موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
تعداد صفحه :
21
قیمت :
4000 تومان

مقدمه:
تحلیل اقتصادی پروژه، تکنیکهای مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها، بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود. مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی هستند، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیکها دارد.
شناسایی یک موضوع قابل بررسی:
نقطه شروع در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی، شناخت موضوع، مشکل یا نارسایی و جوانب موجود می باشد. معمولا مشکلات با وجود اهمیتی که در کاهش یا ایجاد مشکلات آینده دارند، بدون تحقیق و تدبر قابل تشخیص نیستند. آگاهی از موضوع یا مشکل سبب حل آن یا تغییر آن در جهت سود رسانی می شود.
بررسی سیستم های تحلیل
سیستم های تحلیل، دسته ای از مراحل مربوط به هم می باشند که نتایج اصلی طرح و مدیریت را بررسی کرده و چگونگی همکاری افراد، پول و مواد را برای رسیدن به اهداف بزرگتر مشخص می نماید.
سیستم های تحلیل از طرق مختلف در پی به بدست آوردن شیوه برخورد مشکلات می باشند که عبارتند از: کشف علمی و اصولی اهداف ، راه حل ها ، فرضیات ، موازین و خطراتی که در کل بعنوان یک سیستم جامع محسوب می شوند.
این نحوه تحلیل، مناسبات مشترکی که تشکیل دهنده یک سیستم می باشند را آشکار می نمایند. پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشد:
1-شرح اهداف
2-فرمول بندی معیارهای تاثیر پذیر
3- ارایه راه حل ها
4-ارزیابی راه حل ها
5-انتخاب راه حل ها.
ارایه راه حل ها
ضرورت نیاز به ابتکار وخلاقیت در ارایه راه حل ها انکار ناپذیر می باشد، چنانچه نقیصه مشترک بسیاری از تحلیل ها فقدان ابتکار است. جستجو برای یافتن راه حل های ممکن، در بر گیرنده دو نوع وظیفه می باشد: شرح رده ها یا شرح تفاوت راه حل ها بطور عملی، و شرح اختلافات چشمگیر تفاوت راه حل ها برای هر رده خاص در عمل.
اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی
مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد.
ارزیابی ها بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلا عات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است. ..................

تحقیقهای مشابه
تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
21 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
22 صفحه - 44000 تومان
کاربرد ریاضی در سازمانها ، اقتصاد ، زندگی روزمره
14 صفحه - 3000 تومان
تحلیلی بر اقتصاد ایران
16 صفحه - 4000 تومان
اقتصاد زیر زمینی- اقتصاد خاکستری
15 صفحه - 3000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
8 صفحه - 3000 تومان
تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
20 صفحه - 5000 تومان
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
21 صفحه - 4000 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 7000 تومان
رابطه اقتصاد با دامپروری
7 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 28000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 14000 تومان
تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
12 صفحه - 4000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 2000 تومان
کشاورزی در اقتصاد گیلان
15 صفحه - 5000 تومان
تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
21 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 30000 تومان
شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
19 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 33800 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 10000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 4000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 6000 تومان
اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
8 صفحه - 2000 تومان
تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران
19 صفحه - 5000 تومان
نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
31 صفحه - 7000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
5 صفحه - 2000 تومان
مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
4 صفحه - 2000 تومان
تاثیر سهمیه بندی بنزین در اقتصاد کشور
21 صفحه - 5000 تومان
تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
20 صفحه - 5000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 5000 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 26000 تومان
شوک نفتی در اقتصاد ایران
10 صفحه - 4000 تومان
با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
6 صفحه - 4000 تومان
عامل اقتصاد فرهنگی و سال جهاد اقتصادی
6 صفحه - 3000 تومان
علل تورم در اقتصاد ايران
22 صفحه - 6000 تومان
سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
6 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25
21 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
14 صفحه - 28000 تومان
تاثیر وقف بر اقتصاد اسلامی
24 صفحه - 10000 تومان
نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
23 صفحه - 12000 تومان
نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
23 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
13 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
22 صفحه - 44000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12
5 صفحه - 10000 تومان
اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی
25 صفحه - 6000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 10000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 6000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 6000 تومان
ضریب جینی و آمار آن در اقتصاد ایران
18 صفحه - 5000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 4000 تومان
تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10
15 صفحه - 4000 تومان
تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10 پاورپوینت
32 صفحه - 5000 تومان
بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقامتی در خصوص وزارت ورزش
10 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
19 صفحه - 5000 تومان
اقتصاد رسانه – اقتصاد رسانه های غربی و ایران
9 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی و مقایسه آ ن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
33 صفحه - 5000 تومان
تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
19 صفحه - 4000 تومان
ارتباط ریاضی با سایر دروس و کاربرد آنها در دنیای امروز
10 صفحه - 5000 تومان
هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم و اقتصاد
5 صفحه - 3000 تومان
اهمیت و کاربرد علم زمین شناسی
13 صفحه - 4000 تومان
اشنایی با علم نانو و کاربرد های آن - نانو تکنولژی
96 صفحه - 16000 تومان
کاربرد ریاضی در علم پزشکی
13 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007