جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1801 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : آشنایی با ارزشیابی مشاغل
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آشنایی با ارزشیابی مشاغل
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان

مقدمه
یکی از مسائل که همواره در محیط کار و زندگی اجتماعی بشر و حتی در سازمانها بسیار کوچک مورد بحث و کفتگو قرار می گرفت ارزیابی افراد نسبت به دیگران بوده است . بدین معنا که هر فردی در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی خود را در مقیاس با دیگری قرار می داد . و لذا اگر بخواهیم تاریخچه علم ارزشیابی را مورد بررسی قرار دهیم باید پا را از انقلاب صنعتی فراتر نهاد و به ابتدا زندگی انسان اشاره نمود.یعنی از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود نهاد وهنود آنچنان با طبیعت وعوامل آن مانوس نشده بود و به دنبال این می رفت که به دور از دغه دغه و اضطراب بنحو مسالمت آمیز مشکل خویش را با عوامل همجوار یا مقابل خود حل نماید . لذا بطور فطری سراغ عدالت و مساوات می گشت .تا اینکه اولین سنگ بنای حق و حقوق در راستای کسب خورو خوراک پایه ریزی شد . در این زمان تقسیم کار بسیار بسیار مبتدی بود و با ترویج حق و حقوق در جامعه و شیوع تقسیم کار در محیط خانواده که تبع آن رقابت و ستیز عواملی شدند تا زمینه را برای ایجاد محیط خشونت و نارضایتی آماده سازند . این در واقع همان بازتاب عدم تعادل و یگانگی مجموعه ای بود که اعضاء آن را انسانها تشکیل می دادند . با ورود انسان به مرحله فئودالیسم و بعد به انقلاب صنعتی در شکل ابزار و سیستم عوامل تولید تحول نسبتاً عمیقی پدید آمد .
تولید و ارائه خدمات بر حسب نیاز ، تکنیک مدرنتری را طلب می نمود وبا ایجاد رنسانس در علوم مختلف بویژه دانش مدیریت . مدیران و کارفرمایان را بر آن داشت تا با ایجاد تقسیم کار در محیط کارگاهها بتوانند بنحو مطلوب بر بازدهی و کارآئی تولید بیافزایند . برای چنین اقدامی نیاز به ارزش گذاری بر نوع کاری بود که کارگران با حِرَف مختلف بعهده داشتند . با این تفاصیل ارزشیابی یا ارزیابی مشاغل بصورت علمی در بعد از انقلاب صنعتی مطرح شد با گذشت زمان بر عمق و گستردگی آن افزاوده شد . تا اینکه امروز بشکلی در آمد که دراین مقاله بنا داریم بصورت مجمل و خلاصه از آن یاد کنیم .
« اصطلاحات مورد استفاده در ارزشیابی و شرح کلی آنها»
شغل : عبارت از مجموعه وظایف مرتبط با یکدیگر که بعنوان کار واحد جهت ارجاع به یک نفر در نظر گرفته می شود .
پست ثابت سازمانی : عبارت از محلی که در سازمان یا موسسه جهت واگذاری مشاغل یک شغل در نظر گرفته می شود بعبارتی تعداد افرادی که یک شغل واحد دارند شاغلین پست می نامند .
رشته شغلی : عبارت است یک یا چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار ، مشابهه همند ولی از نظر اهمیت و دشواری مسئولیتها و وظایف دارای درجات مختلف می باشند
رسته شغلی : عبارت است از مجموعه رشته های شغلی همگن که از لحاظ فعالیت و حرفه و تجربه و رشته تحصیلی مورد نیاز وابستگی و نزدیکی به هم داشته باشند
طبقه شغلی : یک رشته شغلی ممکن است دارای سطوح مختلفی باشد که به هر یک از این سطوح یک طبقه شغلی می گویند .
شرح شغل :عبارت از شرحی است که بمنظور مشخص کردن وظایف و مسئولیتها و نیز تعیین شرایط احراز شغلی که حاوی عنوان شغل ، تعریف شغل ، وظایف مسئولیتها شرایط احراز شغل می باشد
تخصیص : قرار دادن یک شغل در یکی از گروههای 20 گانه به عبارتی قرار دادن پست سازمانی مستخدم دریکی از طبقات شغلی جدول حقوق
انتصاب : عبارت است از بکار گماردن مستخدم به پستی که طبقه شغلی مربوط به آن قبلاً طبقه بندی و ارزشیابی گردید .
تطبیق : عبارت است از مطابقت دادن وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مصوب بمنظور تعیین دستمزد یا حقوق آنان
دستمزد: مبلغی است که به ازای ارائه کار یا خدمات پرداخت می شود و این مبلغ ممکن است در مقابل ساعاتی از کار یا میزان مشخصی از کار بصورت ساعتی یا روزانه پرداخت شود .
حقوق : مبلغی است که به کارمند یا کارگر در مقابل ارائه کار و یاخدمات در نظر گرفته می شود که این مبلغ بصورت ماهانه ویا سالانه تعیین و پرداخت می گردد.
حقوق ثابت یا پایه : مبلغی است که به کارمند ویا کارگر بر اساس ارزش شغل و وظایف تعیین و پرداخت می شود
حداقل حقوق و یا دستمزد : عبارت از دستمزد یا حقوقی که برای پایین ترین شغل یک سازمان تعیین و پرداخت می شود .
