موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
تعداد صفحه :
55
قیمت :
45000 تومان

چکیده :
سيستم «ماليات بر ارزش افزوده» را نمي توان به يك كشور «هديه» كرد، بلكه لازم است با توجه به شرايط خاص هر كشور سيستم مربوطه طراحي و به مورد اجرا گذاشته شود. طراحي صحيح و نظارت دقيق بر اجرا نه تنها در مراحل اوليه كه براي ساليان دراز بايد همچنان مدنظر قرار گيرد.
«ماليات بر ارزش افزوده» كه اكنون در اغلب كشورهاي توسعه يافته اروپا و آمريكا اعمال مي شود طي ۲۵ سال گذشته با استقبال وسيع كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار جهان نيز روبه رو شده است. به موجب بررسي هاي انجام گرفته اجراي «ماليات بر ارزش افزوده» راهي مناسب براي افزايش منابع درآمد دولت ها و مدرنيزه كردن سيستم مالياتي كشورهاست. اما اين مهم فقط با طراحي دقيق و اجراي صحيح سيستم مزبور قابل حصول است.
کلید واژه :
مالیات ، اقتصاد
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
مقاله زير كه نوشته ۳ تن از كارشناسان ارشد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است به ابعاد مختلف اين مسأله مي پردازد.
شايد بتوان پيدايش «ماليات بر ارزش افزوده» را مهمترين رويداد اقتصادي دهه هاي پاياني قرن بيستم ذكر كرد كه هر روز بر اهميت آن افزوده مي شود. تا چهل سال پيش بحث ماليات، يك بحث غيرنظري و صرفاً عملياتي تصور مي شد. اما امروزه بحث سيستم مالياتي يكي از محورهاي مهم بحث سيستم اقتصادي در جهان تصور مي شود. «ماليات بر ارزش افزوده» اكنون در بيش از ۱۲۰ كشور جهان كم و بيش اعمال و بيش از يك چهارم عوايد مالياتي جهاني به كمك اين روش جمع آوري مي شود.
«ماليات بر ارزش افزوده» (VAT) چيست؟ اين ماليات به نوعي از ماليات اطلاق مي شود كه بر فروش كالا در تمامي مراحل توليد آن وضع مي شود. شاخصه اصلي اين نوع ماليات آن است كه مالياتي كه بر مواد اوليه موردنياز هر بنگاه اقتصادي وضع مي شود، در مالياتي كه بر فروش محصول نهايي اين بنگاه تعلق مي گيرد، منظور شده است و مجدداً اخذ نمي شود. برخلاف ماليات بر خرده فروش(كه به موجب آن فقط ماليات در مرحله فروش كالاي نهايي اخذ مي شود)، عوايد مالياتي در سيستم «ماليات بر ارزش افزوده»، در تمامي مراحل توليد جمع آوري مي شود و نيز برخلاف سيستم ساده ماليات بر سرمايه برگشتي (كه ماليات بر فروش تمامي كالاهاي نهايي و واسطه تعلق مي گيرد) توليدكنندگان مي توانند مطمئن باشند كه ماليات بر مواد اوليه مورد نياز بنگاه، دوباره از ايشان اخذ نخواهد شد. از آنجا كه ماليات پرداختي بر مواد اوليه، در قيمت نهايي محصول بنگاه منظور مي شود، لذا تصميم گيري هاي توليدي صحيح تر انجام شده و از ماليات مرحله اي (مالياتي كه بر هر مرحله از فروش وضع مي شود) اجتناب مي شود. «ماليات بر ارزش افزوده»، بسيار شفاف است و تمامي بنگاه هاي اقتصادي را كه عوايد سالانه آنها از سطح معيني تجاوز مي كند، شامل مي شود. (و فقط بنگاه هاي فروشنده كالاي نهايي را دربر نمي گيرد). از آنجا كه درنهايت، اين ارزش كالاي نهايي است
كه مبناي دريافت ماليات قرار مي گيرد، مي توان گفت كه ماليات بر ارزش افزوده درواقع ماليات بر مصرف نهايي است. ( حسامی ، محمد ، 1385 )
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
12 صفحه - 6000 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 9000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 7500 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007