موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
تعداد صفحه :
61
قیمت :
15000 تومان

در این فصل : به راستی (( خطر )) به چه معناست ؟ هنر خطر برآورد شده مستلزم فهم خطر ، پاداش و دلیلی که ما بازی می کنیم ( نقش را ایفا می کنیم ) .
فهم انتخاباتتان : استراتژی های برای وارد کردن خطر – هزینه های بالقوه برای کاهش استراتژی ها . . . یک کلمه ی احتیاط – دانشی از اشتباهاتتان .
مدیران قدیمی غیر انتفاعی معمولا درباره خطر در واژه های گسترده ای فکر می کنند (( اگر ما آن امتیاز را به دست نیاوردیم ، شانس خوبی وجود دارد که ما را مجبور به نزدیک شدن به آن برنامه خواهد کرد )) یا شاید (( اگر ما آن برنامه را راه اندازی کنیم ، ما مجبور به پذیرفتن آن خواهیم شد ما قادر به تهیه سرمایه ای به منظور حفظ و رسیدگی به آن در آینده خواهیم شد )) .هر دوی این ها اظهارات خطر می باشند .به هر حال ، تفاوتی بین این که چه تعداد مدیران غیر انتفاعی نظر به راه های بسیار و پیچیده مفهوم خطر دارند و شیوه ای که توسط افراد کاسب یا کارفرمایان ورزیده ی اجتماعی اتخاذ شده است وجود دارد . این تفاوت می تواند در این حقیقت که یک پیشنهاد امتیاز قدیمی که شامل قسمتی از (( فاکتور های خطر یا تحلیل خطر )) نمی شود دیده شود ، در حالی که هر برنامه شغلی خوب شامل چنین بحثی می باشد .
به راستی (( خطر )) به چه معناست ؟
مفهوم اصلی = اگرچه بخش سود متن بزرگی از ادبیات راجع به خطر را دارد ، اشکال متعددش و چگونگی دستیابی به تحلیل کمی از خطر ارائه می گردد ، به راستی بخش غیر انتفاعی مقایسه ای برای هدایت بحثمان ندارد . به خاطر پیشنهاد های شیوه هایمان برای خطر غیر انتفاعی ، ممکن است ما به سادگی ذکر کنیم که خطر (( احتمال یک نتیجه نا مطلوب )) می باشد . ما می توانیم خطر را تعریف کنیم با ذکر این که آن می تواند حاوی دو عنصر اصلی باشد که به ما اجازه تعیین شدت نهفته ی خطر را می دهد :
(1) اهمیت نهایی نتایج نامطلوب اگر آن ها اتفاق بیفتد جنبه منفی
(2) امکان این که این نتایج نا مطلوب واقعا رخ خواهد داد .
به فهمیدن سطح کلی از خطر که به وسیله زیاد شدن این دو فاکتور با هم مشخص شده است کمک می کند در یک عبارت اساسی ، نتیجه اهمیت و امکان خطری می باشد که در هر فرصت داده شده ای اصلی است .
اختلاف بین ظهور خطر ، تمایل برای ریسک کردن و خطر احتمالی :
برخی از افراد تصور بر این دارند که کارفرما شدن قبول کردن ریسک و شخص خطر کننده می باشد . از طریق راه های زیادی ، ریسک کردن عنصر اصلی برای کارفرما شدن می باشد و یک کارفرمای اجتماعی باید با آن واقعیت راحت باشد . برای یک کارفرمای قدیمی ریسک کردن اغلب اوقات مستلزم انجام یک فرصت شغلی مورد بررسی می باشد .در اوایل قرن هجدهم ، richard cantillon اقتصاد دان اظهار کرد که کارفرمایان قبول کننده ی شرط ریسک کردن بودند کسانی که (( قیمت مشخصی را می خریدند و قیمت نامشخصی را می فروختند ، بنابراین در حالت ریسک عمل می کردند )) . برای آن دسته از کارفرمایان اجتماعی که به هدف اجتماعی کار عمل می کنند مانند نانوایی که ساکنان تعلیم ندیده ای را با درآمد پایین به کار می گیرند یا مغازه دوچرخه که جوانان بی خانمان را استخدام می کنند فعالیت شغلی و ریسک کردن ویژه ای را که آن ارائه می دهد ملاحظات منفی می باشد . اگرچه برخی مذاکرات راجع به واقعی نقص شغلی در ایالات متحده وجود دارد ، آن باید تصدیق شود با کشمکش هایی که هر فعالیت اقتصادی صورت پذیرفته ای با آن مواجه می شود اغلب حائز اهمیت هستند و نباید با خونسردی آن را پذیرفت . بدون توجه به نوع کار مورد بررسی ، چندین ریسک باید در نظر گرفته شود که از کمبود عملکرد سرمایه به بازار رقابتی به نفوذ هدف های فروش یک شخص تغییر می کند . بسیاری از آن ها بعدا در این فصل بحث می شوند . به هر حال ، واقعیت آن است که بدون در نظر گرفتن نوع کار اجتماعی یا برنامه ی تنظیم شدن توسط کارفرمای اجتماعی ، ریسک کردن باید فاکتور شود . خطر نوع و ویژگی با کارفرمای قدیمی ممکن است آشنا نباشد . به علاوه ، در این نوع مختلف از ریسک کار ، کارفرمایان اجتماعی اقدام به آراستن فاکتور های ریسک اضافی که در فعالیت شغلی قدیمی حضور ندارد می کنند . یعنی ، تمام کارفرمایان اجتماعی اهداف اجتماعی را که می توانند اغلب به معنی لایه های اضافی برای ریسک و جایزه باشند دنبال کنند . در حالی که فرد کاسب اغلب قرض یا نسبت های عدالتی دارد و بخش های دیگری توسط فهمیدن که چگونگ کارفرمای اجتماعی می تواند به بهترین شکل درباره خطر فکر کند ؟

تحقیقهای مشابه
فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
61 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
19 صفحه - 74100 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
بیمه تمام خطر مهندسی
13 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
راهبرد های مدیریت ریسک روانشناختی در تولید پاورپوینت
18 صفحه - 4500 تومان
راهبردهای مدیریت ریسک روانشناختی در تولید
15 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی مدیریت ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، شناسایی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، تحلیل کیفی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، تحلیل کمی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی پاسخ ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، کنترل و پایش ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک (Hussein A.Hassan Al-Tamimi & Faris Mohammed Al-Mazrooei) (حسین. حسن-تمیمی و فاریس محمد-مزروئی)
2 صفحه - 4500 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
14 صفحه - 42000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007