چهارشنبه 7 اسفند 1398
بازدید امروز : 5499 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
تعداد صفحه :
13
قیمت :
2000 تومان

استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی
بودجه عملیاتی:
بودجه آئينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتها است و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه ايفا مينمايد. بودجه بندي را فرآيند تخصيص منابع و محدود به نيازهاي نامحدود مينامند. بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهاي مالي درآورده و راه اجراي برنامه و كنترل پيشرفت آنها را نشان ميدهد و سازمانها به سه دليل عمده به بودجه ريزي نيازمندند : اولاً نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها، ثانياً شناساندن منابع مورد نياز اجراي برنامه ها و ثالثاً بدست آوردن معيارهاي سنجش، نظارت و كنترل...
عملياتي كردن بودجه، نيازمند رعايت برخي از پيش شرط هاست كه به نظر مي رسد دولت فعلي با توجه به گذشت زمان كوتاه از تصدي مسئوليت نتوانسته آنها را به كار ببندد. در واقع عملياتي كردن بودجه يك فرآيند است كه مطالعات و پژوهش هاي تخصصي در موضوع اقتصاد دولت بخش عمده اي از اين فرآيند را تشكيل مي دهد كه متا سفانه اين مهم هنوز صورت نپذيرفته است. به نظر مي رسد بودجه فعلي به دليل فقدان پيش نيازها نه عملياتي است و نه حتي نزديك به يك بودجه عملياتي.
بودجه در اقتصاد دولت‌ها نمايانگر فعاليت‌هاي دولت و بخش غيردولتي مي‌باشد، از اين لحاظ هر گونه تغيير اگرچه جزئي نيز باشد تأثيرات خود را از جمله تورم، بيكاري يا رونق اقتصادي در پي دارد.
از سويي بودجه در كشوري همانند ايران كه وابسته به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام است و از سويي ديگر اقتصاد كشور وابسته به دولت است، نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند.
روشهاي بودجه ریزی:
1- بودجه متداول (سنتي)
2- بودجه ريزي افزايشي
3- بودجه برنامه‌اي
4- بودجه ريزي بر مبناي صفر
در بودجه ريزي عملياتي علاوه بر تفکيک اعتبارات به وظايف، برنامه‌ها، فعاليتها، طرح‌ها و حجم عمليات، هزينه‌هاي اجراي عمليات دولتي و دستگاههاي دولتي طبق روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده و روش اندازه گيري کار، محاسبه و اندازه گيري مي‌شود.
بودجه عملياتي بر پايه چهار اصل استوار است:
- 1 حسابداري قيمت تمام شده
2 - روش اندازه گيري کار
- 3استفاده از فرم ها
- 4استفاده از استانداردها
در بودجه ريزي عملياتي منابع بر اساس اولويت امور و نتايج قابل اندازه گيري تخصيص داده مي‌شوند. يک بودجه عملياتي علاوه بر تخصيص هزينه‌هاي فعاليت، همه فعاليتهاي مورد نياز براي پشتيباني يک برنامه را تعريف و تعيين مي‌کند.
تفاوت بودجه عملياتي با بودجه سنتي و برنامه اي:
در بودجه ريزي سنتي نوع و ماهيت هزينه‌ها نشان داده مي‌شوند ولي مشخص نمي‌گردد که هر هزينه براي کدام هدف و منظور و يا اجراي کدام برنامه يا فعاليت خاص، تخصیص داده شده به عبارت ديگر توجه عمده روي Inputها مي‌باشد. ولي به دليل سادگي، عدم انجام و توانايي کنترل هزينه‌ها در مقايسه با سالهاي قبل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بودجه برنامه‌اي بيشتر به طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمان‌ها مربوط مي‌باشد در حاليکه بودجه عملياتي حدود فعاليت و عمليات طبقات پايين سلسله مراتب را نيز موردبررسي و پيش بيني بودجه‌اي قرار مي‌دهد. در تنظيم بودجه برنامه‌اي ممکن است بدون محاسبه دقيق مخارج هر واحد از فعاليت دولتي، هزينه‌ها را فقط بر اساس سياست کلي مالي دولت پيش‌بيني کرد. در صورتي که شرط اساسي براي تهيه بودجه عملياتي اين است که حجم و مقدار فعاليت سازمانهاي دولتي، تعيين و هزينه هر واحد از فعاليتها محاسبه مي‌شود.
اهداف بودجه عملياتي:
1 - ارائه بهترين ابزار ممکن بر اساس نتايج
2- ايجاد ارتباط بين بودجه و نتايج عملکرد برنامه
3- تمرکز فرايند تصميم گيري روي مهم ترين مسائل
4- ارائه اطلاعات قابل سنجش براي قواي مجريه، مقننه و قضائيه
5- ارائه مشوق‌هایي براي مديريت عملکرد بر مبناي بهبود مستمر
6- ايجاد يک فرايند منطقي براي تصميم گيري در خصوص بودجه
7- ارائه مبنايي براي پاسخ گويي بيشتر در قبال استفاده از منابع کشور
8- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع
9- تعيين نتايج قابل سنجش و مورد انتظار که از يک تخصيص بودجه خاص قابل وصول است.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007