جمعه 27 دی 1398
بازدید امروز : 5504 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بررسی تاٌثیر تغییرات ساختاری خانواده بر هویت اجتماعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی تاٌثیر تغییرات ساختاری خانواده بر هویت اجتماعی
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان

چکیده :
گستردگي تحولات ،مشخصه دنياي معاصر است به طوري كه تغييرات، تمام پهنه حيات اجتماعي را در نورديده است. ساختارهای خانواده ها نیز از این قاعده مثتثنی نبوده اند . برای تغییر شكل خانواده وتحول اشكال آن عوامل متعددی از جمله تغییر كاركرد خانواده در جهان ، تغییر مالكیت ،ایدئولوژی وتغییر ارزشهای رایج ذکر شده است.این تحولات به تبع تاثیراتی را برساختار هویت اجتماعی افراد گذاشته و سبب تغییرات هویتی از یک هویت واحد و مشخص به هویت هایی چند گانه در دنیای مدرن شده است.در این مقاله به بررسی روند تغییرات در سطح خانواده وتاثیر آن بر هویت اجتماعی افراد پرداخته شده است.
کلید واژه:خانواده گسترده ،خانواده هسته ای ،هویت اجتماعی
مقدمه :
امروزه روند شتابان تحولات اجتماعي ارتباطات را سست نموده و آن را به شكل فرايندهاي با نيروهاي ابژه اي متعدد زندگي امروزين رويارو مي نمايد واين ركن بنيادي ومقاوم حيات اجتماعي را در جريان تحول قرار مي دهد . اهميت اين تحولات دگرگون ساز وپيامد هاي آن در روابط ميان زن ومرد ،پدرومادر ،فرزندان ،نقش شبكه خويشاوندي سبب شده كه مو ضوع خانواده به يكي از مسايل مهم مطالعه وپژوهش در سالهاي اخير تبديل شود . خانواده، هسته اولیه شکل گیری هویت فرد است. گستردگي تحولات ،مشخصه دنياي معاصر می باشد به طوري كه تغييرات، تمام پهنه حيات اجتماعي را در نورديده است .
تغييراتي كه نه تنها درگروه ها وشبكه ها بلكه درساخت جوامع نیز كه افراد هويت هايشان را در آنها متبلور مي بينند, راه يافته است. امروزه با جوامعي روبرو هستيم كه تغييرات سريع ،اساس آنها را تشكيل مي دهند ، از اين روست كه نسل نو و پديد آمده با موج جديد اجتماعي از هر نظر با نسلهاي سالخورده تمايز دارد. تغييرات حاصل شده در خانواده بر اساس رويكرد كاركرد گرايي ساختاري در حوزه اي فراتر از حوزه صرف وخاص سنتها ورفتارها در خانواده اتفاق مي افتد .اين تغييرات در صورت تناسب با تغييرات در كل نظام اجتماعي تشديد مي شود يا تضعيف مي گردد وشايد نيز بتواند به تدريج تغييراتي ديگر را به دنبال داشته باشد که تغییرات هویتی از آن جمله است.دگرگوني خانواده به عنوان كوچكترين واحد بنيادي جامعه مورد توجه انديشمندان قرار دارد وتغييرات اين نهاد اجتماعي در ديگر بخشهاي اجتماعي تاثير مي گذارد بنابراين شبكه پيچيده ي از روابط اجتماعي ،بستر وزمينه بروز مناسبات افراد ونقشهاي آنان در چارچوب خانواده است .
دوركيم جامعه شناسي را دانش نهاد ها ،علم به وجود آمدن آن وشناخت نحوه تاثيرات آن مي داند.نهاد ها اگر چه به وسيله انسان به وجود مي آيند هر چند نا آگاهانه وبي هدف ولي با تشكيل وتوسعه ساخت و قوانين مخصوص به خود از موسسين خود مستقل وجدا مي شوند وكنترل رفتار انسان را به عهده مي گيرند و انسانها را از ذهن گراييها و فرد گراييهاي خطر ناك در امان مي دارد. که البته هویت های اجتماعی افراد خارج از این چارچوب نمی باشد.
تعريف هويت :
با پيچيده تر شدن زندگی مدرن تعریف از هویت نيز دگرگون گردید و تعریف از هویت واحد به هویت پيچيده و چند پاره تبدیل گشت. جامعه شناسان هویت اجتماعی رابه جای هویت فردی جایگزین کرده واز هو یت ,معنای پيچيده تری ارائه دادند . طبق پندار و نگرش جامعه شناسان انسان در مجموعه ای جای می گيرد و با همان نيز تعریف می شود . مجموعه ای از مناسبات دگرگون شونده که به سوژه, ارزشها , معناها و نشانه ها را ارائه می کند . و به او این امکان را می دهد تا درآنچه جورج هربرت ميد کنش متقابل اجتماعی خوانده بود ,هویت خویش را بيابد . ارزشها , نمادها ,معناها و نشا نه ها و در یک کلام فرهنگ منشی, تا ویلی و تفسيری دارند همه از راهها ی از آگاهی فرد – من آگاه – و فعاليتهای هر روزه او به زندگی اش معنا می دهند و جهان خود را معنا می کنند. بنا براین انسان از خود هيچ هویتی و تعریفی نمی تواند ارائه کند و داشته باشد ,مگر در حضور دیگری وشناخت خود از طریق تعامل مبتنی بر کنش ها و قراردادهای است که محصول فضا های بيرون از خود می باشد .هویت اجتماعی که در بطن اجتماع به وجود مي آيد .می بایست بين دنيای شخص و دنيای اجتماعی ارتباط ایجاد کند, خانواده یکی از نهادهایی است که این امر درآن تحقق پذیر است. هویت جریان تلفیق تغییرات فردی ونیازهای اجتماعی برای آینده است , هویت شامل به وجود آمدن یک احساس همانی ووحدت شخصیت است که فرد احساس می کند ودیگران آن را تشخیص می دهند واز زمانی به زمان دیگر مشابه است.برک هویت را مجموعه ای معانی می داند که چگونه بودن را در خصوص نقشهای اجتماعی به فرد القا می کند ویا وضعیتی که به فرد می گوید او کیست و مجموعه معانی را برای فرد تولید می کند که مرجع کیستی وچیستی او را تشکیل می دهند .به نظر برگر مردمی که اولین بار با یکدیگر آشنا می شوند ,می کوشند ,تا به هویت رابطه دست پیدا کنند. یعنی نقطه مشترکی را پیدا کنند که وجه تمایز آنها از دیگران است . ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی تاٌثیر تغییرات ساختاری خانواده بر هویت اجتماعی
18 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
53 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 45000 تومان
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
23 صفحه - 35000 تومان
معرفی و بررسی روشهای تشخیص هویت پاورپوینت
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 8000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 1000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 12000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
15 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
25 صفحه - 45000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16
8 صفحه - 8000 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
22 صفحه - 3000 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
17 صفحه - 1500 تومان
نقش خانواده در ارتقا امنیت اجتماعی- پاور
21 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
46 صفحه - 7000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 25000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007