موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شرایط مدیریت در محیط پویا و گسترده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شرایط مدیریت در یک محیط پویا و گسترده
تعداد صفحه :
13
قیمت :
2000 تومان

چکیده :
اهمیت شرایط ایده آل مهندسی به طور کامل اثبات شده است . روش های پر تحرک یا پویا ، تشویق به همکاری و برقراری ارتباط در شکل گیری و مدیریت شرایط بی ثبات ، نقشی سازنده دارند .
با ین همه ، شیوه های پویای فعلی ، در یک محیط مشخص به راحتی به مرحلة اجرا در می آید . نکته حائز اهمیت در اینجا ، برخورداری از مشتریان منظم و طبقه بندی شده است . تنها با تولید گسترده نمی توان به تأیید این الگوی تنظیم شده پرداخت . در این محیط ، یک پروسه مناسب از طریق ابزار مورد نیاز که به حمایت از شرایط رو به تغییر می پردازند اجرا نمی گردد . این مقاله به معرفی موضوعات وابسته به شرکت در مدیریت نیازهای یک محیط گسترده و توصیف فعالیت های اجرا شده در مرکز پژوهش تکنولوژی نرم افزار به عنوان بخشی از پروژه NOMAD اشاره می نماید .
واژگان کلیدی :
پویا ، متمرکز ، مدیریت نیازها ، XP
1 – مقدمه
در بخش کثیری از گزارشات ، اهمیت شرایط ایده آل مهندسی را مطرح می سازند . (RE) . مک فی [1]معتقد بود که این فعالیت ها ، 25% از کل اقدامات اجرا شده در راستای توسعه را به خود اختصاص می دهد . گروه پژوهشی Standish به شرایط ناقص (3/12%) و تغییر جزئیات (8/11%) پروژه پی برد ، در واقع این عوامل به عنوان ، فاکتورهایی حائز اهمیت در شکست پروژه هستند .
علاوه بر این تیلور [3] اعلام کرد 70% از پروژه ها در مرحله تعیین نیازها با شکست مواجه می شوند . همچنین وی مدعی بود که 80% از نیازها بر مبنای ضوابط استاندارد شده و موفق ، کاملاً آشکار و قابل دستیابی هستند . اخیراً متدولوژی های پویا (AMS) با هدف ارائه یک روش برای توسعه نرم افزارها طراحی می شوند . بررسی اجرا شده توسط فن آوری های shins نشان می دهد که 8/92% از پاسخ گویان AMS را الگوی مؤثر در عملکرد تیم ها و ارتقای بهره وری شان می دانند و 84% از آنها افزایش کیفیت محصولات ارسال شده را به وضوح احساس کرده اند . ویلیامز نیز به بهبود های بالقوة به وجود آمده از کاربرد xp اشاره نمود . هولتز [7] ، شیوه های پویا را به عنوان متدولوژی هایی تصور می کرد که منجر به کاهش هزینه های عمومی می شد . این در حالی است که به افزایش روابط غیر رسمی میان اعضای تیم منتهی می شود .
هر چند که روش های متفاوتی در این زمینه ارائه شده است اما همه آنها بر مبنای بیانیه های پویا و معتبر پایه ریزی شده اند . این امر منجر به حمایت از روابط ، همکاری ها و توانایی واکنش نشان دادن در برابر تغییرات می گردد . با این همه ، مشارکت تعداد بیشتری مشتری ، پیش بینی می شود . AMS علاوه بر حمایت از درجة بالای مشارکت مشتری ، در کاهش ناهمسانی ها و برداشت نادرستی که منجر به شکست پروژه می شود نیز نقش سازنده دارد . با این همه ، تیم ها ، اغلب به صورت متمرکز در بناها ، شهرها ، قاره ها و حتی دوره های زمانی قابل مشاهده اند . [9][23] . سازمان هایی که از AMS استفاده می کنند

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007