تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2461 نفر

موضوع : نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

مقدمه:
اولین بار این نظریه، از سوی امیل بورل ریاضیدان بزرگ فرانسوی در سال 1921 مطرح شد.بعدها دانشمندان دیگری به تکمیل این نظریه پرداختند.از جمله ریاضی دان مشهور جان فون نیومان،در تلاش برای تکمیل نظریه بازی ها در سال 1928 مدعی اثبات قضیه ی ((کم_بیشینه))شد.در همین راستا نیومان همراه با اسکار مورگنسترن نظریه بازی ها را به عنوان روشی دقیق برای تجزیه و تحلیل موقعیت های رقابت آمیزی که متضمن منافع دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد و جنگ است،مطرح کردند.توماس شلینگ اقتصاددان دیگری است که با نقادی از نظریه موجود بای ها نظریه ی چانه زنی را مطرح کرده است. مارتین شوبیک نظریه پرداز دیگریست که به بحث در باره نظریه بازی ها پرداخته است.
برخی از کتابهایی که در زمینه ی نظریه بازی ها وجود دارد شامل :
-((نظریه بازی و رفتار اقتصادی)) جان فون نیومان و اسکار مورگنسترن
-((کاربرد نظریه بازی)) مارتین شوبیک
-((بازی ها برای جامعه،کار و جنگ)) مارتین شوبیک
-((تئوری بازی ها وتعادل قدرت)) هریسون واگنر
نظریه بازی ها و بررسی پدیده های سیاسی:
نظریه بازی ها بر نوعی استدلال انتزاعی حاصل تلفیق ریاضیات و منطق استوار است. تقریباً تمامی نظریه پردازان بازی ها بر این عقیده اند که نظریه مورد استفاده آنها متوجه شیوه رفتار بالفعل افراد در وضعیت های منازعاتی نیست بلکه بر رفتار موسوم به رفتار « صحیح عقلایی» در وضعیت های منازعه آمیزی ناظر است که طی آنها شرکت کنندگان در منازعه سعی در « بردن » دارند.
افراد می توانند در موقعیت های منازعاتی، به نحو غیر عقلایی و هیجانی عمل کنند. ولی نظریه پردازان بازی ها معتقدند که افرادی که در بازی شرکت می کنند با محاسبه گرایی عقلانی و با حدس زدن اقدامات طرف مقابل خود عمل کرده و سعی می کنند که از طرف مقابل امتیاز کسب کنند.
اجزای بازی
1- بازیکنان که سعی در « کسب پیروزی» یا بهینه کردن نتایج دارند.
2- مجموعه ای از قواعد زیر بنایی حاکم بر بازی
3- شرایط اطلاعاتی که تعیین کننده چند و چون آگاهی هر بازیکن از محیط اطراف و انتخابهای بلافاصله و با تأخیری است که توسط بازیکنان دیگر صورت گرفته است.
4- محیط کلی که بازی در آن اجرا می شود.
5- پرداختها که ممکن است برای بازیکنان مختلف بسته به نظام های ارزشی آن معنای مختلفی داشته باشد.
6- فعل و انفعال حرکت های رقابت آمیز که طی آن هر یک از انتخابهای متوالی یک بازیکن ممکن است بازیکن ( بازیکنان) دیگر را تشویق به اصلاح انتخابهای بعدی خویش سازد.
انواع بازی
«بازی با حاصل جمع صفر»
متداول ترین تفکیک که در نظریه بازی ها صورت گرفته است تفکیک میان بازی با حاصل جمع صفر و بازی با حاصل جمع غیر صفر است. در یک بازی با حاصل جمع صفر بین بازیکن الف و ب هرمیزان امتیازی که الف به دست آورد ب به همان اندازه امتیاز از دست می دهد. ( بازی های با حاصل جمع غیر صفر بازی هایی هستند که در آنها جمع جبری امتیازات بازیکنان لزوماً نباید صفر شود) شطرنج از جمله بازیهای با حاصل جمع صفر است.
نمونه هایی از بازی با حاصل جمع صفر از این قرارند : رقابت دو نامزد انتخاباتی برسر یک کرسی مجلس، موقعیت های نظامی تاکتیکی نظیر دوئل هوایی در وضعیت های نظامی تاکتیکی قلمرویی که به دست یکی می افتد معادل با قلمرویی است که طرف دیگر از دست می دهد ولی ممکن است میان بهایی که هر طرف از حیث صدمات محتمله می پردازد تفاوت وجود داشته باشد. یعنی اینکه طرف های موجود در یک بازی در تلاش برای کسب پیروزی، هزینه های بسیار متفاوتی را متحمل شوند.
نقطه زینی نقطه ای است که در آن کمینه ارزش های موجود در سطر و بیشینه ارزش های موجود در ستون، در یک ارزش واحد به هم می گرایند یا بر عکس- نقطه ای است که بیشینه ارزش های موجود در سطر و کمینه ارزش های موجود در ستون در آن نقطه بر هم منطبق می شوند. این نقطه همگرایی به ارزش کمترین بیشینه معروف است از جمله اصول اولیه و مسلم نظریه بازی ها این است که در یک بازی دو نفره با حاصل جمع صفر، استراتژی عقلایی بر اصل کمترین بیشینه استوار است. هر بازیکن باید در پی بیشینه ساختن کمتری امتیازی که میتواند مطمئن از حصول آن باشد یا در پی کمینه کردن بیشترین ضرری که تحمل آن اجتناب ناپذیر است باشد. چنانچه هر دو طرف بدین گونه عمل کنند استراتژی های آنها ممکن است در یک نقطه زینی با هم تلاقی کند.
مثال
بازیکن اول یک نیروی انتظامی در کشوری است که دستخوش شورش های چریکی است و بازیکن دوم را همان نیروی چریکی در نظر می گیریم. نیروی انتظامی در این بازی خاص می تواند یکی از 2 راه را انتخاب کند : یا در تعقیب شورشیان وارد جنگل شود ( استراتژی الف) یا از جنگل عقب بکشد واز نواحی کلیدی حفاظت نماید ( استراتژی ب) چریکها نیز می توانند یا در میدان باز به نبرد پرداخته و یا به زد و خورد ایزایی بپردازند. نیروی انتظامی در خارج از جنگل بهتر عمل می کند تا در داخل آن : در داخل جنگل هم در نبرد آشکار و هم در زدو خورد ایزایی شکست خواهند خورد. و در عوض در نبرد شهری آنان بالاترین امکان برد را داشته، پیروزی خود را بیشینه و شکست خود را کمینه سازند. چریکها نیز هم در نبرد در میدان باز و هم در نبرد شهری شکست خواهند خورد.
در این بازی دو بازیگر عقلایی تمایل خواهند داشت در نقطه زینی به نوعی به توافق ضمنی برسند پیامد ناشی از این توافق ضمنی آن است که نیروی انتظامی احتمالاً به حفظ و نگهداری از مراکز حیاتی جنگل بسنده می کنند و چریکها نیز به زد و خوردهای ایزایی اکتفا خواهند کرد و به نبردی تمام عیار روی نخواهند آورد.
چند نکته در مورد استراتژی کمترین بیشینه :
1- این استراتژی صرفاً در مورد بازی های با حاصل جمع صفر صدق می کند.
2- این استراتژی تنها در برابر حریفی که یک بازی عقلایی را انجام می دهد سودمند و قابل تجویز است چنانچه رقیب اسیر انگیزه های هیجانی باشد، در این صورت استراتژی کمترین بیشینه لزوماً بهترین استراتژی قابل پی گیری نیست.
3- این استراتژی یک استراتژی نسبتاً عاری از هیجان و نشاط ولی خردمندانه است.
بازی های با حاصل جمع غیر صفر
این بازی از آن جهت که برد یک طرفه لزوماً به معنای باخت طرف مقابل نسبت یک بازی صرفاً رقابت آمیز نمی باشد. جمع جبری بردها و باختها ضرورتاً نباید صفر باشد. بازی های با حاصل جمع غیر صفر می توانند فقط شامل 2 بازیکن یا تعدادی بیشتری از بازیکنان باشند. در این بازی هم برای عنصر تعارض و هم برای عنصر همکاری جااست.
بازی بزدل
ر در این بازی دو راننده جوان هریک سوار بر اتومبیل، در حالی که چرخ های سمت چپ اتومبیل تحت فرمان خویش را روی خط وسط شاهراه قرار داده اند در حال حرکت اند اگر هیچیک از این دو فرمان اتومبیل را به سمت راست نچر خانند هر دو در جریان برخورد کشته خواهند شد. (20 - ) اگر یکی از این دو راننده به مسیر خود ادامه دهد و دیگری جاخالی کند اولی در چشم گروه ناظر کسب اعتبار و حیثیت می کند و دومی حیثیت خود را از دست می دهد (اولی5+ و 5-) چنانچه یکی از رانندگان فرمان بگرداند و دیگری همچنان به مسیر خود ادامه دهد بازی به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل می شود. (اولی 5- و 5+ ) اگر هر دو راننده در یک لحظه فرمان بگردانند هر دو چشم گروه ناظر احترام خود را از دست داده و بزدل بودن بین هر دو تقسیم می شود (هردو(2-) بازی بزدل که برسو جان افراد انجام می شود یک بازی است که تنها بازیکنان غیر عقلانی در آن وارد می شوند، بازیکنان غیر عقلانی که یکی یا هر دوی آنها ممکن است در جریان بازی به حد کافی سر عقل آمده و جان خود را حفظ کنند.
........

