موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان

به نام خدا
موضوع تحقیق :
- یادگیری
- یادگیری بعنوان کسب اطلاعات و مهارتها
- یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه
- نظریه یادگیری ثوراندیک
( الف – قانون آمادگی ، ب – قانون تاثیر ، ج – قانون تکرار و تمرین )
- عوامل موثر در یادگیری
1- آمادگی :
2- تجربیات قبلی
3- موقعیت یادگیری
4- فعالیت یادگیرنده
5- محرک ( میل و رغبت )
6- انتقال
7- فهم یا بصیرت
مقدمه :
یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد . از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا می شود ، در مقابل محیط ایستادگی می کند ، از محیط برای تامین احتیاجات خود استفاده می نماید ، گاهی محیط را تحت تسلط و فرمان خود در می آورد و زمانی خویشتن را با آن سازگار می سازد .
زندگی در هر مرحله از رشد مستلزم فرا گرفتن اموری است که بدون آنها ادامه زندگی برای فرد میسر نیست .
قسمت عمده رفتار آدمی آموختنی است .
فرد انسان سختن گفتن را یاد می گیرد . و از این راه مقاصد خود را با دیگران در میان می گذرد و از افکار و عقاید دیگران مطلع می شود .
در زمینه عاطفی چگونگی بروز عواطف و طرز کنترل آنها را می آموزد و بدین وسیله از آمیزش با دیگران لذت می برد . از لحاظ اجتماعی افراد در خانواده و در گروه همسن طرز معاشرت با دیگران را فرا می گیرند و روابط خود را با دیگران به صورت مطلوب و رضایت بخش در می آورند . شناختن خود و جهان خارج نیز از طریق یادگیری امکان دارد . رشد قوه تفکر یا طرز حل مسله امری است که به تدریج و در سایه یادگیری در افراد به وجود می آید . پرورش و جوان اخلاقی ، توسعه میزانهای عقلانی برای تشخیص خوب و بد و کنترل اعمال و فتار شخصی اموری آموختنی است و فرد در اثر تماس با پدر و مادر با همسالان و سایر بزرگسالان اینگونه امور را فرا میگیرد .
خلاصه حیات هر فرد در زمینه اجتماعی ، عقلانی ، عاطفی و تا اندازه ای بدنی مربوط به قدرت یادگیری آن فرد و وابسته به تغییراتی است که فرد از طریق یادگیری در خود به وجود می آورد .
توجه به اصول یادگیری در فعالیت های ترتیبی شرط اساسی موفقیت مربیان است . نظر معلمان درباره یادگیری در طرز کار آنها تاثیر فراوان دارد .
معلمانی که اصول و مبانی یادگیری را درست تشخیص دهنده بهتر می توانند در تعلیم و تربیت افراد اقدام کنند .
یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارتها :
مردم عادی و بسیاری از معلمان یادگیری را عبارت از کسب اطلاعات یا معلومات و مهارتها می دانند . این مفهوم با آنچه عده کثیری از افراد درباره ی تعلیم و تربیت در ذهن دارند موافق است .
معمولا معلم به کسی اطلاق می شود که مطالب علمی و ادبی را به شاگردان بیاموزد یا اینگونه مطالب را به ذهن شاگردان انتقال دهد .
تعلیم و تربیت با توجه به این امر عبارت است از انتقال معلومات علمی و ادبی به ذهن شاگردان .
چنانچه می دانیم عده ای از مربیان تعلیم و تربیت را عبارت از انتقال سرمایه تمدنی یا میراث فرهنگی به شاگردان می دانند . وقتی کار معلم انتقال معلومات به ذهن شاگرد باشد قهرای یادگیری به صورت کسب اطلاعات در می آید . در این صورت هر چه شاگرد بیشتر مطالب علمی و ادبی را به خاطر بسپارد در زمینه یادگیری پیشرفت زیادتر نصیب او شده است . معمولا کسب اطلاعا و مهارتها از طریق حفظ و به خاطر سپردن صورت می گیرد . ذهن شاگرد به منزله انبار یا مخزنی است که معلم باید آن را از مطالب علمی و ادبی پر نماید .
