موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : خانواده و رویکرد سیستمی و ساخت نگر در مورد خانواده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
خانواده و رویکرد سیستمی و ساخت نگر در مورد خانواده
تعداد صفحه :
29
قیمت :
3000 تومان

پیشگفتار
خانواده ها در دهه های اخیر با مسائل متعددی من جمله مشکلات زندگی خانوادگی و اشتغال ، بیماریهای جدید، اعتیاد ، چگونگی ارتباط با فرزندان ، اشتراک مساعی و غیره مواجه شده اند. فراوانی و تنوع این مشکلات موجب گردیده اکثر خانواده ها درگیر مسائل درونی خود باشند و این امر در نهایت اثر سوئی بر کارکرد مطلوب آنان داشته است. یکی از مؤثرترین راههای مبارزه با این مسائل آگاه نمودن همة اعضای خانواده می باشد. برای رسیدن به این هدف مشاوران خانواده آموزش لازم را می بینند تا به این ترتیب بتوانند به خانواده ها برای رفع مشکلات زندگی کمک کنند و در نتیجه خانواده به انسجام درونی دست یافته و قادر باشند نقش سازنده خود را در تربیت نسل و اجتماع بخوبی ایفا کند. خانواده درمانی :
خانواده های امروز از لحاظ تنوع و گوناگونی جالب ترین پدیده ها هستند. هیچ ساختاری و یا الگوی تعاملی خاصی را نمی توان برای همة خانواده ها به عنوان صحیح ترین و سالم ترین الگو شناسایی کرد. خانواده سالم به این معناست که آن خانواده و اعضای آن به هدف های خود رسیده باشند. پس در خانواده درمانی باید توجه به سیستم خانوادگی هر فرد مراجع به وی کمک شود تا در رسیدن به اهداف خود موفق گردد.
درمانگران خانواده نسبت به زمینه های وسیع تری که خانواده در آن عمل می کند حساس هستند. لازم درک موفقیت های زندگی خانوادگی ، شناخت مشکلات آنان و ارائه راه حلهای جدید در یک چارچوب بوم شناسی امکان پذیر است.
زمانی می توان به کارآمدترین مشکل به خانواده ها کمک کرد که آثار فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی محیط به خوبی شناخته شود. درمانگران خانواده درمانی را متناسب با نیازهای ویژه هر سیستم خانوادگی تنظیم می کنند. باید در طرح های درمانی خود از انعطاف و ابتکار لازم برخوردار باشد و موفقیت درمان از طریق توجه به گسترش منابع خانواده در حفظ و بقای تغییرات مثبت در طول زمان افزایش می یابد. درمانگر باید قادر باشد کارکرد خانواده را به شیوه معنی داری برای خانواده هایی که در جستجوی درمان است توضیح دهد.
تاریخچه خانواده درمانی
تخصص و حرفه خانواده درمانی نسبتاً جدید است. و ظهور رسمی آن به دهه های 1940 ، 1950 و 1960 بر میگردد.در سال 1983 شورای ملی روابط خانوادگی شروع به کار کرد. در سال 1948 اولین اثر درباره زناشویی درمانی توسط « بلامتیل من » منتشر شد و مطالعه خانواده های اسکیزوفرنیک توسط «لایمن» صورت گرفت.
در خلال سال های 1950 تا 1959 «ناتان آکرمن» رویکرد روان تحلیلی را برای کار کردن با خانواده ها مطرح کرد و «بیتسون» مطالعه الگوهای ارتباط را در خانواده آغاز کرد و «کارل ویله» اولین کنفرانس را درباره خانواده درمانی در سی ایسلند ایالت جورجیا برگزار کرد. اولین نشریه در خانواده درمانی در سال 1961 منتشر شد وشبکه ساز خانواده درمانی در سال 1976 و انجمن خانواده درمانی (AFTA) در سال 1977 شروع به کار کرد.
