تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2603 نفر

موضوع : انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

گذری و نظری بر تاريخچه معا هده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای NPT
موضوعی که الان موجب اين همه جنجال شده و در صدر مسايل مهم سياست خارجی کشورهای بزرگ دنيا يعنی آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان قرار گرفته ، موضوع برنامه انرژی هسته ای ايران است.
مقام های کشورهای مزبور در بالا ترين سطح سياسی، برای هر موضوعی ديگری که با يکديگر ديدارمی کنند، به موضوع پرونده هسته ای ايران هم می پردازند. اهميت اين موضوع محدود به ايران نمی شود هيچ موضوع مربوط به ايران تا کنون اين چنين در سطح بين المللی اهميت پيدا نکرده است
علت و اساس اين مشکل بر می گردد به سال 1968 در اين سال با ابتکار کشورهای غربی دارای فناوری هسته ای پيمانی منعقد شد که به پيمان منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای معروف است.
اين پيمان در آن سال توسط تعداد زيادی از کشورها امضا شد. معمولا پيمان هايی که بين کشورها امضا می شود فوری لازم الاجرا نمی شوند . لازم الاجرا شدن مدتی طول می کشد و اين طول کشيدن برای اين است که متن پيمان بعد از امضا شدن معمولا به مجلس کشور فرستاده می شود و در مجلس بايد متن پيمان را بر رسی کنند و اگر نماينگان به اين نتيجه رسيدند که پيوستن به اين پيمان اشکالی ايجاد نمی کند اين پيمان تاييد و سپس تصويب می شود.
بنابر اين امضا کردن يک سند الزام حقوقی همه جانه و قطعی ايجاد نمی کند. NPT در سال 1970 لازم الاجرا شد.در مذاکراتی که مابين سال های 65 تا 68 برای انعقاد NPT صورت گرفت. يک پاره ای از کشورها از جمله هند که امروز يک بازيگران اصلی است، خيلی سخت گيری می کردند و اين پيمان را نقد می کردند.
نظر هند و پارهای از کشورهای جهان سوم اين بود که پيمانی در حال شکل گرفتن است که هدف عمده آن بستن دست و بال کشورهای فاقد فناوری هسته ای است. به نظر هند کشورهای غربی فناوری هسته ای را بدست آورده بودند و حتی بمب هسته ای هم داشتند وحال که نوبت کشورهای جهان سوم رسيده بود که فناوری هسته ای بدست آورند، غربی ها سعی داشتند که جلوی اين امر را بگيرند .هند نهايتا پيمان را امضا نکرد. به تبعيت هند پاکستان هم پيمان را امضا نکرد . همان طور که می دانيد هر دوی اين کشورها امروز قدرت های هسته ای هستند.
اهداف پيمان:
اين پيمان سه هدف متفاوت دارد
هدف اول:
هدف اول منع گشترش سلاح های هسته ای است . يعنی از توليد سلاح های هسته ای جديد جلوگيری شود.
هدف دوم:
هدف دوم خلع سلاح هسته ای است. کشورهايی دارای سلاح هسته ای متعهد شدند که بتدريج و حداکثر ظرف 25 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پيمان همه سلاح های هسته ای خود را از بين ببرند. پيمان ها ی بين المللی معمولا زمان اعتبار محدود ندارند ، ولی اين پيمان از ابتدا قرار بود 25 سال بيشتر اعتبار نداشته باشد. بنابر اين چون پيمان در سال 1970 لازم الاجرا شد تا سال 1995 ادامه داشت.
هدف سوم:
هدف سوم که مربوط به وضع ايران هم می شود استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است . خود پيمان اين امکان را ايجاد کرده بود که کشورهای عضوبرای مقاصد صلح آميز از انرژی هسته ای استفاده کنند.
چند ماده از اين پيمان که از اهميت خاصی بر خوردار هستند
ماده سوم NPT
يکی از مواد مهم NPT ماده سوم آن است. بنابر اين ماده کشورهای عضو موظفند موافقت نامه ای دو جانبه با آژانش بين المللی انرژی اتمی منعقد کنند. اين آژانس طبق معاهده NPT به عنوان دستگاه ناظر اجرای صحيح تعهدات کشورهای عضو تعين شده است موافقت های دو جانبه اعضای NPT با آژانس بين المللی را موافقت نامه های پادمان يا Agrements Safeguard می نامند که در واقع موافقت نامه ضمانت اجرای صحيح NPT است .
منظور از موافقت نامه پادمان اين است که کشور عضو طی ترتيباتی با آژانش اجازه دهد که از تاسيسات هسته ای کشور عضو بازديد کند و تايين کند که آيا کشور فعاليت های هسته ای کشور واقعا صلح آميز است يا خير. ايران هم البته چنين توافقنامه پادمان با آژانس بين المللی انرژی هسته ای را امضا کرده است.
