موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
تعداد صفحه :
26
قیمت :
9000 تومان

حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
حسابرسی در عصر تجارت الکترونیک
فناوری اطلا‌عات، منابع اطلا‌عاتی گوناگونی در اختیار کاربران قرار می¬دهد که براساس آن، نیاز به صورتهای مالی سنتی کاهش می¬یابد و حسابرسان به تفکر در مورد نحوه انجام حسابرسی واداشته می¬شوند.
تغییرات فناوری (مانند گزارشگری لحظه به لحظه فعالیت، مبادله الکترونیک داده¬ها، هوش مصنوعی، زبان گزارشگری جامع واحد تجاری) مخاطرات جدیدی را برای حسابرسی به وجود آورده که از مهمترین آنها، از دست رفتن اهمیت نسبی صورتهای مالی سالانه نزد استفاده¬کنندگان و به¬ویژه سرمایه¬گذاران و منسوخ شدن اطلا‌عات تاریخی است.
یکی از این تغییرات، پدیده «تجارت الکترونیک» است. از آنجا که در محیط الکترونیک، بیشتر شواهد تنها به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، از این رو، تغییر در رویه¬های حسابرسی نیز احساس می¬شود. تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلا‌عات برای حسابرسان، مزایا و معایبی دارد وحسابرسی مستمر به عنوان راهکاری برای حسابرسی در چنین محیطهایی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
مقدمه
یکی از ‌الزامات جا‌معه‌ای پویا و سالم برای فعالیتهای مالی و اقتصادی، وجود فضای مطمئن و امن است. حسابرسان با دانش و تجربه خود، توانایی ایجاد چنین فضایی را دارند. بیش از صد سال است که حسابداران حرفه¬ای خدمات حسابرسی و اعتباربخشی را ارائه می¬دهند (2004 (N. Zhao & C. Yen.
امروزه حسابرسی، نقش مهم و حساسی در جوامع به¬عهده دارد. یکی از نقشهای حسابرسی، ایجاد ارزش‌افزوده برای شرکت از طریق کاهش هزینه تامین مالی یا افزایش در قیمت سهام شرکت است. با توجه به اهمیت حسابرسی، توجه به ریسکهای حسابرسی نیز ضروری به نظر می¬رسد. یکی از این ریسکها، پیشرفت فناوری اطلا‌عات و به¬ویژه تجارت الکترونیک است. فناوری اطلا‌عات، منابع اطلاعاتی گوناگونی در اختیار کاربران قرار می¬دهد که براساس آن نیاز به صورتهای مالی سنتی و در نتیجه، کفایت حسابرسی سنتی کاهش می¬یابد.
فناوریهای مربوط به تجارت الکترونیک، فرایندهای خرید، فروش، ارائه خدمات به مشتریان و حتی نحوه سرمایه¬گذاری در شرکتها را تحت تاثیر قرار می¬دهد (2004 Abou-Musa). در‌نتیجه فناوری اطلا‌عات، نحوه تهیه، حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی تغییر می‌‌کند. این تغییرات، ریسکهای جدیدی را متوجه حسابرسی می¬کند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
از دست رفتن اهمیت نسبی صورتهای مالی سالانه نزد استفاده¬کنندگان به¬ویژه سرمایه¬گذاران، و
منسوخ شدن اطلاعات تاریخی.
تجارت الکترونیک به عنوان پیامد پیشرفت فناوری اطلا‌عات، شامل تمام فعالیتهای تجاری است که با استفاده از برنامه¬های کاربردیِ رایانه¬ای انجام می¬شود. این فعالیتها ممکن است شامل: فروش مستقیم الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تامین و استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای انجام مبادلات تجاری باشد.
بولتن شماره 3 هیئت رویه¬های حسابرسی با عنوان «تجارت الکترونیک؛ شناخت ریسک صورتهای مالی(2001 )»، راهکارهای مناسبی برای حسابرسی تجارت الکترونیک ارائه داده است. یکی از الزامات مهم حسابرسی در این محیط، طراحی صحیح فرایندهای حسابرسی است؛ چون بیشتر شواهد، تنها به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود. حسابرسان مستقل باید بتوانند صحت و کفایت این شواهد را ارزیابی کنند. از این رو، به ناچار افزون بر کسب مهارتهای گذشته در تشخیص اعتبار، صحت و کامل بودن ثبتهای حسابداری، نیاز به مهارتهای فنی لا‌زم برای حسابرسی تجارت الکترونیک نیز احساس می¬شود.
کاربرد فناوری در علوم مالی
با گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلا‌عات در علوم مختلف، علوم مالی نیز ناچار به پذیرش این موضوع هستند. در این میان می¬توان به 4 مورد از کاربردهای فناوری اطلا‌عات در علوم مالی اشاره کرد که ممکن است به نوعی به عنوان چالشهای جدید رشته حسابرسی مطرح باشد.
1. گزارشگریِ برخط فعالیت:
وظیفه اصلی حسابرسی، اظهار نظر درباره مطلوب (منصفانه) بودن صورتهای مالی است. این موضوع از طریق توجه به اصول پذیرفته شده حسابداری به¬عنوان معیار و استفاده از استانداردهای حسابرسی برای انجام صحیح و کامل حسابرسی، به دست می¬آید. به دلیل زمانبر و هزینه بر بودن، صورتهای مالی سنتی را فقط چند بار در سال می¬توان تهیه، حسابرسی و منتشر کرد. با پیدایش فناوری اطلا‌عات، هم اکنون بسیاری از رویدادها بدون مستندات کاغذی و به صورت الکترونیکی ثبت می¬شوند و تمام‌فرایندهای خرید، فروش، تولید و ... بدون هیچگونه مستندات کاغذی و تنها در عرض چند ثانیه ثبت و بایگانی می¬شوند. با توجه به درنظر گرفتن این موضوع و اینکه حسابرسی سنتی بر مبنای رسیدگی به شواهد کاغذی صورت می¬گیرد، تغییر در فرایندهای حسابرسی برای انطباق با حسابداری الکترونیک، ضروری است.
..................

تحقیقهای مشابه
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 9000 تومان
حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
26 صفحه - 9000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
نقش حسابداری وحسابرسی در تجارت الکترونیک
16 صفحه - 7500 تومان
گذری بر تجارت الکترونیک و مالیات
4 صفحه - 3000 تومان
قانون تجارت الکترونیک در ایران
17 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24
37 صفحه - 144300 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 50700 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 27000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 4500 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
105 صفحه - 45000 تومان
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
15 صفحه - 105000 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
53 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با تجارت الکترونیک پاورپوینت
31 صفحه - 10500 تومان
قوانین تجارت الکترونیک بین المللی
23 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007