موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان

به نام خدا
موضوع تحقیق :
- یادگیری
- یادگیری بعنوان کسب اطلاعات و مهارتها
- یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه
- نظریه یادگیری ثوراندیک
( الف – قانون آمادگی ، ب – قانون تاثیر ، ج – قانون تکرار و تمرین )
- عوامل موثر در یادگیری
1- آمادگی :
2- تجربیات قبلی
3- موقعیت یادگیری
4- فعالیت یادگیرنده
5- محرک ( میل و رغبت )
6- انتقال
7- فهم یا بصیرت
مقدمه :
یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد . از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا می شود ، در مقابل محیط ایستادگی می کند ، از محیط برای تامین احتیاجات خود استفاده می نماید ، گاهی محیط را تحت تسلط و فرمان خود در می آورد و زمانی خویشتن را با آن سازگار می سازد .
زندگی در هر مرحله از رشد مستلزم فرا گرفتن اموری است که بدون آنها ادامه زندگی برای فرد میسر نیست .
قسمت عمده رفتار آدمی آموختنی است .
فرد انسان سختن گفتن را یاد می گیرد . و از این راه مقاصد خود را با دیگران در میان می گذرد و از افکار و عقاید دیگران مطلع می شود .
در زمینه عاطفی چگونگی بروز عواطف و طرز کنترل آنها را می آموزد و بدین وسیله از آمیزش با دیگران لذت می برد . از لحاظ اجتماعی افراد در خانواده و در گروه همسن طرز معاشرت با دیگران را فرا می گیرند و روابط خود را با دیگران به صورت مطلوب و رضایت بخش در می آورند . شناختن خود و جهان خارج نیز از طریق یادگیری امکان دارد . رشد قوه تفکر یا طرز حل مسله امری است که به تدریج و در سایه یادگیری در افراد به وجود می آید . پرورش و جوان اخلاقی ، توسعه میزانهای عقلانی برای تشخیص خوب و بد و کنترل اعمال و فتار شخصی اموری آموختنی است و فرد در اثر تماس با پدر و مادر با همسالان و سایر بزرگسالان اینگونه امور را فرا میگیرد .
خلاصه حیات هر فرد در زمینه اجتماعی ، عقلانی ، عاطفی و تا اندازه ای بدنی مربوط به قدرت یادگیری آن فرد و وابسته به تغییراتی است که فرد از طریق یادگیری در خود به وجود می آورد .
توجه به اصول یادگیری در فعالیت های ترتیبی شرط اساسی موفقیت مربیان است . نظر معلمان درباره یادگیری در طرز کار آنها تاثیر فراوان دارد .
معلمانی که اصول و مبانی یادگیری را درست تشخیص دهنده بهتر می توانند در تعلیم و تربیت افراد اقدام کنند .
یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارتها :
مردم عادی و بسیاری از معلمان یادگیری را عبارت از کسب اطلاعات یا معلومات و مهارتها می دانند . این مفهوم با آنچه عده کثیری از افراد درباره ی تعلیم و تربیت در ذهن دارند موافق است .
معمولا معلم به کسی اطلاق می شود که مطالب علمی و ادبی را به شاگردان بیاموزد یا اینگونه مطالب را به ذهن شاگردان انتقال دهد .
تعلیم و تربیت با توجه به این امر عبارت است از انتقال معلومات علمی و ادبی به ذهن شاگردان .
چنانچه می دانیم عده ای از مربیان تعلیم و تربیت را عبارت از انتقال سرمایه تمدنی یا میراث فرهنگی به شاگردان می دانند . وقتی کار معلم انتقال معلومات به ذهن شاگرد باشد قهرای یادگیری به صورت کسب اطلاعات در می آید . در این صورت هر چه شاگرد بیشتر مطالب علمی و ادبی را به خاطر بسپارد در زمینه یادگیری پیشرفت زیادتر نصیب او شده است . معمولا کسب اطلاعا و مهارتها از طریق حفظ و به خاطر سپردن صورت می گیرد . ذهن شاگرد به منزله انبار یا مخزنی است که معلم باید آن را از مطالب علمی و ادبی پر نماید .
در جریان یادگیری نفش اساسی به عهده معلم است . شاگرد فقط باید به سخنان معلم گوش کند و مطالب درسی را به خاطر بسپارد . در جریان یادگیری شاگرد فعالیتی از خود نشان نمی دهد و بیشتر حالت پذیرندگی و انفعالی دارد .
مطالب علمی اغلب برای شاگرد نامفهوم است و ارتباط آنها را با هم درک نمی کند . کسب این مطالب در رشد عقلانی او موثر نیست زیرا ارتباط و تناسب تجربیات شاگرد با مطالب علمی مورد توجه معلمان نمی باشد .
شاگرد در دوره تحصیلی مطالبی را فرا می گیرد ، از طریق تکرار و تمرین آنها را به خاطر می سپارد و در موقع امتحان آنچه حفظ کرده نقل می کند و دوره تحصیل را به پایان می سپارد .
اندکی پس از تحصیل جز مختصری از آنچه در مدرسه آموخته و با کار روزمره او ارتباط دارد باقی مطالب از ذهن او خارج می شود و مطالب درسی را فراموش می کند .
در جریان این نوع یادگیری احتیاجات و رغبتهای شاگردان مورد توجه مربیان نیست .
روی همین اصل تحصیل تغییری در طرز تفکر ، عادات ، تمایلات و اعمال افراد ایجاد می نماید . آنچه فرد در مدرسه می آموزد در زندگی روزمره وی قابل اجرا نیست یا نحوه ی اجرای آن را در زندگی نمی داند .