در جریان یادگیری نفش اساسی به عهده معلم است . شاگرد فقط باید به سخنان معلم گوش کند و مطالب درسی را به خاطر بسپارد . در جریان یادگیری شاگرد فعالیتی از خود نشان نمی دهد و بیشتر حالت پذیرندگی و انفعالی دارد .
مطالب علمی اغلب برای شاگرد نامفهوم است و ارتباط آنها را با هم درک نمی کند . کسب این مطالب در رشد عقلانی او موثر نیست زیرا ارتباط و تناسب تجربیات شاگرد با مطالب علمی مورد توجه معلمان نمی باشد .
شاگرد در دوره تحصیلی مطالبی را فرا می گیرد ، از طریق تکرار و تمرین آنها را به خاطر می سپارد و در موقع امتحان آنچه حفظ کرده نقل می کند و دوره تحصیل را به پایان می سپارد .
اندکی پس از تحصیل جز مختصری از آنچه در مدرسه آموخته و با کار روزمره او ارتباط دارد باقی مطالب از ذهن او خارج می شود و مطالب درسی را فراموش می کند .
در جریان این نوع یادگیری احتیاجات و رغبتهای شاگردان مورد توجه مربیان نیست .
روی همین اصل تحصیل تغییری در طرز تفکر ، عادات ، تمایلات و اعمال افراد ایجاد می نماید . آنچه فرد در مدرسه می آموزد در زندگی روزمره وی قابل اجرا نیست یا نحوه ی اجرای آن را در زندگی نمی داند .
مطالعه و طرز تفکر ، عادات ، افکار و تمایلات بسیاری از تحصیلکرده ها و شباهت رفتار آنها با افرادی که فرصت تحصیل در مدارس کنونی را نداشته اند . این حقیقت را ثابت می کند که این عده در دوره تحصیل جز حفظ مطالب کار دیگری انجام نداده اند و پس از فراغ تحصیل آنچه به شغل آنها ارتباط داشته موقتا در ذهن آنها باقی مانده و باقی مطالبی را که در مدرسه آموخته اند فراموش کرده اند ، عادات ناپسندیده ، طرز تفکر نادرست و غیر علمی ، قضاوتهای بی پایه ، خشم و ترس بیجا ، ضعف و تزلزل دائمی ، کمی رشد اخلاقی و اجتماعی و دارا نبودن روح همکاری که در میان جوانان تحصیلکرده مشاهده می شود معلول تعلیم و تربیت نادرستی است که در مورد ایشان اعمال شده است .
یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه :
یادگیری در این معنی جریانی است که در آن رفتار فرد از طریق تجربه تغییر می کند . رفتار عبارت است از افکار ، تمایلات ؛ عادات ، اطلاعات و مهارتها .
وقتی درباره تغییر رفتار صحبت می کنیم منظور ما این است که در اثر تجربه افکار ، نظرها ، تمایلات ، عادات افراد تغییر نماید . خلاصه این تغییر در زمینه عقلانی ، در رغبت ها و هدفها و در اعمال و عادات فرد باید ظاهر شود . تجربه عبارت از تاثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر است .
در برخورد فرد به عالم خارج اعضاء حسی ؛ دستگاههای عصبی ، تجربیات قبلی ، تمایلات و هدفهای او نقش موثری بازی می کنند . اصولا می توان گفت حیات بدنی و روانی فرد یا کل شخصیت او تحت تاثیر عوامل و نحوه ی ارتباط آنها با هم قرار دارد .
محیط از عوامل خارج از فرد تشکیل می شود . پاره ای از این عوامل مربوط به اوضاع و احوال جغرافیایی هستند و محیط جغرافیایی یا طبیعی را تشکیل می دهند ، دسته ای از آنها با نحوه ی فرد با دیگران مربوط است و تحت عنوان محیط اجتماعی قرار می گیرد . پاره ای از این عوامل نیز تابع فرهنگ جامعه یا راه زندگی مرد یک اجتماع است و بنام محیط فرهنگی خوانده می شود .
جریان یادگیری امری دائمی است و نسبت به افراد مختلف فرق می کند . در جریان یادگیری کل شخصیت فرد دخالت دارد ، یعنی جنبه های بدنی ، خصوصیات روانی و هدفها و تمایلات فرد و نحوه ارتباط آنها با هم که کل شخصیت فرد را تشکیل می دهد تاثیر دارند . چون وضع هر یک از افراد از لحاظ بدنی ، روانی ، تمایلات و هدفها با دیگران متفاوت است . روی این اصل جریان یادگیری در افراد مختلف متفاوت می باشد .
