موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شهر نائین شهر هزاره های تاریخی و بررسی معماری و آثار باستانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
تعداد صفحه :
71
قیمت :
24000 تومان

شاید به ندرت بتوان هنری یافت که به اندازه ی معماری یا زندگی مردم پیوند داشته باشد هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره ی تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی است.
این هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کم وبیش معین و ناشناخته شده ای بود و پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت .
به همین سبب سبک معماری هر دوره ، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شود و درگرگونی های معماری با دگرگونی های که در سایه عرصه های زندگی و هنر به قوع می پیوست ، متناسب بود و هر سبک جدید معماری بر اصول ، روش ها و سنتهای سبکهای پیش استوار بود و بر این سوال بین سبکهای گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد که مرزبندی بین آنها دشوار به نظر می رسد .
تحولاتی که از آغاز قرن معاصر شروع شده موجب گسیخته شدن رشته های استوار بین برخی از مظاهر و جلوه های زندگی با فرهنگ جامعه شد و در نتیجه روندی که اقتباس از مظاهر تمدن و فرهنگ غرب روز به روز گسترده می شد ، معماری سنتی نیز از حرکت باز ایستاد و در بسیاری از عرصه ها ، پیش از آن که فرصت و امکان انطباق با تکنولوژی و شرایط جدید را بیاید ، مورد بی توجهی قرار گرفت و به سبب آنکه اطلاعات و نظریه های مربوط به معماری سینه به سینه انتقال می یافت . و به تدریج با از میان رفتن نسلی از هنرمندان معمار و کسانی که با این عرصه آشنا بودند ، بسیاری از اطلاعات و نظریه های مربوط به هنر معماری از میان رفت .
نائین شهری کهن از دوره ی پیش از اسلام است که موقعیت طبیعی ، جغرافیایی و سیاسی آن به گونه ای نبوده است که در طول تاریخ از گسترش چشمگیری برخوردار شود .
این شهر نمونه ی بسیار از شهرهای دوره ی اسلامی ایران به شمار می آید که فرهنگ و آداب مذهبی به صورت بارزی بر شکل گیری و به خصوص بر نحوه ی طراحی و احداث مراکز محله ای آن تاثیر گذاشته است .
شهر دارای 7 محله است که هر محله . مرکزی متشکل از یک فضای باز طراحی شده ، یک فضای بسته و برخی از عناصر خدماتی است .
محدوده ی بافت تاریخی شهر قابل شناسایی و بعضی از فضاهای مهم معماری آن مانند مسجد جامع ، مسجد بابا عبدا. . . و مزارهای شهر برپا هستند .
تکوین و توسعه ی منطقه ی جدید از اواسط قرن اخیر در خارج از بافت تاریخی شهر با سرمایه گذاری بخش دولتی – و به تبعیت از آن بخش خصوصی – آغازگردید . احداث همه ی فضاهای مهم اداری ، آموزشی ، بهداشتی و درمانی و خدماتی در این منطقه موجب گردید که بافت تاریخی به یک بخش مسکونی فاقد فضا برای فعالیت های عمومی، اجتماعی و خدماتی تبدیل گردد .
از سوی دیگر ، مهاجرت اعیان شهر به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ در دهه های نخستین قرن حاضر و نیز مهاجرت عده ی زیادی از ساکنان این بافت به بخش جدیدشهر ، به منظور برخورداری بیشتر از تسهیلات و تجهیزات شهری ، روز به روز از ارزش واعتبار بافت تاریخی کاسته است . تا آنجا که بسیاری از ساکنان این بافت ترجیح می دهند در نخستین فرصت به بخش جدید نقل مکان کنند .
اکنون در حدود یک سوم ، فضاهای بافت تاریخی کاملاً ویران و متروک شده است و یک سوم دیگر آن برای زندگی چندان مناسب نیست . بازار در شهر تعطیل ومتروک است و برخی از قسمت های آن ویران شده تنها از تعداد انگشتهای شماری از مکان ها به صورت نیمه فعال استفاده می شود .
در مجموع روز به روز از ارزش و اعتبار بافت تاریخی کاسته می شود .
تاثیر اسلام در ساختار شهرهای ایران :
اسلام به عنوان یک دین جامع که در همه ی امور اجتماعی ، اعتقادی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی در همه عرصه های مربوط به الگوهای رفتاری دارای احکام ، قواعد و رهنمودهای کم و بیش معین و روشنی است . در همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی و درهمه ی عرصه های مربوط به حیاط مادی و فضاهای زیستی از جمله در نحوه ی شهر نشینی و شکل شهرها نقش موثر و قاطعی ایفا نموده است . بررسی حاضر در مورد تاثیر اسلام در ساختار شهرهای ایران است و به این تاثیر در ساخت شهر و عناصر و فضاهای آن در ایران دوره ی اسلامی اختصاص یافته است .
تاثیر اسلام در پیدایش انواع جدیدی از فضاهای معماری و شهری :
1. مسجد جامع : اهمیت برگزاری مراسم نماز جمعه موجب گردید که در آغاز پیدایی اسلام در شهر تنها یک مسجد جامع بنا شود تا همه ی مسلمانان شهر در آن تجمع کرده ، نماز جمعه را برپا نمایند و به خطبه های امام گوش فرا دهند .