مطالعه و طرز تفکر ، عادات ، افکار و تمایلات بسیاری از تحصیلکرده ها و شباهت رفتار آنها با افرادی که فرصت تحصیل در مدارس کنونی را نداشته اند . این حقیقت را ثابت می کند که این عده در دوره تحصیل جز حفظ مطالب کار دیگری انجام نداده اند و پس از فراغ تحصیل آنچه به شغل آنها ارتباط داشته موقتا در ذهن آنها باقی مانده و باقی مطالبی را که در مدرسه آموخته اند فراموش کرده اند ، عادات ناپسندیده ، طرز تفکر نادرست و غیر علمی ، قضاوتهای بی پایه ، خشم و ترس بیجا ، ضعف و تزلزل دائمی ، کمی رشد اخلاقی و اجتماعی و دارا نبودن روح همکاری که در میان جوانان تحصیلکرده مشاهده می شود معلول تعلیم و تربیت نادرستی است که در مورد ایشان اعمال شده است .
یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه :
یادگیری در این معنی جریانی است که در آن رفتار فرد از طریق تجربه تغییر می کند . رفتار عبارت است از افکار ، تمایلات ؛ عادات ، اطلاعات و مهارتها .
وقتی درباره تغییر رفتار صحبت می کنیم منظور ما این است که در اثر تجربه افکار ، نظرها ، تمایلات ، عادات افراد تغییر نماید . خلاصه این تغییر در زمینه عقلانی ، در رغبت ها و هدفها و در اعمال و عادات فرد باید ظاهر شود . تجربه عبارت از تاثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر است .
در برخورد فرد به عالم خارج اعضاء حسی ؛ دستگاههای عصبی ، تجربیات قبلی ، تمایلات و هدفهای او نقش موثری بازی می کنند . اصولا می توان گفت حیات بدنی و روانی فرد یا کل شخصیت او تحت تاثیر عوامل و نحوه ی ارتباط آنها با هم قرار دارد .
محیط از عوامل خارج از فرد تشکیل می شود . پاره ای از این عوامل مربوط به اوضاع و احوال جغرافیایی هستند و محیط جغرافیایی یا طبیعی را تشکیل می دهند ، دسته ای از آنها با نحوه ی فرد با دیگران مربوط است و تحت عنوان محیط اجتماعی قرار می گیرد . پاره ای از این عوامل نیز تابع فرهنگ جامعه یا راه زندگی مرد یک اجتماع است و بنام محیط فرهنگی خوانده می شود .
جریان یادگیری امری دائمی است و نسبت به افراد مختلف فرق می کند . در جریان یادگیری کل شخصیت فرد دخالت دارد ، یعنی جنبه های بدنی ، خصوصیات روانی و هدفها و تمایلات فرد و نحوه ارتباط آنها با هم که کل شخصیت فرد را تشکیل می دهد تاثیر دارند . چون وضع هر یک از افراد از لحاظ بدنی ، روانی ، تمایلات و هدفها با دیگران متفاوت است . روی این اصل جریان یادگیری در افراد مختلف متفاوت می باشد .
علاوه بر شخصیت فرد ب طور کل ، موقعیت یادگیری نیز در جریان یادگیری موثر است . منظور از موقعیت یادگیری اوضاع و احوال و شرایطی است که در جریان یادگیری نفوذ دارد . شرایط مادی مثل هوا ، نور ، محل نشین و طرز نشستن و شرایط غیر مادی مثل تمایل یادگیرنده نسبت به امور یادگیری ، نظر او نسبت به معلم ؛ ارتباط معلم و شاگرد ، تمایل معلم و رابطه شاگردان با هم موقعیت یادگیری را تشکیل می دهند . و این موقعیت به طور کل در جریان یادگیری تاثیر دارد .
یادگیری در این معنی با آنچه جان دیوئی مربی و فیلسوف آمریکائی درباره ی تعلیم و تربیت بیان نموده است ارتباط نزدیک دارد . از نظر جان دیوئی تعلیم و تربیت عبارت از :

تحقیقهای مشابه
اختلالات یادگیری در بزرگسالان
18 صفحه - 6000 تومان
جعبه یادگیری لایتنر
7 صفحه - 3000 تومان
نقش بازی در یادگیری کودکان
8 صفحه - 4500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 4500 تومان
بررسی مشکل یادگیری در کودکان
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 4500 تومان
توانایی یادگیری در حیوانات
9 صفحه - 4500 تومان
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 75000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
7 صفحه - 21000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 30000 تومان
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
11 صفحه - 6000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
اختلال یادگیری در کودکان کند ذهن
21 صفحه - 9000 تومان
روش یادگیری کودکان نابینا
5 صفحه - 3000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
اختلال یادگیری و اثرات آن.docx
19 صفحه - 7500 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن.docx
22 صفحه - 9000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
19 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 30000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
14 صفحه - 7500 تومان
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
19 صفحه - 7500 تومان
اختلال یادگیری نارساخوانی
17 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری در کودکان
17 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری و آفازی
11 صفحه - 6000 تومان
دریافت مفهوم یادگیری پاورپوینت
30 صفحه - 9000 تومان
آسانترین راه برای یادگیری زبان
13 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری دانش آموزان
23 صفحه - 9000 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 7500 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 30000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 45000 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 4500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 24000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 7500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 9000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 9000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 105000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 21000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
15 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
6 صفحه - 6000 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007