موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
تعداد صفحه :
41
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
سیستم های حسابداری در ایران:
1.سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام:
2.سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه:
3.سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت:
4.سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل:
5.سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون:
عملکرد اطلاعاتی:
عملکرد کنترلی:
عملکرد خدماتی:
عوامل سیستم حسابداری:
ورودی سیستم حسابداری:
خروجی سیستم حسابداری:
ورود داده ها:
پردازش داده ها:
ستاده ها:
مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری شامل مراحل شش گانه زیر است:
شناسایی سیستم حسابداری:
بررسی تکنیکی:
بررسی امکان:
طراحی گردش عملیات حسابداری:
تعیین نیاز های ورودی و خروجی سیستم:
طراحی مکانیزم کنترل سیستم حسابداری:
تدوین سیستم حسابداری:
اجرای سیستم حسابداری:
وارسی سیستم حسابداری:
سیستم حسابداری کامپیوتری:
سیستم حسابداری مکانیکی:
دسته بندی سیستم های حسابداری:
رشد و اصلاح سیستم:
نگهداری عادی:
نگهداری اضطراری:
نگهداری سیستم حسابداری:
مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری:
1. به موقع بودن مانده حسابها:
2. بازخور فوری:
3. امکان اعمال کنترل داخلی اضافی:
چرخه عمل حسابداری:
عملیات حسابداری در سیستم حسابداری دستی:
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
سیستم های حسابداری در ایران:
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هر کجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود ( به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی ) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی بدست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومتهای نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد مؤسسات و شرکتهای بزرگ به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان مؤسسات و شرکتها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت در فکر تأمین مخارج اداره مملکت و بانکها و مؤسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روشهای قبلی ممکن نبود و این عامل باعث ابداع روشها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شدکه تدوین این اصول و روشها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات ونوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
1.ایران قبل از اسلام
2.ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
3.از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
4.از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
5.از اوایل دهه چهل تاکنون
1.سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام:
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حسابها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه مسلم است در امپراطوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن باج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست. ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی حسابداری و تاریخچه آن در ایران و جهان
99 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
11 صفحه - 2000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
41 صفحه - 6000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
6 صفحه - 6000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
29 صفحه - 5000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 3000 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 8000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007