موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آزمایش ماشین های الکتریکی 2
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آزمایش ماشین های الکتریکی 2
تعداد صفحه :
24
قیمت :
12000 تومان

آزمایش بی باری ترانسفورماتور سه فاز
مشخصات ترانس: 250 ولت آمپر 220/380 ولت 50 هرتز تشکیل شده از سه ترانس تکفاز
@شرح آزمایش
مدار شکل بالا را می بندیم و خروجی ترانس ثانویه را باز می گزاریم. ولتاژ ورودی را از صفر تا ولتاژ نامی ، در چند مرحله افزایش می دهیم و مقادیر توان ولتاژ و جریان بی باری را در هر مرحله بدست آورده و در جدولی یاداشت کرده ، وبا توجه به مقادیر، مقدار تلفات را بدست آورده و نوع آن را مشخص می کنیم و منحنی مشخصه بی باری را رسم می نمائیم.
با توجه به مقادیر بدست آمده ، تلفات به شرح زیر می باشد.
P1= 0.73 P2=3.66 Pfe=PW1+PW2=0.73+3.66=4.39
در آزمایش بی باری که ثانویه مدار باز است، چون جریان در خروجی نداریم، پس فقط تلفات آهنی وجود دارد. لذا با استفاده از آزمایش بی باری می توان تلفات آهنی را بدست آورد.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007