تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
شنبه 1 اردیبهشت 1397
بازدید امروز : 7844 نفر

موضوع : واژه های گیلکی در ادبیات فارسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
واژه های گیلکی در ادبیات فارسی
تعداد صفحه :
70
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
واژه های گیلکی در ادبیات فارسی
بررسی یک نمونه
واژه های اصلی
واژه های عامیانه
تحریفات :
لیچارها و متلک ها :
خوردنی ها :
اسم مکان
ضرب المثل ها
پیشه ها
مظاهر اجتماعی و جامعه شناسی
گریگوریقیکیان
نمایشنامه ی آمیز قلمدون
باغ شب نمای ما
واژه های گیلکی در ادبیات فارسی
بررسی یک نمونه : نمایشنامه ی پلکان اثر اکبر رادی
م . پ . جکتاجی
در آمد
ادبیات فارسی در شمال ایران به ویژه گیلان که زبان بومی و جدا از فارسی در آن تکلم می شود ، دارای ویژگیهای خاصی است . یکی از این ویژگیها استفاده ی کم و بیش از نامها و واژه ها ، تعابیر و اصطلاحات زبان گیلکی است در متن فارسی و بیان نوع زبان ادبی که حضور فرهنگ بومی و اجتماعی گیلان را در آن می نمایاند . به عبارت دیگر ، شعر ، قصه ، نمایشنامه و امثال اینها گاهی به وسیله ی پردازندگان آنها به طریقی عرضه می شود که حال و هوای گیلان در آن متجلی است . پیدا ست که چون مکان داستان گیلان و آدمهای قصه گیلانی هستند ، از این رو در متن شعر ، قصه ، و یا نمایشنامه بنابر مقتضیاتی که پیش می آید رگه هایی از زبان گیلکی نیز دیده می شود . محمود اعتمادزاده (م . ا . به آذین ) ، اکبر رادی ، کاظم سادات اشکوری ، محمود طیاری ، فرامرز طالبی ، حسن حسام ، اکبر اکسیر ، محسن حسام ، ابراهیم رهبر ، مجید دانش آراسته ، هادی جامعی و دیگران (و نیما یوشیج ، احسان طبری ، قاسم لاربن ، سلطان هراتی واسدالله عمادی در مازندران ) از کسانی هستند که در بیشترین آثارشان این ویژگی نهفته است .
آثاری با این ویژگی از چند نقطه نظر حائز اهمیت هستند :
نخست تثبیت و برجسته کردن نوعی ادبیات فارسی با رنگ و بوی شمال در جمع ادبیات منطقه ای کشور.
دوم تصویر فرهنگ و جامعه ی گیلان و مازندران و شناساندن اقلیم و نحوه ی زندگی مردم شمال کشور به مردم دیگر جاهای ایران در قالب ادبیات با استفاده از زبان فارسی که کاربرد سریع و وسیع و گسترده ای دارد.
سوم استفاده از برخی واژه های گیلکی گیلان و مازندران ، ترکیبات و اصطلاحات این زبان و ثبت و ضبط آنها در میان متون مختلف ادبی ( و نه علمی وپژوهشی).
چهارم تغذیه و غنا بخشی زبان فارسی از این گونه واژ ه های بومی و خودی در مقابله با ورود و هجوم واژه های بیگانه .توفیق در هریک از این چهار مورد بسته به توانمندی ذهنی و قدرت خلاقیت و ابتکار پردازندگان آن است.
در مورد نخست باید گفت که این ویژگی در یکصد سال اخیر در ادبیات فارسی به خوبی نمود داشته است ، اما اینکه در مقایسه با ویژگیهای ادبی جنوب و مرکز تا چه حد تصاویر و برجستگی داشته باشد خود زمینه بحث دیگری ست .