ماده چهارم NPT
ماده ای که ايران به آن بسيار استناد می کند و بخش اصلی استدلال های خقوقی اش را برمبنای آن قرار می دهد ماده چهارم NPT است. اين ماده معنی چند پهلويی دارد. و چون مهم است اجازه بدهيد من آن را بخونم. اين ماده از دو بند تشکيل شده است.
مضمون بند اول اين ماده چهار اين است که هيچ چيز دراين پيمان نبايد به نحوی تفسير شود که بر حق جدايی ناپذير همه اعضای اين پيمان به توسعه تحقيقات مربوط به توليد و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و مطابق ساير مواد اين پيمان تاثير بگذارد.
به اين ترتيب اين بند تاکيد بر اين دارد که استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای حقی جدايی ناپذير است.
بند دوم ماده 4 اعضای اين پيمان متعهد می شوند که به کامل ترين وجه از حق شرکت در مبادله ابزار، مواد،اطلاعات علمی و فنی برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای بر خوردار شوند و چنين مبادله ای را تسهيل کنند.
اين بند کشورهايی دارای فن آوری هسته ای راموظف ساخته که به کشورها ی فاقد چنين فن آوری کمک لازم را برای دستيابی به فن آوری بنمايند . اين کمک می تواند هم به صورت فردی و هم با مشارکت ساير اعضا و از طريق آژانس بين المللی انرژی هسته ای معطوف به کشورهای عضوی
که فاقد سلاح هسته ای هستندو الاالخصوص کشورهای جهان سوم باشد.
از ديدگاه کشورهای جهان سومی روشن است که کشورهای غربی صاحب فن آوری هسته ای از نظر حقوقی موظف اند که فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز به کشورهای فاقد آن انتقال دهند ولی چنين نکرده اند. من تا چند لحظه ديگر علت کوتاهی کشورهای غربی را در اين زمينه توضيح می دهم. اين کوتاهی نه در مورد ايران بلکه همه کشورهای جهان سوم بوده است. در حال حاضر 189 کشور دنيا از مجموع 192 کشور عضو سازمان ملل عضو اين پيمان هستند و آن را تصويب کرده اند .کمتر پيمان بين المللی را پيدا می کنيد که اين تعداد کشور عضو دارد.
گذری بر پيشينه برنامه هسته ای ايران
ايران در سال 1970 و به عنوان يکی از اولين کشورها اين پيمان را تصويب کرد و کمی بعد سازمان انرژی اتمی ايران را تاسيس نمود. در دهه 1350 تعدادی از فارق التحصيلان ايرانی در رشته های مربوط به انرژی هسته ای در استخدام اين سازمان مزبور در آمدند و عده ای دانشجو به خارج از ايران فرستاده شدند.
پيش از انقلاب ايران موفق شد يک ساختار زير بنايی اين سازمان را ايجاد بکند، . فرصتی برای اين که طرحی را به طور کامل راه اندازی نمايد نشد.
نکته جالب اينکه پروزه بوشهر و ساحت اولين راکتور هسته ای ايران به آلمان سپرده شد. فرانسه پروژه دارخوين را به عهده گرفت. آمريکا يکی از تشويق کنندگان عمده ايران برای از سرمايه گذاری در برنامه انرژی هسته ای ايران بودو اعتقاد داشت که ايران تا سال 2000 بايد حدود 22000 مگاوات انرژی هسته ای توليد کند. ذکر اين سابقه با توجه به موضع فعلی کشورهای ياد شده جلب توجه است.
بی تاثير شدن ماده چهارم
در فاصله زمانی کوتاهی پس از لازم الاجرا شدن NPTدر سال 1970 کشورهای غربی متوجه اشکالات اساسی اين پيمان شدند.انجام اولين آزمايش اتمی هند در سال 1974 باعث افزايش پيش از پيش نگرانی کشورهای باشگاه اتمی دنيا گرديد.
..................