تحقیقهای مشابه
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
21 صفحه - 3000 تومان
درخت بازی - درخت نظریه گراف
18 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیاده سازی و شبیه سازی، واحد منطقی محاسباتی انتقال دهنده و ضرب کننده در فناوری ماشینهای خودکار سلولی کوانتومی 14
6 صفحه - 6000 تومان
اجرای قانون صلاحیت دار در روابط بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
20 صفحه - 4000 تومان
خاورمیانه و روابط بین الملل
25 صفحه - 3500 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 10000 تومان
مدیریت مالی بین المللی
42 صفحه - 4500 تومان
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 4000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 2500 تومان
ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
40 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 5500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 1500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی
31 صفحه - 3500 تومان
ICSID مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری
7 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 3000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 3500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
9 صفحه - 9000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 10000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
بانکداری بین المللی
14 صفحه - 2500 تومان
رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
29 صفحه - 6000 تومان
نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
15 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 5000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
مدیریت قراردادهای بین المللی
15 صفحه - 4000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 20000 تومان
انواع قرار دادهای بین المللی
18 صفحه - 2500 تومان
حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی
13 صفحه - 3000 تومان
سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی
12 صفحه - 2500 تومان
اقتصاد بین المللی
18 صفحه - 3000 تومان
ایستگاه فضایی بین المللی
2 صفحه - 1000 تومان
ایستگاه فضایی بین المللی
2 صفحه - 1000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018