سه شنبه 27 آذر 1397
بازدید امروز : 5645 نفر

موضوع : انقلاب صنعتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انقلاب صنعتی
تعداد صفحه :
19
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
انگلستان اولین کشور صنعتی جهان
نیروی بخار
پول برای سرمایه گذاری
انقلاب کشاورزی
شرایط کار در کارخانه
حقایق ثبت شده
پیامدهای انقلاب صنعتی در انگلستان
علت های انقلاب صنعتی
نتیجه گیری
پاورقی
منابع
چکیده
انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اوسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. در اینکه این رشته تحولات را می توان انقلاب صنعتی نامید اختلاف نظر وجود دارد . واژهٔ انقلاب به دگرگونیهای ناگهانی اطلاق می شود، در حالی که این تحولات صنعتی به هیچ وجه ناگهانی نبودند . حتی بعضی از محققین تنها این تحولات را مختص به صنعت نمی دانند و معتقدند که این تحولات دارای جنبه‌های اجتماعی و فکری نیز بوده اند .
مقدمه
سیصد سال قبل در طول کم وبیش نیم قرن انفجار رخ داد که امواج آن سراسر کره زمین را به لرزه درآورد وجوامع را در هم ریخت وتمدنی به تمامی نوین خلق کرد.این انفجار انقلاب صنعتی بود.انقلاب صنعتی تکنولوژی را به جهتی کاملا نوین سوق داد. ماشین های برقی ومکانیکی عظیم قطعات متحرک پیچ ومهره همه وهمه محیط اطراف را به هیاهو کشانید.باآغاز انقلاب صنعتی خانواده ها فشار تحول را احساس کردند که به شکل تعارض وحمله به اقتدار پدر شاهی وروابط دگرگون یافته والدین-فرزندان ومفاهیم جدید آداب معاشرت ظاهرشد.وبا انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه افراد خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند .اماقبل از پایان قرن 19تاریخ نگاران اقتصادی رفته رفته به اصطلاح انقلاب صنعتی خو می گرفتند ومنظور شان به واقع مجموع نوآوری های فنی واقتصادی بود.که طی دوره ی1760تا1830درانگلستان پدید آمد.با سازماندهی مرحله ای سیر رویدادها در این دوران روشنتر خواهد شد در نخستین مرحله که در انگلستان میانه قرن18آغاز شد واختراع نخستین ماشین بخار نیز احتمالا مهمترین نوآوری دوران بوده است.دومین مرحله ازاواسط قرن19آغاز میگردد ودراصل ارتباط می یابد به رشد سریع راه آهن-تولید فولاد وجانشینی کشتیهای بادبانی به وسیله ی کشتیهای بخاری.در حوالی چرخش قرن انقلاب به مرحله (سومین)پا گذاشت که با رشد صنایع اتومبیل –برق-تلفن مشخص می گرددجنگ جهانی دوم سرآغاز مرحله چهارم بود.که وجه تمایزآن توسعه چشمگیریاست که درصنایع هواپیمایی .الکترونیک وغیره مشاهده می شود.
صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقلاب صنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد، زیرا انگلستان پس از چندین قرن تحول سیاسی داخلی، توسعهٔ استعمار تجاری، گسترش ناوگان دریایی، رشد طبقهٔ متوسط و بهبود امور قانونی و اداری کشور، از نظر زمین،کارگر،سرمایه، مدیریت و حکومت وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت که زمینهٔ پیش‌رفت صنعتی در این کشور را فراهم می‌کرد. انقلاب صنعتی در انگلستان در سه زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت. گاهی سخن از دو انقلاب صنعتی برده می‌شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است. دو نتیجه مهم انقلاب صنعتی، گسترش استعمار اروپایی‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره کشی از کارگران در داخل بود.
..................