تحقیقهای مشابه
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
انرژی هسته ای - تاریخچه - کاربردها - طریقه تهیه
32 صفحه - 3000 تومان
انرژی هسته ای - شکافت هسته - گداخت هسته
23 صفحه - 2000 تومان
انرژی هسته ای - طریقه تولید
32 صفحه - 2500 تومان
انرژی هسته ای
21 صفحه - 2000 تومان
انرژی هسته ای و دانش کشاورزی
19 صفحه - 2000 تومان
بررسی کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی
11 صفحه - 1500 تومان
انرژی هسته ای
11 صفحه - 1500 تومان
کاربرد انرژی هسته ای در زندگی انسان
7 صفحه - 1500 تومان
انرژی هسته ای
11 صفحه - 2000 تومان
انرژی هسته ای
21 صفحه - 2500 تومان
انرژی هسته ای
15 صفحه - 2000 تومان
انرژی هسته ای فرانسه
19 صفحه - 2500 تومان
نيروگاه هاي اتمي جهان - کیک زرد - اثرات انرژی هسته ای
13 صفحه - 3000 تومان
چالش ها در راه دستیابی به انرژی هسته ای
32 صفحه - 2500 تومان
سازمان انرژی اتمی ایران.docx
2 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت و امکانات انرژیهای تجدید پذیر در استان یزد واقع در ایران
6 صفحه - 6000 تومان
افت ولتاژ در خطوط توزیع انرژی
46 صفحه - 5000 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - میکرو کلیما صحراي پلايا ارزیابی سالیانه براورد مولفه های تابش انرژی و اب
13 صفحه - 13000 تومان
خاور میانه و تامین انرژی اروپای غربی
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح ادغام فتوولتائیک سوخت همراه برای انرژی تامین در مناطق دور افتاده
6 صفحه - 6000 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق هسته ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
گذری و نظری بر تاريخچه معاهده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای
24 صفحه - 3500 تومان
عوامل تاثیر گذار در هسته اولیه شهرها
14 صفحه - 2500 تومان
تاریخ ایران
20 صفحه - 2000 تومان
زبان ایرانیان باستان
16 صفحه - 1500 تومان
زبانها و گویش های محلی ایران در گذشته تا کنون
33 صفحه - 2500 تومان
گذری بر تاریخ پزشکی ایران باستان
10 صفحه - 1000 تومان
تاریخچه و پیدایش سازمان نهضت سواد اموزی ایران
49 صفحه - 4500 تومان
جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
19 صفحه - 2000 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 6000 تومان
تاریخچه برق در ایران
14 صفحه - 1500 تومان
اثر انواع انکوباتورهای یوشچنکو تراف و یوشچنکو تغییر یافته بر تفریخ و بازماندگی و رشد تخم تاس ماهی ایرانی
54 صفحه - 7000 تومان
بررسی مقایسه ای تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه تاسماهی ایرانی در تئوری های مختلف
12 صفحه - 3000 تومان
جایگاه ورزش در ایران باستان
5 صفحه - 1500 تومان
زن در ایران باستان
12 صفحه - 1500 تومان
تاریخچه موسیقی ایران
16 صفحه - 2000 تومان
تاریخ معاصر ایران
141 صفحه - 10000 تومان
تاریخ ادبیات ایران
30 صفحه - 3500 تومان
تالاب های ایران
94 صفحه - 1500 تومان
گذری بر تاریخ ایران
11 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته جغرافبا گرایش ژئومورفولوژی در مورد تالابهاب ایران
45 صفحه - 9000 تومان
کرتاسه در ایران
10 صفحه - 1500 تومان
تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
12 صفحه - 2000 تومان
طراحی و معماری کتابخانه ملی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
تاریخچه مخابرات ایران
14 صفحه - 2000 تومان
تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجرات افغانی در ایران
16 صفحه - 2500 تومان
تاثیر نفت بر کشورهای منطقه و ایران
18 صفحه - 2500 تومان
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
41 صفحه - 6000 تومان
شادی در ایران باستان
15 صفحه - 2000 تومان
تاریخچه در و پنجره در ایران فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته گرافیگ - بررسی و مطالعه مهرها و نقش و نگارهای باستانی در ایران
120 صفحه - 18000 تومان
نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
12 صفحه - 2000 تومان
تاریخ مطبوعات ایران
12 صفحه - 1500 تومان
عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
11 صفحه - 2500 تومان
اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان
9 صفحه - 1500 تومان
عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
11 صفحه - 2000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی سیستان و بلوچستان
54 صفحه - 15000 تومان
تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
20 صفحه - 2500 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 4000 تومان
تاثیر نقش همسایگان در رابطه با کشور ایران
12 صفحه - 2500 تومان
تاریخ مطبوعات ایران
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
34 صفحه - 6000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 2500 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
ابراهیم گلستان کارگردان، داستان نویس، مترجم، روزنامه نگار و عکاس ایرانی
11 صفحه - 2000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
بودجه عملیاتی و تاثیر آن در ایران
10 صفحه - 2500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 2500 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
تاریخ ایران
15 صفحه - 2500 تومان
مدیریت دولتی در ایران باستان
49 صفحه - 8000 تومان
سیاستهای تامین مسکن در ایران
53 صفحه - 8000 تومان
سیاستهای تامین مسکن در ایران
53 صفحه - 7000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 4000 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 3000 تومان
پیدایش تاریخ اداره ثبت در ایران
8 صفحه - 1500 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 1500 تومان
ورزش با نگاهی بر ورزش در ایران باستان و تاثیر ورزش
13 صفحه - 1500 تومان
بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران
6 صفحه - 4000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
22 صفحه - 5000 تومان
جاذبه های توریستی استانهای ایران
83 صفحه - 7000 تومان
موقعیت فرهنگی زنان گیلان از مشروطه تا امروز
37 صفحه - 3500 تومان
هنر یونان از باستان تا امروز
22 صفحه - 2500 تومان
از ميدان هاي كهن تا فلكه هاي امروزي
7 صفحه - 1500 تومان
سیر تغییر و تحولات نظریه مدیریت از قدیم تا به امروز
35 صفحه - 5000 تومان
اشتغال جوانان روستایی دیروز امروز فردا.- روش تحقیق
84 صفحه - 14000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018