میزان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، اما ریسک مفهومی است که به نوعی در همه تصمیمات ما وجود دارد. مدیریت موثر ریسک از مهمترین خصیصه های سازمان های موفق است و از دو بخش اساسی تشکیل شده است: بخش نرم و رفتاری که شامل محیط و فرهنگ ریسک سازمان می باشد و بخش سخت تر که شامل برنامه های ویژه مدیریت ریسک می باشد که موسسه را هدایت می کند. مدیریت ریسک خوب، نیازمند هر دو عنصر فرهنگ ریسک قوی و یک برنامه فراگیر در سطح سازمان می باشد.موضوع ریسک پذیری در دو سطح فردی و فرهنگ سازمانی مطرح می شود. از نظر فردی هر کس بر اساس ادراکش از ریسک و میزان ریسک پذیری اش یگانه است. در سطح فرهنگ سازمانی نیز هر سازمان برای خود سطحی از ریسک پذیری دارد که آن را به کارکنان خود انتقال می دهد.افراد در اشتياقشان براي شانس متفاوت هستند. تمايل به پذيرفتن يا خودداري از ريسك بر مقدار زماني كه مديران لازم دارند تا تصميم بگيرند و مقدار اطلاعاتي كه قبل از انتخاب گزينه به آن دسترسي مي يابد تاثير دارد. در يك مطالعه از 79 مدير در يك مسئله شبيه سازي شده خواسته شد تا تصميمي در مورد اجاره را اتخاذ كنند. مديران با ريسك پذيري بالاتر تصميمات سريع تري گرفتند و نسبت به مديران با ريسك پذيري پائين از اطلاعات كمتري براي اتخاذ تصميم استفاده كردند. جالب توجه اين است كه صحت همه تصميمات براي هر دو گروه مساوي بود. در كل مديران در سازمان هاي بزرگ، مخصوصاً در مقايسه با موسسات كوچك تر، ريسك گريزتر هستند. در كل بين مشاغل در تمايل به ريسك تفاوت وجود دارد. در نتيجه، تشخيص اين تفاوت ها و حتي ملاحظه تناسب ريسك پذيري با مشاغل از اهميت فراواني برخوردار است. براي مثال ريسك پذيري بالا براي يك فروشنده سهام در بورس منجر به عملكرد بهتر مي شود، چون اين نوع شغل نيازمند تصميم گيري هاي سريع مي باشد. از طرف ديگر تمايل به ريسك پذيري مانع بزرگي براي يك حسابدار است. اين شغل بهتر است به وسيله كسي اشغال شود كه تمايل به ريسك پائين تري دارد(Robbins, 2005:108).
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007