تحقیقهای مشابه
تاثیر انقلاب صنعتی در معماری
17 صفحه - 2500 تومان
تاثیر انقلاب صنعتی در معماری
18 صفحه - 2500 تومان
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
19 صفحه - 2000 تومان
صدور انقلاب اسلامی
22 صفحه - 2000 تومان
نقش معنویت در انقلاب اسلامی
19 صفحه - 2500 تومان
نقش رهبر در انقلاب ها
5 صفحه - 1000 تومان
دیدگاه محقق غربی (آبراهامیان) در مورد انقلاب اسلامی
6 صفحه - 1500 تومان
نقدو بررسي نظريه نيكي آر كدي در تحليل انقلاب اسلامي ايران
8 صفحه - 2000 تومان
جایگاه زنان در انقلاب اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 2500 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
11 صفحه - 2000 تومان
تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
15 صفحه - 2000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 2000 تومان
نقش مساجد در انقلاب اسلامی
16 صفحه - 2000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
71 صفحه - 3000 تومان
شورای عالی انقلاب فرهنگی
5 صفحه - 1500 تومان
تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
20 صفحه - 2500 تومان
فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
9 صفحه - 2000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 2500 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 2500 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 2500 تومان
تداوم یا استحانه انقلاب اسلامی- روش تحقیق
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی و آشنایی با انقلاب کوبا
63 صفحه - 4500 تومان
نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
18 صفحه - 2500 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
10 صفحه - 2000 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
ماهيت و عوامل پيروزي انقلاب اسلامي ايران
12 صفحه - 2500 تومان
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
21 صفحه - 2500 تومان
نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
25 صفحه - 2500 تومان
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
63 صفحه - 4500 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
72 صفحه - 6000 تومان
مطالعه انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو
10 صفحه - 2000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 2500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 4500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 2500 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 2500 تومان
احزابی که در شکل گیری انقلاب نقش داشته اند
16 صفحه - 2000 تومان
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
12 صفحه - 2000 تومان
پیروزی انقلاب اسلامی
3 صفحه - 1000 تومان
چرایی و چگونگی وقوع انقلاب بحرین
15 صفحه - 2000 تومان
مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
17 صفحه - 2000 تومان
پروژه آزمایشگاه الکترونیک صنعتی کموتاسیون خط DC
25 صفحه - 2500 تومان
طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان
24 صفحه - 2500 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 10000 تومان
خوشه های صنعتی تولید
10 صفحه - 1500 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 15000 تومان
پروژه در مورد شیرهای صنعتی - دریچه های کنترل
49 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
70 صفحه - 4500 تومان
پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی - مراحل و محاسبات لازم طرح ریزی کارخانه ساخت بخاری گازی
20 صفحه - 4500 تومان
جامعه صنعتی و نقش زنان در آنان
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 10000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 2500 تومان
معرفی دانشگاه صنعتی شریف
29 صفحه - 2500 تومان
جامعه صنعتی و نقش زنان در آن
19 صفحه - 2500 تومان
شرکت صنعتی پارس خزر
10 صفحه - 2000 تومان
شناخت فلزات صنعتی فایل بصورت پاورپوینت
109 صفحه - 6000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
115 صفحه - 10000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 4500 تومان
جامعه صنعتی کنونی
6 صفحه - 1500 تومان
حسابداری صنعتی - حسابداری بهای تمام شده
39 صفحه - 2500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
90 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
39 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
58 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جدول توالی مراحل جهت بهبود عملکرد واحدهای صنعتی H2-PSA پتروشیمی جم (Jam)
6 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقی
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی - حفاظت صنعتی
97 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 13000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی بررسی وضعیت زعفران و صادرات آن
84 صفحه - 10000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22
8 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 10000 تومان
کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
43 صفحه - 4500 تومان
کاراموزی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان
27 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی چینی سازی مدیریت صنعتی و بازرگانی
15 صفحه - 2500 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 6000 تومان
کاربردهای صنعتی ، پزشکی باریکه های الکترونی
13 صفحه - 2500 تومان
حسابداری صنعتی - مواد اولیه
21 صفحه - 2500 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 6000 تومان
ویژگی جوامع سنتی کشاورزی صنعتی فراصنعتی و مقایسه آنها با یکدیگر درحیطه جامعه شناسی
12 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007