تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2557 نفر

موضوع : آموزش و پرورش ایران
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آموزش و پرورش ایران
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

این مقاله ضمن معرفی عوامل مؤثر در پیدایش زمینه های جدید در حوزه ی آموزش و پرورش در ایران در هزاره سوم راهکارهایی را جهت تطبیق با شرایط آینده ارائه می دهد. از عوامل بسیار مهم می توان به گسترش کمی و همگانی شدن و ... آموزش و پرورش در سطوح متوسطه و عالی و راهیابی اقشار و طبقات پایین جامعه به سطوح متوسطه و عالی اشاره کرد که آموزش و پرورش کشور را با مسائل و مشکلات جدیدی مواجه می سازد.
وقوع تحولات مهمی که در دهه های اخیر بخصوص بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد موقعیت فرد و جامعه را در جایگاهی قرار داد که عنوان یک رویکرد رفتاری تربیتی نسل جوان را راهی مراکز آموزشی کرد و چون آموزش و پرورش توان جوابگویی به نسل جدید را نداشته، پسروی هایی دیده می شود که این پدیده موقتی است. گرایش جدید خانواده در کنار گرایش های سنتی و هجوم نسل جدید به دانشگاه ها و گسترش کمی آن در انواع مختلف در سال های اخیر کفه ترازو را به نفع گرایش های جدید متمایل ساخته است و موجبات حرکت آموزش و پرورش را به طرف گرایش های جدید را فراهم ساخته است. که از میان آنها می توان به راهکارهایی برای آموزش و پرورش کشور در هزاره ی سوم رسید.
مقدمه
با رسیدن به قرن بیست و یکم باید تمام کسانی که مدیریت های نظام های آموزشی و پرورشی فعلی را بر عهده دارند، به دقت تغییر و تحولات را ارزیابی نمایند تا برای آینده ای پر تحرک و تا حدی مطمئن آماده شوند. وجه ی مشخصه ی این آینده، تغییرات سریع و تکنولوژی پیشرفته و زیر سؤال رفتن همه جانبه ی الگوهای زندگی اجتماعی ـ اقتصادی موجود می باشد. ایران امروز در اثر ناملایمات گذشته و 8 سال جنگ تحمیلی و فشارهای همه جانبه هنوز با مشکلات بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، توزیع و مصرف مواد مخدر، رشد سریع جمعیت و برخی مشکلات دیگر دست به گریبان است که مسلماً آموزش و پرورش آینده نیز با این مسائل درگیر خواهد بود و باید بتواند این مشکلات را به طور شایسته ای که در حد و شأن یک کشور اسلامی، است، حل نمایند. در واقع کشور ما و (شاید جهان امروز) در یک بحران ملی اسلامی کشور هستند و عده ای نیز با آگاهی از دیدگاه های جدید تمایل به نوگرایی تغییر و تحول در جامعه دارند که این مسأله خود یک تناقض ایجاد می نماید. این تناقض با اولین حرکت ها برای تشکیل نظام جدید تعلیم و تربیت در ایران به وجود آمده است.
!.دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، عضو هیاءت علمی دانشگاه اصفهان
2.دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
اولین انگیزه ی تشکیل نظام تعلیم و تربیت جدید در ایران، انگیزه هایی از سرشکست های نظامی در برابر عثمانی ها و روس ها بود. دولت وقت و پاره ای از دلسوزان کشور به این فکر متمایل شدند که فلسفه و ادبیات و به طور عام، علوم متداول به تنهایی کارآمدی ندارند و اطلاع از فنون و ابزارهای نظامی جدید نیز لازم است. در اثر ارتباط با کشورهای دیگر، به تدریج به نیازهای دیگر نیز پی برده شد و اولین مدرسه ها شکل گرفت. این شیوه ی تشکیل مدارس جدید، باعث شد نظام سنتی تعلیم و تربیت مدارس جدید را با ارزش ها و فرهنگ خود بیگانه تلقی کند.
تناقض حفظ فرهنگ خودی و نیاز به ابزار و تکنیک دیگران و به تبع آن، پذیرش فرهنگی که از آن تکنیک جذابیت (گذشته از آن که آن فرهنگ خوب است و یابد) از همان روزهای اول تشکیل تعلیم و تربیت جدید مطرح شد. این مسأله هیچگاه در طول سال های اخیر تا به امروز راه حل علمی نیافته است. (1)
هزاره ی سوم در آینده به وجود می آید که اساسی ترین موضوع آن ایجاد مداری است که خود را برای شنیدن صدای دیگران آماده می کنند، وقتی که اطلاعات از طریق رایانه ها و اینترنت تمامی مرزها را درمی نوردند، مربیان، تدوین کنندگان برنامه ی درسی، نویسندگان کتاب های درسی نه تنها باید صدای دیگران را بشنوند، بلکه ابزارهای ارتباطی آموزش و پرورش را باید تحت سلطه خود در آورند. مایک اپل تأکید می کند که با عقلانی و اقتصادی تر شدن برنامه ها و روش های آموزگاران دچار مشکل می شوند. ..................

تحقیقهای مشابه
آموزش و پرورش در ایران
23 صفحه - 2000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 3500 تومان
آموزش و پرورش ایران
17 صفحه - 2500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 2000 تومان
آموزش و پرورش در ایران
22 صفحه - 3000 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 1500 تومان
آموزش و پرورش کودکان اختلالات رفتاری - کودکان استثنایی
11 صفحه - 1500 تومان
آموزش و پرورش کودکان نا شنوا یا کم شنوا
10 صفحه - 1500 تومان
آموزش و پرورش کودکان استثنایی فایل در پاور پوینت
168 صفحه - 20000 تومان
کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
80 صفحه - 12000 تومان
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 1500 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 3500 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 2000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 5000 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 2000 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش
23 صفحه - 2500 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 10000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 4000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 3000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
76 صفحه - 7000 تومان
مبانی و اصول آموزش و پرورش
21 صفحه - 2500 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 2500 تومان
اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش
3 صفحه - 1000 تومان
آموزش و پرورش در هزاره سوم.doc
13 صفحه - 2000 تومان
بيان وضعيت آموزش وپرورش استان گيلان.doc
11 صفحه - 2000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 2000 تومان
مهندسی سازمان در مورد آموزش وپرورش
57 صفحه - 9000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 3000 تومان
اصول و چارچوب برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني
28 صفحه - 3500 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 1500 تومان
نقش مدیران آموزشی در پرورش تفكر خلاق
6 صفحه - 1500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 3000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 3000 تومان
آموزش و پرورش ابتدایی کشور آلمان
10 صفحه - 2000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 1500 تومان
آموزش و پرورش ابتدایی کشور ترکیه
12 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 3000 تومان
مدیریت آموزش خلاق در آموزش و پرورش
25 صفحه - 3500 تومان
ضرورت همت مضاعف و کار مضاعف در آموزش و پرورش
23 صفحه - 5000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 1500 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 4000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 7000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 14000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 3500 تومان
نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 1500 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018