موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تاثیر زبان فارسی بر ادبیات عرب.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاثیر زبان فارسی بر ادبیات عرب
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
پاره ای خصوصيات زبان فارسی
تاثير زبان فارسي بر زبان و ادبيات عرب
بعضي پژوهشگران تعداد واژگان فارسي قراني را تا يکصد عدد برآورد کرده مانند
واژگان فارسي بصورتهاي زير به زبان عربي داخل شده اند
بعضي غلط هاي رايج
نمونه هايي از كلمات فارسي در ادبيات امروز عربي
منابع
  مقدمه
زبانهاي دنيا را 6 هزار دانسته اند. بعضي از اين زبانها بسيار به هم شبيه هستند .بنابراين همه زبانها را مي توان در 20 گروه عمده جاي داد. يکي از مهمترين گروههاي زباني هندو ايراني است که تمامي زبانهاي شبه قاره هند – ايران و اروپايي را دربرمي گيرد. در روزگار ابن بطوطه وي در تمام مناطق غير عربي که سفر نموده با زبان فارسي مشکل گفتاري خود را حل مي کرده است. حتي در چين و بلغارستان و ترکستان کلماتي از فارسي وجود دارد و از اين نظر با زبان يوناني قابل مقايسه است. زبان فارسي از قديم ترين زبانها و از گروه زبانهاي هندو ايراني ( آرين ) است که زباني پيوندي است اين گروه زباني مجموعه اي از چندين زبان را شامل مي شود که بزرگترين جمعيت جهان به اين گروه سخن مي گويند و صدها واژه مشترک ميان فارسي و آنها وجود دارد.
پاره ای خصوصيات زبان فارسی :
1- در فارسي گاهي با تبديل يک آوا معني ديگري از کلمه حاصل مي شود مانند تبديل حرف "ب " به حرف " و" در کلمه بالا – والا که در اينجا والا معني عظيم و مهم مي دهد.
2- تمام نامها بدون استثنا در زبان پارسي مي توانند با "ان" و يا "ها" جمع بسته شوند .
3 - در فارسي با يك ريشه ، كار ريشه هاي ديگري، مي توان ساخت و با افزودن پسوند و پيشوند به کلمات مي توان دهها کلمه ساخت مانند دل – دانش و ... که براي هرکدام مي توان 20 کلمه ساخت. مانند : دل بر- دل داده - پردل – کم دل- دل سوز – دل رحم – دل سنگ- دلگر – دلدار - بي دل - بادل – نادل - دل جين – دلچي و ..... دانشگاه - دانشجو – دانش ورز - دانشمند، دانشيار- بي دانش ، پر دانش - دانشي، دانشور، دانش آموز، دانشجو ، دانش پژوه . در فارسي وزن هاي گوناگون وجود ندارد و بدون شكستن ريشه ، اسم فاعل و مفعول و .. ساخته مي شود كه اينها همگي يادگيري زبان فارسي را آسان مي كند.بزرگان کهن ادب فارسي از خط کوفي که قرائت آن براي غير عرب بسيار مشکل بود توانستند خط فارسي و اعراب و نقطه گذاري را ابداع کنند. ولي تقريبا هزار سال است که اين شيوه نگارش بدون تحول و تکامل باقي مانده و به علت نوشته نشدن صداها ( ضمه کسره و فتحه) ، غير فارسي زبانان بسختي مي توانند واژگان را بدون شنيدن و فقط از طريق کتابت فرا بگيرند. مشکلي که البته در زبان هاي ديگر و در کتابت با حروف لاتين نيز بطور کامل برطرف نشده است . اما در فارسي نيز با كمي انعطاف مي توان اين مشكل را حل كرد. کردها و پاکستاني ها تا حدودي با ابداع بعضي ابتکارات اين مشکل را کم کرده اند.
تاثير زبان فارسي بر زبان و ادبيات عرب
هيچ زباني در دنيا نيست که از ساير زبانها واژه گانی به عاريت نگرفته باشد، همه زبانها از همديگر تاثير و تاثر پذيرفته اند. زباني که از زبانهای ديگر وام نگرفته باشد زبانی مرده است . هرچقدر زبانها تاثير بيشتري گرفته باشند زنده تر شده اند و اين هيچ عيب و نقصی برای آنها محسوب نمی شود. مهمترين زبان فعلي جهان (انگليسي )تقريبا 75 درصد کلمات خود را از ساير زبانها بويژه انگلو- جرمن و لاتين گرفته است. اسپانيولي و پرتغالي 95 درصد زبان و ادبياتشان يکي است با اين وجود خود را دو زبان مختلف مي نامند .زبان عربي و فارسي نيزازهمديگر واژگان زيادي وام گرفته اند. بطوريکه بيشتر اصطلاحات فقهي، مذهبي و حقوقي از زبان عربي گرفته شده است. اما زبان عربي نيز به نوبه خود واژگاني بصورت دست نخورده و واژگان زيادي بصورت برهم زده شده (بشکل قالب هاي معرب) از فارسي وام گرفته است. جواليقي 838 کلمه و در کتاب المنجد321 کلمه و ادي شير در کتاب خودش 1074 واژه را که زبان عربی از زبان فارسي وام گرفته است را توضيح داده اند.
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی حکومت پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
76 صفحه - 24000 تومان
بررسی پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
84 صفحه - 30000 تومان
تاثیر زبان فارسی بر ادبیات عرب
16 صفحه - 7500 تومان
تاثیر زبان و ادبیات فارسی در زبان عرب
15 صفحه - 4500 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 30000 تومان
نقش تاثیر آیات قرآنی در ادبیات معاصر
5 صفحه - 4500 تومان
نقش زبان فارسی در اخلاق
6 صفحه - 4500 تومان
مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
26 صفحه - 18000 تومان
طرح نمودار خورشیدی کتاب زبان فارسی تحلیل و بررسی پاورپوینت
36 صفحه - 15000 تومان
تاثیر شعر فارسی در زبان عرب
15 صفحه - 6000 تومان
آموزش زبان و ادبیات فارسی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی داستان کوتاه در مصر - زبان و ادبیات عرب
41 صفحه - 21000 تومان
بسته آزمونهای استخدامی ویژه آزمون شهرداری شامل سئوالات ریاضی و ادبیات و معارف و هوش و زبان انگلیسی و آمار و کامپیوتر و icdl
300 صفحه - 12000 تومان
روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی
13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007