موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
تعداد صفحه :
32
قیمت :
18000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول :
کلیات
1-1 مقدمه
1-2 تاریخچه بیمه
1-3 آغاز حرفه بیمه گری
1-4 تاریخچه بیمه در ایران
1-5 معرفی شرکت سهامی بیمه ایران
1-6 معرفی نمایندگی کشور سیما
1-7 سابقه بیمه ای آقای کشور سیما
1-8 توصیف محل
فصل دوم
بخش اول : بازاریابی
1-1-2 مفهوم بازاریابی
2-1-2 تعریف بازار
3-1-2 ابعاد بازاریابی
4-1-2 مشخصات فروش حرفه ای
5-1-2 تقسیم بندی بازار
بخش دوم : معرفی انواع بیمه ها
1-2-2 تعریف بیمه آتش سوزی
2-2-2 اصول قرارداد بیمه آتش سوزی
3-2-2 محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی
4-2-2 نحوه ی ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی
5-2-2 کارشناسی و بازدید اولیه
6-2-2 تعریف بیمه اتومبیل
7-2-2 پیشنهاد بیمه اتومبیل
8-2-2 چگونگی تعیین نرخ حق بیمه
9-2-2 خطرات تبعی و تکمیلی در بیمه بدنه
10-2-2 مراحل صدور بیمه شخص ثالث
11-2-2 مراحل اجرائی صدور بیمه
12-2-2 تعریف بیمه حادثه
13-2-2 انواع بیمه حوادث
فصل سوم : گزارش علمی کارآموز در رشته های بیمه 1-3 گزارش عملی بیمه آتش سوزی
2-3 گزارش عملی شخص ثالث
3-3 گزارش عملی بیمه بدنه
4-3 گزارش عملی بیمه حوادث
5-3 گزارش عملی بیمه بازاریابی
فصل چهارم : ضمائم
فصل پنجم : منابع
فصل اول
مقدمه :
بشر از دیر باز با انواع خطرات جانی و مالی مواجه بوده است که همواره به دنبال ابزار لازم به منظور دفاع از این خطر تلاش می کرده در ابتدا به دلیل محدودیت امکانات و مشارکت ، جان خود را و در موارد دیگر مال خود را از دست می داد تا این که تجربه ی همکاری و تعاون و دخالت و بخشهای مختلف اجتماعی در پذیرش بخشی از خطرات قابل پیش بینی ، زمینه ی پیدایش بیمه را در بخشهای انسانی و تجاری فراهم نمود.
تاریخچه بیمه :
به موجب اسناد باقی مانده از کتیبه های تاریخی ، چینی ها اولین ملتی بودند که امر بیمه را تجربه کردند نخستین نوع بیمه ، بیمه باربری دریایی است و دومین نوع بیمه ، بیمه آتش سوزی است که رواج پیدا کرد. این که کدامین قوم یا ملت برای اولین بار با بیمه آشنا شدند معلوم نیست برخی ، دریانوردان فینقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند به این دریانوران از بازرگان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد سفر خود را به پایان می برد موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلبکار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب نمی شد می توانست کالا را حراج کند.
آغاز حرفه ی بیمه گری :
از سده ی 15 شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه ی بیمه گری اهمیتی خاص یافت در سال 1552 در شهر فلورانس کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد اعضای کانون مزبور حقوقدانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آنها ، همچنین نجات کشتی ها را به آنها محول می کردند مهم ترین اجتماع بیمه گران در قهره خانه ، شخصی به نام ادوارد لوید در لندن تشکیل می شد.
تاریخچه بیمه در ایران :
در سال 1310 ، فعالیت ایران در زمینه بیمه آغاز شد در این سال قانون ثبت شرکتها در ایران تصویب شد و بسیاری از شرکتهای خارجی به تاسیس شعبه در ایران پرداختند. از آن پس دولت به فکر تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی شد و در 16 شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شد. 2 سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران [در سال 1316] قانون بیمه در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام شرق در سال 1329 تاسیس شد و به تدریج 7 شرکت بیمه خصوصی دیگر [آریا ، پاریس ، ملی ، آسیا ، البرز، اهید ، ساختمان و کار] تاسیس شد.
بیمه شرکت سهامی بیمه ایران :
بیمه ایران در سال 1314 با نام شرکت سهامی بیمه ایران بنیان گرفت که امروزه نه تنها در سراسر کشور ، بلکه در کشور های اروپایی و آسیایی و به ویژه درخاورمیانه و کشورهای خایج فارس نامی آشنا و پرآوازه است

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 7500 تومان
کارشناسی (نحوه صدور بیمه اتش سوزی و بیمه مسئولیت در شرکت بیمه دی) گزارش کارورزی
118 صفحه - 45000 تومان
نمایندگی بیمه ایران گزارش کاراموزی
77 صفحه - 45000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
79 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
70 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
26 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
51 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
15 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
54 صفحه - 18000 تومان
پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
68 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
بیمه کارآموزی پاسارگاد - بیمه بدنه
91 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
84 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
98 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
77 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه عمر
61 صفحه - 36000 تومان
گزارش کاراموزی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
77 صفحه - 36000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی نمایندگی ایران خودرو حامدی
13 صفحه - 15000 تومان
هدف از بازاریابی بیمه در شرکت بیمه
6 صفحه - 1500 تومان
نمودا ر ساختار تشکیلات شرکت بیمه خصوصی و بیمه دولتی
26 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007