تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
شنبه 26 اسفند 1396
بازدید امروز : 6020 نفر

موضوع : بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
تعداد صفحه :
76
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مزایا و منافع تجارت آزاد
شرایط اقتصادی چین و موارد خاص سیاست های تجارت آزاد و حمایتی در قبال این کشور
1-3. نقض تعهدات تجارت آزاد در روابط دو طرفه تجارت چین
4. آمار و اطلاعات تجارت خارجی میان ایران و چین
1-4. بررسی آمار و اطلاعات واردات از چین
1-1-4. آمار واردات از چین
2-1-4. تحلیل حقوق ورودی اخذ شده از ورود کالاهای چینی
3-1-4. جایگاه 10 قلم کالایی عمده وارداتی از چین در طبقه بندی های کالایی
4-1-4. جایگاه چین در میان طرف های عمده واردیاتی ایران
2-4. بررسی آمار و اطلاعات صادرات به چین
1-2-4. آمار صادرات به چین
2-2-4. جایگاه اقلام عمده صادراتی به چین در طبقه بندی کالایی
3-2-4. جایگاه چین در میان طرف های عمده صادرات ایران
3-4. بررسی رابطه مبادلات تجاری میان ایران و چین
4.4 ورد غیر رسمی و قاچاق محصولات چینی به داخل کشور
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادها و راهکارها
منابع و مآخذ
چکیده
یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها که به تخصیص بهینه منابع و توزیع آن در ابعادی فراتر از مرزهای جغرافیایی می انجامد استفاده از مزایا و منافع تجارت و بازرگانی است که در برخی موارد از آن به عنوان عامل محرک و تسریع کننده رشد اقتصادی تعبیر می شود.
با این حال همواره میان سیاست های برون نگر و درون نگر اقتصادی، نگاهی متفاوت به تجارت و آثار آن بر اقتصاد شده است. همین تعارض دیدگاه منجر به بروز سیاست های حمایتی در کشورها شده و برخی کشورها تلاش کرده اند با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی ورود کالا به داخل کشور را محدود کنند و همین اقدامات نیز موجب پیدایش سازمان های جهانی برای حمایت از تجارت آزاد و رفع موانع تجاری پیش روی کشورها شده است.
به هر حال وضع سیاست حمایتی اهدافی را دنبال می کند که در رأس آن حمایت از تولید داخلی، حفظ سطح اشتغال و کسب درآمدهای بودجه ای قرار دارند. با این حال در تبیین این سیاست ها توجه به عمل متقابل کشورهای طرف تجاری جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی و انزوا در محیط بین الملل ضروری است.
این گزارش با توجه به مشکلاتی که در بازار عرضه و تقاضای کالاهای داخلی به واسطه حضور پررنگ کالاهای چینی به وجود آمده است به بررسی حجم، ساختار و ترکیب واردات از چین و صادرات به چین پرداخته است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش واردات از چین و صادرات به این کشور در سال های اخیر افزایش یافته است. گسترش مبادلات تجاری با این کشور موجب افزایش رتبه آن کشور در میان کشورهای مختلف طرف صادرات و واردا ت شده که تبعات آن گسترش نقش و جایگاه چین در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و از طرف دیگر نگاه به بازار داخلی آن به عنوان یک هدف صادراتی است.
بررسی ترکیب مبادلات تجاری با چین نشان می دهد که ایران صادر کننده مواد خام و اولیه معدنی و شیمیایی با قیمت های نازل به چین ( 13 سنت به ازای هر کیلو در سال 1379 و 26 سنت به ازای هر کیلو در سال 1387) و وارد کننده انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با ارزش افزوده و قیمت بالا ( حدود 71 سنت به ازای هر کیلو در سال 1379 و دو دلار و پنج سنت به ازای هر کیلو در سال 1387 ) است و ادامه این روند به جای اینکه بیشتر به دفع فضای کسب و کار و گسترش تولید و اشتغال ایران باشد به نفع اقتصاد در حال گسترش چین است.
این مطالعه با بررسی راهکارهای مختلف عنوان می کند که راهکار جلوگیری از ادامه این روند محدودیت تجارت با اعمال سیاست های حمایتی نیست، بلکه باید ضمن رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار انگیزه های موجود برای صادرات مواد دارای ارزش افزوده کم را حذف کرد و با اعمال سیاست های تنظیمی مانند لزوم رعایت حقوق معنوی و تطابق علائم تجاری و استفاده از بازرسی های قبل از حمل مانع بروز آسیب های ناشی از ورود کالاهای چینی بی کیفیت و خروج کالاهای مواد اولیه و واسطه ای از کشور شد.
مقدمه
کشورهای مختلف برای رسیدن به اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید، حفظ سطح اشتغال، افزایش درآمد سرانه، موازنه تجارت و حفظ ذخایر ارزی خود در کنار سیاست های تجاری به سیاست های حمایتی نیز توجه کرده اند.