ساختن مسجد جامع ابتدا منحصر به شهر ها بود ودر روستا ها اجازه ساختن جامع داده نمی شد . به عبارت دیگر دارا بودن مسجد جامع یکی از امتیازات حقوقی شهر نسبت به روستا بوده اما به تدریج با پیدایش شهرهای چند صد هزار نفری به این علت که حضور همه ی نماز گزاران در یک جامع برای برگزاری نماز ممکن نبود ، احداث چندین مسجد جامع در یک شهر ضرورت یافت . این مقوله ابتدا با مخالفت هایی روبرو شد اما سرانجام مورد موافقت قرار گرفت و در شهرهای بسیار بزرگ چند مسجد جامع ساخته شد . چنان که برای مثال در قرن ششم هجری در بغداد 11 مسجد جامع وجود داشت .
اهمیت وجود مسجد جامع چنان بود که ساکنان برخی از روستا های بزرگ و آباد خواستار داشتن جامع برای برگزاری مراسم نماز جمعه شدند . ..................

تحقیقهای مشابه
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
71 صفحه - 24000 تومان
تاریخچه شهر رشت
9 صفحه - 3000 تومان
اشنایی با سازمان اتش نشانی خدمات ایمنی شهر رشت
9 صفحه - 4500 تومان
بررسی نحوه مراجعه بیماران به مراکز تخصصی روانپزشکی در شهر بندر عباس
19 صفحه - 6000 تومان
بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایلام
27 صفحه - 7500 تومان
تجلی غزل معاصر در شهر غنایی
28 صفحه - 7500 تومان
آرامگاه میرزا ابوالقاسم شهر زنجان
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار غیر رسمی شهر کرمانشاه
90 صفحه - 18000 تومان
مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
37 صفحه - 12000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 60000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 21000 تومان
معماری در شهر سازی
2 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
ویژگی های شهر قزوین
10 صفحه - 4500 تومان
نظر سنجی درباره ورزش با نمودار و جداول در شهر تهران مطابق با اصول روش تحقیق
36 صفحه - 18000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
بررسی ترافیک شهر رشت
17 صفحه - 7500 تومان
رابطه بین شهر ها و اقتصاد
13 صفحه - 6000 تومان
طرح تفصیلی شهر توتکابن
177 صفحه - 54000 تومان
طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
9 صفحه - 6000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 18000 تومان
معرفی و شناخت شهر توتکابن
100 صفحه - 36000 تومان
گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
39 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
9 صفحه - 7500 تومان
آلودگی صوتی و اثرات آن بر سلامتی انسان با تکیه بر شهر بزرگ در جهان سوم
41 صفحه - 18000 تومان
معرفی تاریخ شهر رشت
12 صفحه - 6000 تومان
مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
23 صفحه - 9000 تومان
اصول شهر سازی مکتب اصفهان
6 صفحه - 3000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
جاذبه های شهر رشت- فایل بصورت پاور پوینت
16 صفحه - 9000 تومان
بررسی بافت معماری شهر بابل
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
141 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
99 صفحه - 45000 تومان
کسب و کار الکترونيکي و شهر الکترونيکي
21 صفحه - 9000 تومان
ویژگیهای شهر قزوین
36 صفحه - 10500 تومان
گزارش های طرح جامع شهر سراب.docx
39 صفحه - 21000 تومان
آشنایی با شهر ماسال.docx
29 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou
11 صفحه - 33000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 9000 تومان
جاذبه های گردشگری شهر همدان
23 صفحه - 12000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
26 صفحه - 105000 تومان
جاذبه های گردشگری شهر همدان
23 صفحه - 9000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 9000 تومان
بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
12 صفحه - 9000 تومان
زلزله و بافت فرسوده شهر تهران
11 صفحه - 6000 تومان
زلزله و بافت فرسوده شهر تهران
20 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پهنه بندي فقر در فضاهاي شهري (نمونه موردي: شهر هرات)
4 صفحه - 12000 تومان
سیر تحول شهر نشینی در ایر ان
20 صفحه - 4500 تومان
بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
26 صفحه - 7500 تومان
موقعیت جغرافیای شهر فومن
23 صفحه - 7500 تومان
مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
55 صفحه - 18000 تومان
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه
62 صفحه - 21000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 15000 تومان
نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
139 صفحه - 36000 تومان
ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی تاثیر افزایش سن در ابتلا به بیماری دیابت در شهر رشت
14 صفحه - 6000 تومان
بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
23 صفحه - 7500 تومان
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
61 صفحه - 24000 تومان
بازاریابی گردشگری مطالعه موردی شهر شیراز
38 صفحه - 10500 تومان
بررسی جاذبه های تاریخی شهر تبریز با تکیه بر روستا ی گردشگری تبریز
17 صفحه - 7500 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
طرح تفصیلی شهر فومن پاورپوینت
72 صفحه - 30000 تومان
پروژه اماکن باستانی و بناهای تاریخی مذهبی بخش مرکزی و مناطق غربی گیلان
150 صفحه - 45000 تومان
پروژه اماکن باستانی و بناهای تاریخی مذهبی بخش جنوبی و شرقی گیلان
150 صفحه - 45000 تومان
مراکز باستانی و تاریخی استان فارس - شیراز
28 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007