پنج شنبه 31 1398
بازدید امروز : 1622 نفر

موضوع : رکوردهایی با طول متغییر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رکوردهایی با طول متغییر
تعداد صفحه :
7
قیمت :
1500 تومان

مقدمه:
رکورد از دید برنامه ساز
رکورد از دید کاربر را رکورد منطقی می‌گوییم و چنین تعریف می‌کنیم:
مجموعه‌ای است دارای ساختار مشخص (مبتنی بر طرح اصل) و نامدار ، از تعدادی فیلد باری نمایش رکود ، نیاز به ساختار داریم و ساختار باید طرح مشخص داشته باشد . طرح رکود نشان دهنده نوع رکود است . دو طرح برای ساختار رکود وجود دارد.
• طرح با قالب ثابت مکان
• طرح با قالب غیر ثابت مکان
طرح با قالب غیر ثابت مکان
در این طرح ، در هر فیلد در هر نمونه رکود، هم اسم صفت خاصه و هم مقدار آن ذخیره می‌شود. و مکان یک فقره اطلاع در نمونه‌های مختلف یک نوع رکورد از پیش مشخص و ثابت نیست .
تعداد فیلدها و طول آنها و نیز مکان آنها در نمونه‌های مختلف یک رکود، یکسان نیست ، چنین طرح موارد استفاده خاصی دارد. نمونه‌های مختلف یک نوع رکود مربوط به یک نوع موجودیت ، معمولاً بر اساس همان طرح با قالب ثابت مکان ذخیره سازی می‌شوند، البته ممکن است نمونه رکوردها طول ثابت یا متغیر داشته باشند. به عبارت دیگر نمونه رکوردها بر اساس همان طرح ثابت مکان ذخیره سازی شوند ، اما در عین حال طول نمونه‌های مختلف رکورد متغیر باشد. در طرح یر ثابت مکان معمولا طول نمونه رکوردها متغیر است . پس رکورد منطقی از نظر طول بر دو نوع است :
• رکورد با طول ثابت
• رکورد با طول متغیر ..................

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007