سه شنبه 3 مهر 1397
بازدید امروز : 7290 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : مزیت نسبی محصولات کشاورزی بر صادرات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مزیت نسبی محصولات کشاورزی بر صادرات
تعداد صفحه :
20
قیمت :
3000 تومان

چکیده:
پديده نوظهور جهاني شدن اقتصاد و از بين رفتن مرزهاي تجاري كشورها، به شدت در حال شكل گيري است و در آينده اي نه چندان دور، كشورها به سختي قادر خواهند بود كه خود را از اين جريان كنار كشيده و تنها در حاشيه نظاره گر تحولات تجاري بين كشورها باشند. لذا انتظار مي رود ايران نيز به نحوي خود را با تحولات تجارت در دنيا همگام نموده و براي رقابت و ورود به صحنه تجارت بي نالمللي آماده شود. شايد يكي از تمرينات لازم قبل از الحاق به سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني ، تقويت و گسترش تجارت در قالب همكاريهاي منطقه اي باشد. در نتيجه، لازم است تا هر چه سريعتر امكانات بالقوه در بخش هاي مختلف توليدي كشور به ويژه بخش كشاورزي، مورد ارزيابي قرار گيرد و با ديدي شفاف نسبت به توسعه تجارت در خصوص كالاهاي مختلف اقدام شود.بدين منظور، توسعه همكاريهاي منطقه اي با استفاده از تأسيس تشكلها و پيوند آنها با همديگر، گامهايي در راستاي توسعه همه جانبه و به خصوص صادرات غير نفتي محسوب مي شود. ايران، به سبب موقعيت ممتاز جغرافيايي در يكي از مساعدترين مناطق براي همگرايي و ادغام اقتصاد منطقه اي قرار گرفت هاست؛ زيرا ايران به سبب جايگاه ممتاز و منحصر به فرد از يك سو به عنوان پل ارتباطي بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و كشورهاي مستقل مشترك المنافع به شمار مي آيد و از سوي ديگر، بين كشورهاي در حال توسعه اسلامي با اتحاديه اروپا داراي اهميت بوده و مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد.
مقدمه
امروزه با توجه به تحولا ت صورت گرفته، تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه، مشخص شده است که توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرف داخلی نیست و هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی با اتکا به منابع و نیروهای درونی خود به توسعه دست یابد.از سوی دیگر تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان می دهد که بخش خارجی اقتصاد نقش بسیار مهمی بر فرایند توسعه ایفا نموده و در واقع تجارت به صورت موثر رشد و توسعه کشورها عمل کرده است. موقعیت رقابت بین المللی و شاخص آزاد سازی اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها گویای ضعف قدرت رقابتی کشور در عرصه جهانی است. البته در چند سال منتهی به ۱۳۸۳ اصلا حات و اقتصادی انجام شده، موقعیت رقابتی کشور را کمی بهبود داده بود، لیکن پس از آن به دلیل برخی چالش های بین المللی و موانع حاصل از آن شاهد مشکلا ت جدیدی در عرصه رقابت پذیری اقتصاد ایران هستیم و به هر حال بایستی با گرایش بازار، استراتژی برونگرایی و حضور فعالتر در عرصه بین المللی سعی در برون رفت از چالش های حاضر در جهت بهبود موقعیت رقابتی بنمائیم. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و ظرفیتهای بسیار زیاد تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است،
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007