مزایا: عبارت از امتیاز یا کمک هایی که برای کارکنان در نظر گرفته می شود و مستقیماً ارتباطی به ارزش شغل و سیستم حقوق سازمان ندارد مانند حق عائله مندی و اولاد
مزایای شغلی : عبارت از مبالغی که علاوه بر دستمزد و یاحقوق با توجه به شرایط و نوع کار به شاغلین پرداخت می شود مانند : فوق العاده سختی کار ، بدی آب و هوا
ضریب ریالی : عبارت از ارزش ریالی تعیین شده برای امتیازات جدول حقوق ودستمزد است این رقم براساس افزایش هزینه های زندگی اضافه می شود.
« ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل »
تعریف ارزشیابی : عبارت است از مقایسه مشاغل با یکدیگر بمنظور تعیین درجه اهمیت و ارزش نسبی آنها که هدف از آن برقراری ارتباط منطقی بین کیفیت وظایف ،مسئولیتها و پرداخت حقوق در سازمان است
علت ارزشیابی : مهمترین علت ارزشیابی علت فطری است ، چرا که انسان بطور فطری دوست دارد جایگاه و موقعیتش در بین انسهانها معلوم و مشخص گردد. انسان فی نفسه دنبال بر قراری
عدالت و مساوات است او می خواهد . حدود حقوق و حقش تعیین گردد . و به دنبال آن در پی مطالبه آن است
و از طرفی تغییرات شگرفی که بلحاظ پیشرفت علم و تکنولوژی در ماهیت کار پدید آمده و ایجاد تخصصهای فراوان و تنوع مشاغل خود مزیدی بر علت آن شده است .
هدف ارزشیابی
ارزشیابی از دو منظر قابل بررسی است
الف ـ از نظر کارفرمایان
ب ـ ازنظر کارکنان
الف : ارزشیابی از دیدگاه کارفرمایان
بطور کلی هدف ارزشیابی از نظر کارفرمایان عبارت از : افزایش کارائی کارکنان بمنظور بهبود کیفیت و کمیت کالا یا خدمات با این تفاوت که کارفرما یان بخش خصوصی به افزیش تولید بمنظور سود بیشتر اما در بخش دولتی به افزیش تولید بمنظور خدمات بیشتر و والاتر توجه دارد یا بعبارتی ارزشیابی از نظر بخش خصوصی ، منحصراً افزایش کارایی کارکنان را بدون توجه به ابعاد دیگر انسانی مد نظر قرار می دهد .ولی در بخش دولتی صرف نظر از کارائی به خدمات عمومی و ایجاد عدالت و مساوات بین کارکنان توجه خاصی دارد .
ب : ارزشابی از دیدگاهای کارکنان :
ایجاد عدالت شغلی و تخصیص کار به کاردان و همینطور پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی
فواید ارزشیابی
اهم فواید ارزشیابی در یک سازمان عبارتند از :
1ـ در تهیه طرح سازمان و برقراری ارتباط صحیح بین طبقات و مشاغل مختلف موثر است
2ـ تنظیم برنامه ریزی نیروی انسانی را آسان می کند
3ـ شرایط و مسئولیتهای هر شغل را مشخص می نماید .
4ـ عملیات کارمند یابی ، انتخاب ، انتصاب ، ترفیع و نقل و انتقال کارکنان را تسهیل می نماید .
5ـ موجب برقراری نظام عادلانه پرداخت می گردد.
6ـ موجب ارزیابی و تعیین شایستگی کارکنان بر اساس ضوابط عینی و شخصی می گردد .
7ـ تهیه و تدارک برنامه های آموزشی را امکان پذیر می سازد.
8ـ از نارضایتی کارکنان جلوگیری نموده و اختلاف آنان را با سرپرستان مربوطه بنحو چشم گیری کاهش می دهد .
9ـ موجب استاندار شدن عملیات می گردد . و از طریق کارسنجی و زمان سنجی می توان روشهای انجام وظایف را بهبود بخشید.
10ـ بامشخص شده شرایط کار برای هر شغل از بروز خطرات و حوادث ناشی از کار جلوگیری می شود .
11ـ باعث افزایش کارائی و از دیار سطح تولید می گردد .
زیانهای ناشی از عدم ارزشیابی در سازمان
عمده ترین این زیانها عبارتند از :
1ـ بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل موجود در سازمان
2ـ افول ارزشهای برابر و برادری
3ـ حاکمیت تبیض و ایجاد در روابط بجای ضوابط
4ـ خاموش شدن انگیزه های شغلی کارکنان
5ـ افت کارائی در سطوح مختلف سازمان
نظریه های کارشناسی
الف ـ ارزشیابی فرد با شغل ب : ارزشیابی شغل با فرد یعنی اینکه ما یک بار افراد را با شغل مورد تطبیق قرار می دهیم ویک بار شغل را با آنها در نظریه اول ابتدا ویژگیها و وظایف هر شغل بدون توجه به تنوع استعدادها مشخص می گردد سپس بر اساس مشاغل موجود افراد مورد نیاز بکارگیری می شوند .
اما در نظریه دوم اشخاص مشخص و به هر کس بنابر توانایی و استعداد آنان وظایف مختلف محول می گردد یا بعبارتی بر اساس نیروهای موجود شغلها تعیین میگردد.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017