چهارشنبه 29 خرداد 1398
بازدید امروز : 5836 نفر

موضوع : گزارش کارآموزی در اداره مخابرات رودبار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
تعداد صفحه :
21
قیمت :
5000 تومان

مقدمه
هدف ازمخابرات ارسال وانتقال اطلاعات ازنقطه ای به نقطه ديگراست كه اين اطلاعات مي تواند صوت - تصويريا داده های كامپيوتری باشد.
مخابرات گرايشی ازمهندسی برق است كه درحوزه ارسال ودريافت اطلاعات فعاليت می كند.
مهندسی مخابرات با ارائه نظريه ها ومبانی لازم جهت ايجاد ارتباط بين دويا چند كاربرانجام عملی فرايندها رابه طوربهينه ممكن می سازد.پس هدف ازمهندسی مخابرات پرورش متخصصان درچهارزمينه اصلی اين گرايش است شامل فرستنده- مرحله ميانی– گيرنده وگسترش شبكه كه هركدام عبارتند از: فرستنده:شامل آنتن – نحوه ارسال و...
مرحله ميانی:شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و...
گيرنده:شامل آنتن – نحوه دريافت- تشخيص و...
گسترش شبكه:مشتمل برتعميم خط ارتباطی ساده – ادوات سوئيچينگ – ارتباط بين مجموعه كاربرها و...
قسمت های مختلف مركزتلفن:
١.سوئيچ
MDF٢.
٣.شبكه
٤.خطوط انتقال
٥.منابع تغذيه
٦.تهويه مطبوع
حال دراينجا قسمت های گفته شده را توضيح می دهيم:
١.سوئيچ
سوئيچ دستگاهی است كه كارمسيريابی ومسيردهی را انجام می دهد ودرضمن وظيفه ثبت«gnigrahc» كه همان مدت زمان مكالمه است را برعهده دارد وضمنا ارائه سرويس های مختلف اعم ازانتظار مكالمه – نمايشگر شماره تلفن وغيره به عهده سوئيچ مي باشد.سوئيچ های تلفن ثابت به دونوع آنالوگ وديجيتال تقسيم
می شود:
١-١.سوئيچ آنالوگ (الكترومكانيكی)
اين سوئيچ ها به صورت «torelecs» بوده وشماره گيری نيزازطريق «torelecs» های پشت بردها گرفته می شد.
١-٢.سوئيچ ديجيتال
مراكز مخابراتی بسته به تعداد مشترك درمناطق مختلف شهرها وروستاها ايجاد می شود وهرمركز وظيفه ارائه سرويس به چند پيش شماره خاص درآن شهر رابه عهده دارد.
وقتی ما شروع به شماره گيری می كنيم سوئيچ شماره های گرفته شده توسط ما را تجزيه وتحليل
می كند ومسيرآن را تشخيص می دهد مثلا اينكه شماره داخل شهری است يا بين شهری ويا بين الملل توسط سوئيچ مشخص شده ومسيرما را به مركز بعدی كه هر كدام وظيفه خاصی به عهده دارند را برقرارمی كند مثلا اگرازرودباريك شماره دركرمانشاه گرفته شود مثل(....٠۸۳۱۳٢۷ ) سوئيچ محلی با ديدن صفر تشخيص می دهد كه بايد كل شماره به سوئيچ بين شهری ارسال شود بنابراين ابتدا به سوئيچ بين شهری تهران«DTS» ارسال و سوئيچ بين شهری با ديدن رقم دوم يعنی عدد ۸ تشخيص می دهد كه بايد كل شماره رابه سوئيچ بين شهری«DTS»منطقه ۸ كشوركه درهمدان می باشد ارسال كند سوئيچ «DTS » همدان با ديدن رقم سوم كه ۳ می باشد شماره رابهCP كرمانشاه ارسال می كند (CP يك نوع سوئيچ بين شهری است ولی ازلحاظ «lveel» پايين ترازDTSمی باشد )CPكرمانشاه با ديدن رقم چهارم كه یک مي باشد تشخيص می دهد كه شماره مربوط به شهركرمانشاه می باشد وبا توجه به پيش شماره ۳۲۷ به مركزمربوطه تحويل داده می شود ومشترك درمركز ۳۲۷ زنگ می خورد .
........

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 8000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 5000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 8000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در مخابرات واحد کارگزینی
30 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 3500 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
42 صفحه - 7000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007