یکشنبه 8 خرداد 1396
بازدید امروز : 747 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : حقوق بازرگانی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حقوق بازرگانی
تعداد صفحه :
50
قیمت :
3000 تومان

« قانون تجارت »
اثر حقوق نظم است ، مبنای حقوق ، قانون است ، لفظ قانون در ادبیات یعنی خط کش. در یک نظام حقوقی ، سلسله مراتبی وجود دارد. اخلاق ، مذهب ، سنت ، آداب با قانون یک جمع بسته دارد. اولین وظیفه دولت حفظ امنیت و سپس تولید ثروت است.
تقسیم بندی حقوق با عامل داخلی و خارجی و دولت قابل تقسیم است.
حقوق داخلی
حقوق عمومی ( قانون اساسی ) رفتار بین حاکمیت و مردم
حقوق خصوصی ( شهروندی ) بر اساس قانون مدنی
روابط
بین افراد ( مردم عادی ) با یکدیگر دارند.
قانون
عرف
قضات عالی رتبه کشوری
قانون را به وجود می آورند.
نظر دانشمندان حقوقی
که ضمانت اجرایی ندارد.
 پایه و اساس حقوق تجارت ، حقوق خصوصی داخلی است.
سر فصل های حقوق تجارت در این ترم :
1 – تاجر و تجارت
2 – شرکت های تجاری ( مشاغل تجاری )
مهم 3 - اسناد تجاری
4 – تسویه ورشکستگی تجار ( حقیقی و حقوقی )
حقوق تجارت
موضوع حقوق تجارت بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های تجاری
هدف حقوق تجارت
نظم بخشی به فعالیت های تجاری و حمایت از حقوق تجار
سؤال : تفاوت تجارت با معاملات ساده شهری چیست ؟
اگر خرید برای شخص حقیقی باشد مربوط به حقوق مدنی است. اما کسی که کارش خرید و فروش ماشین است مربوط به حقوق تجارت است.
هدف تجارت
کسب سود و منفعت بیشتر است.
سؤال : قانون چه کمک هایی به تجار می کند جهت کسب سود و منافع آنها :
1- حامی منافع و حقوق تجار است.
2- قوانین در جهت تسریع چرخش اقتصادی نقش عمده ایفا می کند.
عناصر تجارت :
1- تاجر
2- عملیات تجاری
3- قواعد تجاری
ریشه لغوی تجارت عربی است از تَجَرَ
در فارسی یعنی داد و ستد کردن ، خرید و فروش ، بازرگانی
ماده 1 : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
 به مجموعه مرکبی که دارای حق و تکلیف می شوند و یا از یک سازمان برخوردارند اشخاص حقوقی گفته می شود تمامی حقوقی که برای اشخاص حقیقی قابل اجرا است در اشخاص حقوقی هم وجود دارد مگر وظایفی که به طبیعه فقط شامل انسان می شود مانند رابطه مادر و فرزندی ــ ازدواج ــ ارث . کسبه جزء هم ارض تاجر نیستند.
کسبه جزء
تاجر
پیشه وران
خرده فروشان
حقیقی
« کس »
حقوقی
« شغل » : فعالیت مداوم ـ فعالیت مستمر و ثابت که زمانی را به خود اختصاص می دهد.
« معمول » : همیشه ، به طور مداوم
 افراد زیر نمی توانند وارد تجارت شوند ( نمی توانند تجارت کنند )
1- اشخاص محجمور :
1 صغیر
سن تجارت ندارد.
2 صفیه ( غیر رشید ) عقل تجارت ندارد. دارای ولی ، سرپرست و قیم هستند.
3 مجانین.
2- برخی از کارمندان دولت نمی توانند برخی از فعالیت های تجاری برخی را انجام دهند.
3- قضات ، سردفتران اسناد رسمی ، نیروهای مسلح و نظامی
4- بر اساس قانون ممنوعیت معاملات کارمندان دولت در معاملات دولتی
ماده 2 : بندهای دهگانه معاملات تجارت رجوع شود به کتاب.
..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017