سه شنبه 27 آذر 1397
بازدید امروز : 5620 نفر

موضوع : همكاريهاي بین سازمانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
همکاریهای بیا سازمانی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
2500 تومان

چكيده
مشارکتهاي بين سازماني يكي از قدرتمندترين عوامل ايجاد ارزش و جزو مهمترين ابزار کسب و کار محسوب مي شوند. امروزه توانائي در مديريت موثرآنها يک مزيت رقابتي محسوب مي شود. اين مقاله تلاش دارد تا شناخت كاملي از همكاريهاي بين سازماني، اهداف و انواع آن به دست آورد. بدين منظور فرايند توسعه مشارکت، مراحل مختلف آن، اهداف همكاريها و مهمترين نگرشهايي که در ارتباط با همکاريهاي بين سازماني وجود دارد را بررسي مي كنيم.مشارکتها مي توانند درمراحل مختلف زنجيره ارزش ودر هريک از بخشهاي تحقيقات،توسعه محصول،توليد،بازاريابي و توزيع و خدمات بعد از فروش اتفاق بيفتد. شکل اين مشارکتها در داخل طيفي بين دو محدوده «خريد»و«ادغام-مالکيت» قرار مي گيرند. براي تمايز و شناسايي اين اشکال مي توان آنها را براساس پيامدهاي سازماني و مديريت( ريسک ، زمان وهزينه شروع، ميزان کنترل و...) ، شرايط محيطي ، شركتهاي همكارو نقش هركدام ، ميزان رسميت و شفاف بودن همكاريها ، نوع منابع تخصيص يافته ، مديريت عمليات و فعاليتها و مالكيت بر نتايج و خروجيها تقسيم بندي کرد.
مقدمه
پيتر دراكر بيان مي دارد که : «بزرگترين تغيير در روش كسب و كار ، افزايش رشد ارتباطات بر اساس شراكت است نه بر اساس مالكيت».(Cooper Institue,1999, p3). امروزه همكاريهاي بين سازماني به صورت يکي ازمهمترين ابزار مديريت كسب وكار براي بهبود رقابت پذيري سازمانها به ويژه در محيطهاي پيچيده و آشفته درآمده است وتوانائي در مديريت موثرآن يک مزيت رقابتي محسوب مي شود . در اين مقاله براي تشريح موضوع ، به بررسي تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه و نيز نظريه هاي تشريح کننده مشارکتها پرداخته ودر ادامه اهداف مشارکتها را شناسايي و در شش گروه تقسيم بندي مي کنيم. در انتها اشکال مختلف مشارکت در طول زنجيره ارزش را بررسي و انواع آنها را از ديدگاه چند تن از محققان بررسي و مقايسه مي كنيم.
دلايل اهميت موضوع
- مشارکتها،شکاف بين منابع موجود شرکت و الزامات مورد نياز آينده را پر مي کنند و با ارائه دسترسي سازمانها به منابع بيروني و نيز با ايجاد هم افزايي،ترويج يادگيري و تغيير سريع، رقابت جويي سازمانها را افزايش مي دهند. مشاركتها ازمهمترين ابزار مديريت كسب وكار براي بهبود رقابت پذيري سازمانها به ويژه در محيطهاي پيچيده و آشفته و همچنين به صورت يكي از مهمترين مانورهاي استراتژيك در صنايعي همچون ارتباطات، الكترونيك، بيو تكنولوژي و خودروسازي هستند. (Haffman, 2001, p357)
- تعداد همكاريهاي بين سازماني همچون مشاركتهاي استراتژيك در چند سال اخير بسيار زياد شده است .500 کسب وکار رده اول جهاني ، بيش از 60 درصد مشارکتهاي استراتژيک را داراست (Ireland , 2002). اين مشارکتها الزاما همواره موفقيت آميز نيستند و نرخ شکست در آنها 70-80 درصد است.
- امروزه توانائي در مديريت موثر مشارکتها، يک مزيت رقابتي محسوب مي شود.دانش ما در باره مديريت موثر مشارکت باعث کاهش خطاهاي مشارکت از طريق بهبود رويه هاي مديريت مي شود(Iraland, 2002 )
- مشارکتهاي استراتژيک موتور رشد و بهره وري در بازارهاي محلي و بين المللي است.(Ireland, 2002)
- مشارکت يکي از قدرتمندترين عوامل ايجاد ارزش در محيط جديد و قديم است.لذا مديران ارشد به دليل پتانسيل ايجاد ارزشي که در مشارکتهاي استراتژيک نهفته است ، بايستي آن را جزو بخش هاي کليدي استراتژي هاي شرکت بدانند. (Ireland 2002)
- مشارکتها راهکارهائي سريع و منعطف براي دستيابي به منابع و مهارتهاي مکمل است. همچنين باعث تسهيم هزينه ها و مخاطرات،دسترسي به بازارهاي جديد،صرفه جويي اقتصادي ،جلوگيري از ورود رقبا و کسب دانش و مهارت براي شرکتها مي شود.
در ادبيات مربوط به همكاري و مشاركت اصطلاحاتي همچون " Collaboration" و " Partnership" و " Allainces" و " Cooperation" به چشم مي خورد كه ما در اين مقاله همه را مترادف فرض كرده و به اين صورت تعريف مي كنيم: " همكاري و مشاركت بين سازماني كه براي به دست آوردن برخي اهداف استراتژيك با هم كار مي كنند " ( Muller, 2000, p49)
........

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007