موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
تعداد صفحه :
22
قیمت :
9000 تومان

مقدمه :
انسان، فطرتاً موجودی است اجتماعی که نخستین بستر فعلیت یافتن این خصلت، کانون مقدس خانواده است.
خانواده، کانونی است که باید برای حفظ حرمت و کرامت اعضایش، سلامت جسمانی و روانی و رشد معنوی آن استحکام یابد.
خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسری زن ومردآگاه وبرخوردار از قابلیت های اجتماعی پایه گذار ی می شود واین دو، ستون اصلی و اساسی " خانواده " را تشکیل می دهند.
در معارف اسلامی و قرآنی، هدف اصلی ازدواج و تشکیل خانواده، رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن قلّة بزرگِ رشدوشکوفایی و دستیابی به کمالات انسانی و تقرّب به ذات حق تعالی است.
بنابراین برجسته ترین معیار و نشانة سعادتمندیهمسران، احساسی است که از آرامش روان و شکوفایی وجود دارند.
خانه ای که محل امن و آسایش و آرامش باشد، مناسب ترین سکوی اعتدال وجود، و همسری که آرامش می بخشد، مطلوب ترین مونس و همراه است. آرامش خاطر و آسایش روانِ همسران زمانی به خوبی فراهم می گردد که ارتباط متقابل بین زوجین برپایة مهربانی وگذشت پایه گذاری شود.
فلذا سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز، به کیفیت روابط بین زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد. در کانون خانواده، هر یک از اعضای خانواده نسبت به هم وظایفی دارند که از حقوق سرچشمه می گیرد. این وظایف باید به شکل متقابل مورد توجه قرارگیرند تا در سایه نقش آفرینی هر یک از اعضای خانواده، این کانون مقدس تعالی یابد. هر قدر روابط بین اعضاء ( همسران )، سالم تر و دلنشین تر باشد، زندگی شاداب تر و فرزندان پرنشاط تر و فرهیخته تر، تربیت خواهند شد.
بر همین اساس عدم رعایت اصول اساسی در کانون خانواده از جانب زن و مرد و متعاقب آن، ازجانب فرزندان، آسیب هایی تحمیل خانواده ها خواهند شد که نتیجه نهایی آن دامن جامعه را آلوده خواهد کرد.
اما اگر زن و شوهر، زندگی مشترک خود را براساس اعتقادات دینی خود پایه ریزی کنند، و در نتیجه روابط عاطفی مناسبی با یکدیگر داشته باشند، هرگز، کانون گرم خانواده با طوفان ویرانگر طلاق و آسیب های ناشی از آن، به یغما نخواهد رفت و بهار زندگی، به پاییز برگ ریز نخواهد رسید.
بنده، در این نوشته برآنم که عوامل الفت و محبت میان زن و شوهر را به تفکیک بررسی کنم و برای اثبات آنها از آیات و کلام نورانی معصومین توسل جویم، چرا که روانشناسان بزرگِ امروزی، که به موفقیتهای برجسته ای دراین زمینه دست یافته اند، به تجاربی نرسیده اند، مگر همان سفارشات قرآنی و ائمه معصومین علیهاالسلام. در پایان باید خدا و رسولش را شاکر باشیم که ما را در زمره شیعیان خود قرار داد و امید آن داریم که تا آخر شیعة واقعی باقی بمانیم. ( انشاء الله ) به امید آنروز دل می سپاریم.
دیماه 88
بعونک یا لطیف
خانواده به سبب نقش تربیتی و فرهنگی که دارد می تواند، انسانهای متفکر و بالنده ای پرورش دهد که در ایجاد جامعه ای پویا موثر باشند. اگر ابعاد این نهاد مقدس به درستی تحلیل شود، سلامت و پویایی جامعه، به سلامت و پویایی خانواده بستگی دارد.
از سوی دیگر خانواده و توسعه دو مقوله وابسته به هم اند که در غیاب یکدیگر فاقد اعتبارند.
از آنجایی که سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پویایی خانواده وابسته است، و تعادل و تعالی نظام خانواده به کیفیت روابط بین زن و مرد، والدین و فرزندان بستگی دارد، بنابراین ما باید در گام اول عوامل الفت و محبت میان زن و شوهر که مواد لازم جهت اتصال خشت بنای خانواده است را بدانیم و بیاموزیم؛ تا بتوانیم فرزندانی تربیت کنیم که خود خشت بنای خانواده دیگرند دارای استحکام کافی جهت تشکیل بنیانی دیگر باشند.
چرا که، فردی که با اراده قوی و همت والا در درون خانواده رشد می کند، بازوی توانمند و شکست ناپذیر توسعه پایدار است و اصولاًَ تقویت اراده و قوّت شخصیت، بخشی از توسعه بوده و برقراری ارتباط سالم گام اول در تقویت شخصیت است.
ارتباط سالم و خوب، ارتباطی است که دو طرفه باشد و طرفین براساس احترام متقابل و در فضای مناسب، تبادل افکار و احساسات نمایند. برای یکدیگر ارزش قائل شوند و به عقاید یکدیگر اهمیت دهند و با صمیمیت، مشکلات، شادی ها و انتظارات و آرزوها را با هم در میان گذارند. این امر در کاهش اختلافات موثر بوده و در مواقع بروز مشکلات، منجر به راه حل هایی مناسب می گردد. در صورتیکه زوج ها زندگی توام با تفاهم داشته باشند، در امورات اجتماعی خود نیز، موفق تر ظاهر خواهند شد. همچنین در صورت بروز مشکل بین آنها، فشار روانی آن، سایر فعالیت های زوج را متاثر می سازد. معلمی که سرکلاس عصبانی و پرخاشگر است و والدینی که مرتباً با فرزندان خود جنگ و جدال می کنند، ممکن است علت اصلی رفتارهایشان، فشار روانی حاصل از اختلافات زناشویی باشد.
........

تحقیقهای مشابه
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
17 صفحه - 4500 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
22 صفحه - 9000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
81 صفحه - 75000 تومان
خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
70 صفحه - 21000 تومان
رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
4 صفحه - 4500 تومان
کمال گرایی آسیب ها و مشکلات والدین - سمینار
55 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
نقش خانواده در ارتقا امنیت اجتماعی- پاور
21 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
46 صفحه - 21000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
تأثیر نفوذ اجتماعی هنجاری و تنوع فرهنگی بر روابط گروه
16 صفحه - 7500 تومان
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
14 صفحه - 9000 تومان
بررسی تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط اجتماعی دانشجویان روش تحقیق
8 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان دانشگاه
98 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه بیان و بحث والدین در مورد احساس در خانواده چند زبانه
20 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی
4 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007