موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
تعداد صفحه :
10
قیمت :
1500 تومان

دنياي امروز، دنياي آشوب و بي نظمي است. مديران در چنين موقعيتي با آگاهي و تشخيص مطلوب، سازمانهاي خود را جهت سازگاري پويا، دستخوش تغيير و توسعه در زمينه هاي خط مشي، ساختار، فناوري و رفتار قرار دهند. بنابراين، ضرورت تغيير و تحول، سازمانها را به مديريت تغيير نيازمند ساخته است.
عواملي كه تغيير و تحول را در سازمانها ضروري مي سازد شامل دو نوع عوامل درون سازماني و برون سازماني هستند:
الف - عوامل درون سازماني؛
— توسعه سازمان؛
— تغييرات در مديريت عالي؛
— تحول در علم مديريت؛
— كاستي ها و كمبودها؛
— تعارض سازماني؛
— فقدان و يا كمبود اطلاعات؛
— نارسايي در تحقق اهداف
. ب – عوامل برون سازماني؛
— انقلاب هاي تكنولوژيك؛
—مشكلات اقتصادي؛
— رقابت شديد؛
— شدت ادغام ها؛
— تقاضاي مصرف كنندگان؛
— جهاني شدن تجارت و سرمايه؛
— تغييرات اجتماعي و فرهنگي.
تغيير و تحول به معناي خروج از وضع و حالتي و رسيدن و مستقر شدن در وضع و حالتي ديگر است. تغيير و تحول عبارت از دگرگوني يك سازمان از وضعيت موجود ساختار سازماني، فناوري، نيروي انساني وظائف و عملكردهاي توليدي و خدماتي، به وضعيت مطلوب است.
تغيير و تحول علاوه بر اثر بخشي دو هدف بقا و توسعه به اهدافي مانند، افزايش بهره وري و اثر بخشي، كاهش هزينه ها، دستيابي به شرايط با اطمينان جهت برنامه ريزي و تصميم گيري، افزايش يكپارچگي و هماهنگي در سازمان، افزايش قدرت مالي سازمان، افزايش قدرت پيش بيني، و تنوع بخشيدن به تعداد و نوع محصولات و خدمات را مورد نظر قرار مي دهد. عموماً تغيير و تحول در مديريت سازماني، مبتني بر تغيير و تحول برنامه ريزي شده مي باشد.
در اين كتاب به پنج الگوي خاص تحول سازماني اشاره شده كه عبارتند از الگوي تغيير « لوين » الگوي برنامه ريزي شده توسط « لي پيت و ... »، الگوي پژوهش عملي، الگوي بهبود و الگوي جامع تحول سازماني كه هر كدام داراي فرايند ويژه اي هستند. ..................

تحقیقهای مشابه
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
10 صفحه - 1500 تومان
تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
16 صفحه - 2500 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
76 صفحه - 7000 تومان
تطبیق مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
14 صفحه - 2000 تومان
تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
12 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
53 صفحه - 53000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
5 صفحه - 2500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 12000 تومان
سیر تغییر و تحولات نظریه مدیریت از قدیم تا به امروز
35 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007