موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تاریخ معماری یونان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاریخ معماری یونان
تعداد صفحه :
18
قیمت :
7500 تومان

«احياي» اين معماري به دست مهندسان معمار اروپايي در اواخر سده هجدهم باعث انتشار پردامنه سبک يوناني شد و مخصوصاً در بناهاي رسمي – دادگستريها، بانکها، تالارهاي شهر، مجالس قانونگذاري – که با توجه به تأثيرگذاري پرابهت شان طراحي مي شدند، از معماري دوره کلاسيک که اساساً از معماري يونان ملهم بود، تقليد مي شد. با آنکه خانه هاي يونانيان باستان از هرگونه زيورهاي خودنمايانه عاري بود، يونانيان پادشاهي درخور خانه هاي شاهانه نداشتند و مراسم مذهبي خويش را در فضاي باز اجرا مي کردند، معماراني کوشا و خستگي ناپذير بودند.
ساختمانهاي بسيار مهم ايشان نيز در آغاز به شکل زيارتگاههاي ساده براي نگهداري از تنديسهاي خدايانشان ساخته مي شدند. هر روز به ساختن اين ساختمانها توجه بيشتري معطوف مي شد تا آنکه به احتمال قوي تصميم گرفتند صفات هر خدا را در خود ساختمانها يا زيارتگاهها مجسم گردانند. پيکرتراشي نقش خود را در اين تحول ايفا کرد، بدين معني که تا اندازه اي در تزيين ساختمانها، تا اندازه اي در بازگويي بخشي از صفات خدايي که نمادش درون معبد گذاشته مي شد و تا اندازه اي نيز به عنوان يک پيشکش نذري مورد استفاده قرار مي گرفت. اما يونانيان، خود ساختمان را نيز گونه اي پيکره مي پنداشتند که شکلي انتزاعي دارد و از نيروي پيکره براي مجسم ساختن صفات انساني برخوردار است. اهميت نافذ معبد پيکره دار و نقش الهام بخش آن در زندگي همگاني را با برگزيدن نقطه اي مرتفع – غالباً بر فراز تپه اي مشرف يا مسلط به شهر (آکرو پوليس) – براي ساختمانش، مورد تأکيد قرار مي دادند. همچنان که ارسطو تأکيد کرده است: «محل ساختمان معبد بايد نقطه اي باشد که از همه طرف ديده شود و مقام فضيلت را حقاً بالا ببرد و بر پيرامونش تسلط داشته باشد» و احترامي که يونانيان براي معبد و نبوغ پايه گذارانش قايل مي شده اند، در اين سخن افلاطون بازتاب يافته است: «خدايان و معابد، به راحتي پيدا و ساخته نمي شوند و برپا داشتن آنها کار عقلي پرتوان است». معابد اوليه از چوب ساخته مي شدند و با گذشت زمان، شکل چوبي آنها تدريجاً دگرگون شد و مصالحي ماندگار چون سنگ آهک و گاه مرمر به کار گرفته شدند. مرمر گران بود ولي کوههاي سنگ مرمر بسيار نزديک بوند:
هومتوس در شرق آتن با سنگ آبي – سفيدش، پنتيليکوس در شمال شرق آتن با سنگ سفيد براقش که مخصوصاً براي کنده کاري مورد استفاده قرار مي گرفت، و جزاير آيگينا، مخصوصاً پاروس، که مرمرهاي داراي کيفيتهاي گوناگون را به مقادير بسيار زياد در اختيار هنرمندان قرار مي دادند.
142 - شش نقشه نمونه معبد يوناني : (الف) گنج خانه آنتي ها در دلفي، معبدي با ستتونهاي بين دو جرز، كه در آن دو ديوار جانبي پيش آمده و در فاصله آنها دو ستون بر پا داشته شده اند؛ (ب) معبد ب در سلينوس سيسيل ، معبد داراي ستون بندي بي ديوار، كه در آن ستونها در برابر مقصوره بر پا داشته مي شوند و سراسر پهناي آن را مي گيرند؛ (ج) معبد آتنا الهه پيروزي در آكروپوليس آتن، معبدي داراي ستون بندي خلفي و قدامي، كه در آن يك رديف ستون مشابه ستونهاي مقابل مقصوره معبد ب به عقب مقصوره افزوده شده است: (د) معبد هرا در المپيا و (ه) معبد آقايا در آيگينا ، معابدي دور ستوني كه در آنها يك رديف ستون بندي دورتادور مقصوره بر پا داشته مي شود؛ و (و) معبد آپولون در ديدوما نزديك ميلتوس، معبدي با دو رديف ستون دورادور مقصوره . (تصاوير با مقياس ثابتي ترسيم نشده اند)
معبد يوناني، از لحاظ نقشه، شباهت نزديکي به تالار بارگان ميسني دارد و حتي در پيشرفته ترين شکل اين معبد، سادگي بنيادي ساختمان تالار مزبور به چشم مي خورد (تصوير 142)،
........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007