علاوه بر شخصیت فرد ب طور کل ، موقعیت یادگیری نیز در جریان یادگیری موثر است . منظور از موقعیت یادگیری اوضاع و احوال و شرایطی است که در جریان یادگیری نفوذ دارد . شرایط مادی مثل هوا ، نور ، محل نشین و طرز نشستن و شرایط غیر مادی مثل تمایل یادگیرنده نسبت به امور یادگیری ، نظر او نسبت به معلم ؛ ارتباط معلم و شاگرد ، تمایل معلم و رابطه شاگردان با هم موقعیت یادگیری را تشکیل می دهند . و این موقعیت به طور کل در جریان یادگیری تاثیر دارد .
یادگیری در این معنی با آنچه جان دیوئی مربی و فیلسوف آمریکائی درباره ی تعلیم و تربیت بیان نموده است ارتباط نزدیک دارد . از نظر جان دیوئی تعلیم و تربیت عبارت از :

تحقیقهای مشابه
اختلالات یادگیری در بزرگسالان
18 صفحه - 6000 تومان
جعبه یادگیری لایتنر
7 صفحه - 1000 تومان
نقش بازی در یادگیری کودکان
8 صفحه - 1500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکل یادگیری در کودکان
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 1500 تومان
توانایی یادگیری در حیوانات
9 صفحه - 1500 تومان
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 75000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
7 صفحه - 21000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 30000 تومان
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
11 صفحه - 6000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
اختلال یادگیری در کودکان کند ذهن
21 صفحه - 9000 تومان
روش یادگیری کودکان نابینا
5 صفحه - 1000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
اختلال یادگیری و اثرات آن.docx
19 صفحه - 7500 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن.docx
22 صفحه - 9000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
19 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 30000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
14 صفحه - 7500 تومان
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
19 صفحه - 7500 تومان
اختلال یادگیری نارساخوانی
17 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری در کودکان
17 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری و آفازی
11 صفحه - 6000 تومان
دریافت مفهوم یادگیری پاورپوینت
30 صفحه - 9000 تومان
آسانترین راه برای یادگیری زبان
13 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری دانش آموزان
23 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه یادگیری غیررسمی در محل کار (Margaret C.Lohman) (مرگرت)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ابزار مدل یادگیری (Dr.Henneth L.Murrell) (هنس)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری مشارکتی (Stephen Choo,Christine Bowleym) (ستپن و چریستین)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری فردی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری گروهی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری (A.Akin Aksu, Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سبک های یادگیری (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سبک های یادگیری (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ابزارهای بهبود / یادگیری (Jose F.B.Gieskes,Andre M.ten Broke) (جوس و جیسکس و آندر و تن بروک)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه جو یادگیری و مهارت های گروه کاری (kristina Westerberg,Esther Hauer) (کریستینا وستربرگ و اسدر هار)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه کیفیت جو یادگیری (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات حمایتی برای یادگیری دانش آموزان
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه (Kerry Barnett et all) (کری بارنت و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین محیط یادگیری را ایجاد می کنند که استانداردهای مناسب رفتار، تعامل اجتماعی مثبت، درگیری فعال در یادگیری و خودانگیزشی را تشویق می کند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و هم قطاران را تشویق و ترویج می کنند که از یادگیری دانش آموزان، حمایت کنند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری (Sandra S. Liu et all) (سندرا . لیو و همکاران)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران (Graham S. Lowe) (گراهام. لو)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی (Ricardo Chiva et all) (ریکاردو چیوا و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان (Peter Lok & John Crawford) (پیتر لوک و جون کرافورد)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - یادگیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
بررسی تشخیص مدیریت دانش- مرحله یادگیری از دانش: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 7500 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 30000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 45000 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 1500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 24000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 7500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 9000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 9000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 105000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 21000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
15 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
6 صفحه - 6000 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
20 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t) (اورت و ادم و لاورنس و کوربت)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
7 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری (Budiman Saleh et all) (بودیمن صالح و همکاران)
7 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007