در خلال سالهای 1980 تا 1989 شیوه های تحقیق در خانواده درمانی متداول شد و رهبران جدیدی در خانواده درمانی ظهور کردند که بسیاری از آنان زن بودند. از سال 1990 به بعد رشد عضویت متخصصان در انجمنهای خانواده درمانی چشمگیر شد. خانواده درمانی های متمرکز بر راه حل فراگیر شدند و بطور کلی جایگاه عمیق تری بین فنون درمانی حوزه روان شناسی پیدا کرد.
انواع نظریه های خانواده درمانی
رویکردهای نظری اصلی در حیطه خانواده درمانی عبارتند از : خانواده درمانی روان تحلیلی، خانواده درمانی تجربیاتی، خانواده درمانی شناختی رفتاری ، خانواده درمانی ساختی ، خانواده درمانی استراتژیک و خانواده درمانی متمرکز بر راه حل.

تحقیقهای مشابه
خانواده و رویکرد سیستمی و ساخت نگر در مورد خانواده
29 صفحه - 3000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 10000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 10000 تومان
بررسی نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان
6 صفحه - 1500 تومان
اقتصاد خانواده تحلیل و بررسی
126 صفحه - 6000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه خانواده Family Insurance
4 صفحه - 4000 تومان
نمودار تعداد اعضای خانواده مربوط به درس آمار
10 صفحه - 1500 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
22 صفحه - 3000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
مراقبت از فرزندان و اعضاء خانواده - توصیه های بهداشتی
18 صفحه - 2500 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
17 صفحه - 1500 تومان
بررسی دگرگونی های خانواده در جوامع غربی
14 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
بررسی تاٌثیر تغییرات ساختاری خانواده بر هویت اجتماعی
18 صفحه - 3000 تومان
تغییرات نهاد خانواده از گذشته تا حال
18 صفحه - 3000 تومان
تغییرات نهاد خانواده از گذشته تا حال
21 صفحه - 2500 تومان
تغییرات نهاد خانواده از گذشته تا حال
21 صفحه - 3000 تومان
نقش خانواده در بزهکاری اطفال
12 صفحه - 2000 تومان
نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق
45 صفحه - 8000 تومان
نقش خانواده در ارتقا امنیت اجتماعی
14 صفحه - 2500 تومان
نقش خانواده در ارتقا امنیت اجتماعی- پاور
21 صفحه - 4000 تومان
نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی
20 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه بیان و بحث والدین در مورد احساس در خانواده چند زبانه
20 صفحه - 20000 تومان
رویکرد خانواده درمانی یکپارچه نگر
14 صفحه - 2500 تومان
نقش خانواده در ارتقاء فضایل اخلاقی فرزند
7 صفحه - 2000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
53 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 45000 تومان
رویکرد خانواده درمانی یکپارچه نگر
14 صفحه - 2000 تومان
نقش خانواده در ارتقاء فضایل اخلاقی فرزند
7 صفحه - 1500 تومان
بررسی راههای و روشهای ایجاد آرامش در خانواده و ارائه راهکار
10 صفحه - 2000 تومان
بررسی نقش خانواده در گرایش دختران به دانشگاه - روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16
8 صفحه - 8000 تومان
جمعیت و تنظیم خانواده فایل بصورت پاورپوینت
63 صفحه - 7000 تومان
رويكرد رفتاري در خانواده درماني
9 صفحه - 1500 تومان
نقش حیا در استحکام خانواده از دیدگاه اسلام
22 صفحه - 3000 تومان
تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
46 صفحه - 7000 تومان
تنظیم خانواده روش پیشگیری پاورپوینت
2000 صفحه - 15 تومان
جمعیت و تنظیم خانواده پاور پوینت
29 صفحه - 2000 تومان
کارگاه اموزش خانواده پاورپوینت
26 صفحه - 2500 تومان
نقش حیا در استحکام خانواده از دیدگاه اسلام.
20 صفحه - 2500 تومان
پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق
24 صفحه - 3000 تومان
طلاق و از هم پاشیدگی خانواده پاورپوینت
9 صفحه - 1000 تومان
دانش خانواده و جمعیت
5 صفحه - 1000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان
تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده پاورپوینت
11 صفحه - 2000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007