موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بودجه و مراحل بودجه بندی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بودجه و مراحل بودجه بندی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
4500 تومان

بودجه
مقدمه:
بودجه (واژه‌ای فرانسوی) است که به صورت عمومی به لیستی از تمامی درآمدها و هزینه‌ها اتلاق می‌گردد. هدف بودجه به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱- پیش بینی درآمدها و مخارج
۲-مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده در بودجه در آینده.
بودجه برنامه مالي دولت براي يك سال مالي مي باشد كه شامل پيش بيني درآمدها و منابع تامين اعتبار و هزينه هاي يك دستگاه مي باشد.
بودجه تصویری از دورنمای یکساله بنگاه اقتصادی است که به منظور شناخت درآمدها و اختصاص آنها به مصارفی که در جهت اهداف باشد تهیه و تنظیم میگردد همچنین ابزاری است برای کنترل هزینه ها بدین صورت که در هربنگاه اقتصادی یک برنامه مالی در جهت سود تعریف می شود که از طریق این برنامه شاخصهای لازم جهت نحوه استفاده از منابع برای رسیدن به اهداف شرکت در اختیار مدیران قرار می گیرد تا از طریق مقایسه این شاخصها با عملکرد واقعی ، انحرافات مشخص و استراتژی لازم جهت رفع آنها اتخاذ گردد .
بودجه بندی دارای چه مراحلی می باشد ؟
الف ) تهیه بودجه : اینکار توسط واحد بودجه در هر شرکت با نگرش به روند حداقل سه سال گذشته و پیش بینی آینده صورت می گیرد.
ب ) تصویب بودجه : در شرکتهای دولتی ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بودجه توسط مجمع عمومی عادی انجام می گیرد .
ج ) پس از تصویب بودجه جهت اجرا از طریق دفتر مجامع ابلاغ میگردد .
د ) اجرای بودجه : بودجه در بخش مالی و توسط واحد کنترل اعتبارات اجرا می شود (اعتبار= منبعی است برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت) بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و همچنين برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به دستيابي به اهداف دولت مي شود و از سه قسمت اساسي زير تشكيل مي شود :
1) بودجه عمومي دولت شامل :
الف) : بودجه جاري
ب) : بودجه عمراني
2) بودجه شركتهاي دولتي و بانك ها
3) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت
بنابراين بودجه از مفاهيم فني است كه آحاد جامعه متناسب با ديدگاههاي خود از آن تعابير متفاوتي دارند
بودجه پيش بيني درآمد هزينه است
بودجه تخصيص پول براي هدف مشخص است
بودجه وسيله كنترل هزينه هاست
بودجه برآورد هزينه هاي آينده است
بودجه دولت در واقع به نوعي تراز عمليات مالي دولت مي باشد كه منابع و مصارف دولتي با عنوان دريافتها و پرداختها در آن منظور مي شود.
در هر كشوري كه از نظام پارلماني پيروي مي نمايد با اندك تفاوتي از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مرحله را ، دوره بودجه اي ، مراحل بودجه ، يا سيكل بودجه ناميده اند كه به ترتيب عبارتند از
1) مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه
توسط دولت
2) مرحله تصويب بودجه
توسط مجلس
3) مرحله اجراي بودجه
توسط دولت
4) مرحله نظارت بر بودجه
توسط مجلس
شرح وظايف اداره کل بودجه
دريافت اصول، ‌سياستها و خط مشي هاي برنامه هاي توسعه و سياستها و خط مشي ها و برنامه هاي مصوب رئيس سازمان در زمينه فعاليتهاي جاري و عمراني.
- تهيه بودجه جاري و عمراني كل سازمان بر اساس برنامه هاي مصوب رئيس سازمان و در قالب قوانين و مقررات و ضوابط و معيارهاي مملكتي و ارائه بودجه كل به رئيس سازمان جهت تصويب. - بررسي و شناسايي راههاي مختلف تامين اعتبارات و منابع مورد نياز از محل كمكهاي دولت و در آمدهاي اختصاصي و ناشي از فعاليتهاي سازمان و ارائه پيشنهاد جهت پيش بيني و درج موارد مذكور در بودجه سازمان و لايحه بودجه كل كشور.
– بررسي و مطالعه مستمر در قوانين برنامه و بودجه كل كشور و ساير مصوبات قانوني و تصويب نامه هاي دولتي جهت شناسايي و تشخيص منابع حصول و اقدام و پيگيري در مورد تحقق تامين و تحصيل منابع مذكور.
– تهيه و تنظيم گزارشهاي تحليلي و توجيهي جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي و حضور مستمر و فعال در كميسيونهاي دولت،‌ سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسلامي بهنگام بحث و بررسي بودجه سازمان.
– تهيه و ارائه هر گونه آمار و اطلاعات و گزارشهاي مورد نياز مراجع مذكور در طول مراحل بحث و بررسي و تصويب بودجه كل سازمان.
– پيگيري مستمر مراحل تصويب بودجه و انعكاس اخبار و تحولات مرتبط با آن به معاونت اداري و مالي و رئيس سازمان از آغاز تا مرحله نهايي.
– تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي بودجه جاري و عمراني سازمان و پيگيري اقدام هاي مربوط به امضاء‌ و مبادله موافقت نامه ها بين سازمان وسازمان برنامه و بودجه پس از تصويب و ابلاغ بودجه سازمان.
– تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي مربوط به نحوه محاسبه و برآورد اقلام در آمدها و هزينه هاي بودجه و تهيه و تنظيم دستورالعملها و روشهاي بودجه بندي به حوزه ها،‌ واحدها و مراكز و ارائه خدمات مشورتي،‌تخصصي و كارشناسي جهت تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه بر مبناي برنامه و بودجه مصوب كل سازمان.
..................

تحقیقهای مشابه
بودجه و مراحل بودجه بندی
11 صفحه - 4500 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
62 صفحه - 24000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
15 صفحه - 6000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
تحلیلی بر بودجه 1387
26 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
بودجه و بودجه نویسی
9 صفحه - 4500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
روشهای بودجه بندی سرمایه ای
11 صفحه - 6000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 10500 تومان
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
49 صفحه - 18000 تومان
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
13 صفحه - 6000 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 12000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 7500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 33000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 7500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
25 صفحه - 15000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
24 صفحه - 10500 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 36000 تومان
سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
18 صفحه - 7500 تومان
مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
27 صفحه - 7500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
12 صفحه - 4500 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 4500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
انواع روش های بودجه بندی سرمایه
23 صفحه - 6000 تومان
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، بودجه بندی هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (Ahmed Belkaoui) (احمد بلکاوی)
5 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بودجه بندی عملکرد - محرک (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بودجه بندی افزایشی (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
2 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007