بخش عمده سیاست های حمایتی در دنیای امروز با تشکیل سازمان های جهانی حامی تجارت آزاد در چارچوب های تعریف شده و محدود انجام می شود. ابزار قابل قبول و اصلی برای سیاست های حمایتی وضع سیاست های تعرفه ای است. به همین دلیل کشورها با استفاده از اطلاعات و ویژگی های اقتصادی خویش به تنظیم نظام و سطوح تعرفه ای مناسب اقدام می کنند تا بتوانند در صحنه مبادلات بین المللی بیشترین منافع را برای کشور خود به دست آورند و کمترین هزینه ها را متحمل شوند.
بعد از دهه 1920 میلادی اقتصاد جهانی توجه ویژه ای به تجارت داشت و در طول این سال ها سیاست های تجاری دستخوش تغییرات فراوانی شد. این تغییرات در دهه های اول این قرن بیشتر دستخوش بروز جنگ های جهانی بوده است. این جنگ ها پیامدهای اقتصادی نامساعدی مانند نابودی زیرساخت های اقتصادی، کاهش سطح تولید، کسری گسترده تر از تجاری، افزایش بیکاری، بروز تورم های فزایند و ... را در پیش داشت. در سال های بعد از جنگ کشورها با نگاهی درون گرا به داخل کشور سعی داشتند تا به رفع مشکلات داخلی بپردازند. بنابراین حمایت گرایی را در رأس سیاست های تجاری قرار داده و سعی می کردند بیشترین حمایت را از تولیدات داخل به عمل آورده و ورود کالا به داخل کشور خود را محدود کنند.
بعد از اصلاح زیرساخت ها و دستیابی به سطوح تولید انبوه دیگر تقاضای داخلی پاسخ گوی تولیدات و عرضه گسترده کالاهای آنها نبود و تولیدکنندگان به بازارهای وسیع تری، برای فروش محصولات تولیدی نیاز داشتند. از این رو این بار سیاست های آزادسازی تجاری را در دستورکار قرار دادند تا بتوانند از حداکثر ظرفیت اقتصادی خود بهره برداری کنند.
در کشور ما نیز باید اتخاذ سیاست های آزاد سازی ویا حمایت گرایی شایع منافع ملی کشور باشد. برای دستیابی به این مهم هر چند لازم است که جهت سیاست کل تجاری برای همه مبادلات تجاری با کشورهای مختلف و در سطوح و در سطوح مختلف کالایی یکسان باشد، ولی می توان از ابزارهای مختلف با توجه به شرایط و ساختار تولیدی کشور استفاده کرد. برای مثال با توجه به ترکیب تولید کشور می توان به اتخاذ سیاست های تشویقی برای مبادله با برخی کشورها و برخی کالاهای خاص پرداخت و در برخی موارد نیز به اتخاذ سیاست های تعرفه ای محدودیت هایی ایجاد کرد.
مزایا و منافع تجارت آزاد
اگر سیاست های تجاری را به صورت یک طیف در نظر بگیریم یک طرف آن از سیاست های آزادسازی و طرف دیگر سیاست های حمایتی است.
تجارت آزاد فضای تجاری بین المللی است که دولت در آن دخالت نمی کند. در این حالت، تجارت بر مبنای تقسیم کار بین المللی و براساس مزیت نسبی انجام می شود. در این شرایط تخصیص بهینه منابع در سطح جهانی صورت گرفته و درآمد حداکثر می شود.
قانون مزیت نسبی که توسط ریکاردو مطرح شده است، نشان می دهد که تجارت حقی در حالی که یک کشور در تولید تمام کالاها نسبت به کشور مقابل با عدم مزیت مطلق و کارایی کمتر مواجه است می تواند سودمند باشد. مطابق این قانون کشور باید در صادرات کالایی تخصیص پیدا کند که عدم مزیت مطلق کمتری دارد.
منافع تجارت را می توان در مواردی متعدد و متنوع برشمرد:
1- منافع ناشی از تئوری تجارت ( منافع اقتصادی بیشتر برای کشورهایی با ساختارهای متفاوت قیمتی نسبت به حالت بدون تجارت ).
2- منافع ناشی از تئوری هزینه های نسبی ( تخصص گرایی در تجارت )،
3- حصول دسترسی به کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و مواد خام و اولیه،
4- انتقال فناوری،
5- انتقال سرمایه،
6- مقابله با انحصار و گسترش رقابت،
7- افزایش رفاه ( تعیین حداقل کالای مورد نیاز برای دستیابی به سطح معینی از رفاه اجتماعی براساس منحنی بی تفاوتی اجتماعی و مرز برگسن ).
