موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ادبیات کودکان و نوجوانان - با ایجاد فضاسازی لازم درباره ی ( دنیا از دریچه چشم من) انشایی بنویسید
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ادبیات کودکان و نوجوانان - با ایجاد فضاسازی لازم درباره ی ( دنیا از دریچه چشم من) انشایی بنویسید
تعداد صفحه :
5
قیمت :
4500 تومان

نام درس : ادبیات کودکان و نوجوانان
استاد مربوطه:
گردآورنده:
رشته: آموزش ابتدایی
1- با ایجاد فضاسازی لازم درباره ی ( دنیا از دریچه چشم من) انشایی بنویسید.
به نام خدا
می خواهم با نوشتن ؛ دنیای کوچکم را برای شما توصیف کنم.
من یک دوستی به اسم ماریا دارم. من و ماریا برای خودمان به دنیاهای زیادی سفر کردیم. از دنیای پزشکی و دبیری وغیره گرفته الا آخر.
یک روز تصمیم گرفتیم نقش یک پزشک و بیمار را بازی کنیم. من نقش ؛ پزشک و ماریا نقش یک بیمار شکست خورده.خلاصه سرتان به درد نیاورم.مارلیلا که همان ماریا است یک روز با چنان هراسانی به مطبم آمد که من از روی کنجکاوی پی به درونش بردم و ازش خواستم علت هراسان بودنش را برایم تعریف کند.
زندگی مارلیلا از زمینی خراب شد که پدر و مادرش از هم جدا شدند.مارلیلا وابستگی زیادی به مادرش داشت وقتی به اجبار پدر باید با او زندگی می کرد غصه روز به روز بر او غلبه می کرد وحالش را دگرگون کرد.روز به روز حال مارلیلا بدتر می شد تا اینکه یک روز کنار پنجره خانه شان به بیرون نگاه می کرد و یکدفعه به خودش گفت برم زیر باران قدمی بزنم.
همان روز آشنایی مارلیلا با تاپ آغاز شد.تاپ یک پسری بود که زندگی اش عین مارلیلا خراب شده بود.
در اینجا می شد گفت همدرد بودند. این احساس همدرد بودن باعث شد رابطه مارلیلا با تاپ صمیمی تر بشه و با هم ازدواج کنند.
اما سرنوشت بازهم آنها را از هم جدا می کند و خوشبختی کوتاه این دو رو به پایان می رسه.یک صحنه تصادف باعث جدایی تاپ از مارلیلا می شه و آنروز که مارلیلا به مطبم آمد چنان ناراحت و هراسان بود که به دنبال یک همدردی ؛ که دردش را تسکین بده.
این بود که من و ماریا به هر دنیایی که سفر کردیم به این نتیجه رسیدیم که دنیای دبیری از هر دنیایی بهتر است و تصمیم گرفتیم که از این خوشبختی که داریم به نحو احسن استفاده کنیم.
2-نوشته ی زیر را با توجه به فضاسازی آن به پایان ببرید.
تب شدیدی داشت و راه امامزاده داود سخت. خورشید آرام آرام در پشت کوه ها فرومی رفت. نسیم سردی می وزید؛ صدای مهیب باد با صدای ناله ی پیرزن درهم می آمیخت. پیرمرد روستایی با چهره ای مصمم به الاغ پیر مهمیز میزد و الاغ با تکان های شدید رو به بالا می رفت.صورتش عرق کرده بود؛ رنگش مثل گچ سفید شده بود و پیرمرد یک نگاه به خودش و یک نگاه به پیرزن؛ مونده بود چه کار کند تا به امامزاده برسند و از طرفی پیرزن چنان از حال رفته بود که نمی تونست این راه را ادامه بده ولی به هر صورت باید می رفت.
وقتی نگاه پیرمد به اولاغ افتاد خوشحال شد و از آن اولاغ برای بردن پیرزن کمک گرفت.
خلاصه به امامزاده رسیدند و پیرزن نزرش را ادا کرد وقتی نزرش ادا شد؛ همانجا به دنیای ابدی سفر کرد.پیرمرد ناراحت وگریان بالای سرش مونده بود و از امامزاده کمک می خواست.
همانجا بود که به واسطه ی امامزاده ؛ پیرمرد هم به دنیای پیرزن سفر کرد و هر دو به جهان ابدی پیوستند.
3- حکایت زیر را با بازنویس کنید و نامی مناسب برای آن انتخاب کنید.
آن یکی خون به کشتی در نشست
رو به کشتی بان نهاد آن خودپرست
گفت هیچ از نحو خواندی ؟ گفت :لا
گفت : نیم عمر تو شد درفنا
دل شکسته گشت کشتی بان ز تاب
لیک آن دم کرد خامُش از جواب
بادکشتی را به گردابی فکند
گفت کشتی بان بدان نحوی بلند
هیچ دانی آ شنا کردن؟بگو
گفت:نی، ای خوش جواب خوب رو
گفت: کل عمرت ای نحوی فناست
زان که کشتی غرق این گرداب هاست
(مثنوی مولوی)
«ملوان و جهانگرد»
داستان از آنجا شروع می شه که یک ملوان با یک جهانگرد برخورد می کند. از آنجایی که ملوان شنا کردن را بلد بود خوشحال سفر می کرد. یک لحظه ملوان از مرد جهانگرد پرسید: آیا وقتی کشتی غرق بشه می تونی خودتو نجات بدی.
جهانگرد گفت: نه، من که شناکردن بلد نیستم ؛ ملوان رو به جهانگرد کرد و گفت : با این اوصاف نصف عمرت رفت.
از این حرف ملوان ، جهانگرد ناراحت شد و به خودش گفت اگر کشتی غرق شد چه کار کنم. این مرد ملوان با این حرف زدنش از طرفی مرد جهانگرد را ناراحت کرد و از طرفی دیگر دنیای او را عوض کرد.از آن لحظه مرد جهانگرد تصمیم گرفت که با خودش عهد کند وقتی از این سفر به سلامت رهایی پیدا کرد از باقی عمرش به نحو احسن استفاده کند.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007