در مورد دوم ، یعنی شناساندن فرهنگ و جامعه گیلان به دیگر جوامع میهن ، به خاطر غنای فرهنگی ، پیچیدگی مسائل اجتماعی و روانی ، جغرافیای محیط و تنوع زندگی گمان نمی کنم که به توفیق نسبی رسیده باشیم و به تعبیری اگر هم رسیده باشیم ارضاء کننده نیست. بنابراین شاعران ، نویسندگان ، قصه پردازان و نمایشنامه نویسان گیلانی و مازندرانی در این زمینه یک میدان تجلی باز پیش رویان گسترده است.
در مورد سوم یعنی واژه های گیلکی ، ترکیبات و اصطلاحات بومی و ثبت و ضبط آنها به نظر می رسد که کارهای کم و بیش خوبی صورت گرفته باشد. اگر مجموعه ی آثاری از این دست را که با این ویژگی منتشر شده است ردیف کنیم و آنگاه – فقط – به تدوین الفبایی واژه های به کار رفته در آنها بکوشیم ، خوراک پژوهشی تازه ای خواهد بود قابل تعمق و مداقه و زمینه ساز فرهنگ لغتی که می تواند از چندین نقطه – نظر مورد ارزیابی که بارزترین آن سیر نفوذ واژه های گیلکی در فارسی و غنا بخشی آن است . البته به این نکته نیز باید توجه داشت که در این گونه آثار گاهی واژ ه های ناقص معنی شده اند ، در برخی جاها تعبیر خلاف واقع نقل گشته و اصطلاحات در پاره ای از موارد به مفهوم درست به کار نرفته اند . که اینها خود فصل جدیدی در کنار آن می گشاید .
در مورد چهارم ، باید اشاره شود که بده بستان های فرهنگی لازم است از روی حساب باشد . چه در غیر - این صورت کفه به نفع یک طرف سنگین و به زیان طرف دیگر سبک می شود وضه هدف نویسنده عمل خواهد کرد. ثبت یک واژه گیلکی در متن یک شعر یا قصه یا نمایشنامه باید با نهایت صداقت و رعایت امانت و حفظ هویت همراه باشد ، از این رو بجاست که واژه های گیلکی داخل « گیومه »بیایند تا اولاً برای خواننده تعرفه شود که این واژه ها جدید و بومی شمال هستند و ثانیاً با رعایت این امر ، این گونه واژه ها خواهند توانست در تاریخ ادبیات فارسی منشاء و ریشه ی خود را حفظ کنند . فردا که پای تدوین فرهنگ های نوین در فارسی پیش آمد یا برای لغتنانه ها و واژه نامه های فارسی موجود در هم کردنویسی آغاز شد، واژه های گیلکی بی شناسنامه نباشد و جلوی آنها بتوان یک مثلاً « گ » که دال بر گیلکی بودنشان باشد دید و دانست که این واژه از کدام بخش این میهن عزیر وارد زبان فارسی شده است . در غیر این صورت این تصویر پیش می آید که واژه های مذبور در اصل فارسی مهجور بوده اند که تنها در جایی – مثلا ً گیلان – کاربرد مجاوره ای داشتند ! بلایی که بسیار بر سر واژ ه های ما آمده است.
در هر حال این نظم و شیوه ی کار ، سیر نظور و ورود واژ ه های از یک زبان بومی و قومی را داخل در زبان مشترک و عمومی کشور نشان می دهد و محکی است بر نفوذ آن در زبان فارسی ، استفاده و در نتیجه غنا بخشی و پیداستن زبان عمومی و مشترک و ملی از هجوم واژه های خارجی و بیگتنه و بکار گیری معادل آنها از زبان های بومی ، خویش و برادر ، مطالعه ی این گونه آثار که در برگیرنده ی انواع مختلف ادبی اعم از شعر، قصه ، نمایشنامه ، فیلمنامه و حتی مقاله است امری است ضروری . می تواند دستمایه کار پژوهشی کس یا کسانی قرار گیرد . در صورت گروهی – با تقسیم کار میان اعضای گروه - می توان روی این قبیل آثار کارهای خوبی ارائه کرد . کاری که هم به تجزیه و هم به تحلیل نیاز دارد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007