در بررسی عواید حاصل از تجارت به عنوان مهم ترین اثر می توان به افزایش در مصرف بر اثر تخصص پیدا کردن در تولید و تجارت اشاره کرد. این موارد براساس نظریه های عواید حاصل از تجارت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این نظریه ها به طور کلی روابط اقتصادی بین المللی را هدف مطالعه قرار داده و نشان می دهد کشورهایی که در کالاهایی مشخص دارای تفاوت های قیمتی ساختاری هستند می توانند به جای انزواطلبی و استفاده از سیاست خودکفایی، بازدهی اقتصاد خود را با انجام تجارت به حداکثر برسانند. یعنی سطح مصرف خود را ضمن کاهش هزینه بالا ببرند. ادامه این روند موجب تخصص گرایی در تولید می شود.
یکی از اصلی ترین آثار تجارت ایجاد فضای باز و آزاد تجاری و در نتیجه افزایش واردات و صادرات در کشورها و در نتیجه تقسیم کار تخصصی است. زیرا افزایش واردات کالاهایی خاص کارخانجات تولید کننده آن کالا در داخل تقاضای داخلی را از دست می دهند و درآمد آنها نیز محدودتر می شود. در حالی که تولید کننده کالا در کشور طرف تجاری از این تقاضا استفاده کرده و به درآمد بیشتری دست می یابد. همین مزیت برای تولید کنندگان کالاهای صادراتی و وادراتی در طرفین تجاری مصداق دارد. ادامه این روند موجب می شود که شرکای تجاری از بازارهای نامشابه برخوردار شوند و در نتیجه تقسیم کار به صورت تخصصی صورت پذیرد.
........

تحقیقهای مشابه
بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
76 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
68 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 15000 تومان
بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری
24 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی نقش بومیان در حفاظت محیط زیست
30 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
6 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
25 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
102 صفحه - 20000 تومان
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 2000 تومان
معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
19 صفحه - 3000 تومان
بررسی مقایسه ای تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه تاسماهی ایرانی در تئوری های مختلف
12 صفحه - 3000 تومان
نقد و بررسی پوسترهای مذهبی در ایران
3 صفحه - 1000 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 7000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
بررسی سیستم بازنشستگی در ایران
26 صفحه - 3000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
بررسی صنعت ساخت و ساز ساختمان در ایران
11 صفحه - 2000 تومان
بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران
24 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته گرافیگ - بررسی و مطالعه مهرها و نقش و نگارهای باستانی در ایران
120 صفحه - 18000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 2000 تومان
تحلیل و بررسی بازار پوشاک ایران
42 صفحه - 6000 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 1500 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 15000 تومان
مطالعه و بررسی بیمه ایران
40 صفحه - 6000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
34 صفحه - 6000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
بررسی سیستم بازنشستگی در ایران
19 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
68 صفحه - 10000 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 4000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 18000 تومان
بررسی وضعیت تعاونیها در ایران و چین
18 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
54 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و توریسم بررسی گردشگری سلامتی و تندرستی در ایران
77 صفحه - 15000 تومان
بررسی حقوق رسانه ها در ایران
30 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
105 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
بررسی جایگاه صنعت موسیقی در ایران
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 20000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
بررسی ارث زن و مرد در فقه وحقوق ایران
42 صفحه - 8000 تومان
بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران
6 صفحه - 4000 تومان
بررسی کشت سیب زمینی در ایران
13 صفحه - 2000 تومان
بررسی قوانین ارشمیدوس
8 صفحه - 1500 تومان
بررسی امواج اولتراسوند در بیماری های اتوایمیون جنینی
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی سیگار کشیدن زنان باردار بر سلامت جنین - مطابق با اصول روش تحقیق
21 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
مطالعه و بررسی معماری چین فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 5000 تومان
مطالعه و بررسی معماری قصرها و کاخهای چین فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 15000 تومان
بررسی علل توسعه یافتگی چین
19 صفحه - 3000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
بررسی روش ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف بر اساس روش تحقیق
19 صفحه - 2500 تومان
بررسی روش ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در کشور
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی راهکارهای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان
18 صفحه - 2500 تومان
بررسی موانع و راهکارهای مناسب مدرسه برتر
47 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 12000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 2000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6
23 صفحه - 22000 تومان
روابط تجاری ایران و ترکیه
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
16 صفحه - 16000 تومان
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
20 صفحه - 2500 تومان
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
26 صفحه - 3000 تومان
آسیای میانه و منافع ملی ایران
22 صفحه - 2500 تومان
جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
19 صفحه - 2000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
65 صفحه - 15000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
64 صفحه - 12000 تومان
آمـوزش و پـرورش در چین و ایران
32 صفحه - 5000 تومان
نقش هیات حل اختلاف در احقاق کارگران در قوانین کار ایران
21 صفحه - 6000 تومان
نقش هیات حل اختلاف در احقاق کارگران در قوانین کار ایران
21 صفحه - 3500 تومان
فقر در ایران و راهکارهایی برای حل آن
15 صفحه - 1500 تومان
چالشها و راهکارهای کشاورزی ایران
39 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007