یکشنبه 1 بهمن 1397
بازدید امروز : 5017 نفر

موضوع : خود شناسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
خود شناسی
تعداد صفحه :
19
قیمت :
2500 تومان

خود شناسی پایه اصلی جهان شناسی است و شناخت واقعی انسان وقتی حاصل می شود که آدمی در جاده خودشناسی گام بگذارد و در راه پر فراز و نشیب آن پیش برود. اما خود شناسی به چه مفهومی است؟ آیا به مفهوم شناخت جسمانی خویش است؟ یا به مفهوم شناخت روان خویش است؟ آیا به مفهوم شناخت شخصیت خویش است؟ یا به مفهوم شناخت منش خویش است؟
خودشناسی در اصل شناختی مقدم تر بر همه این شناخت هاست که البته پس از همه این شناخت ها و در اثر نگاه فیلسوفانه- عارفانه - حکیمانه به خویش پدید می آید، آن گاه که انسان خویش را در آینه خویش می بیند و این نا شناخته سخت بیگانه را باز می شناسد. در دوران ما، یعنی سده حکومت فلسفه تحصلی اثبات گرا و نواثبات گرا و اثبات گرایی منطقی، و در عصر اعتبار تجربه های علمی، ممکن است شعار ? خود را بشناس? را به مفهوم آن شناختی از انسان درک کنیم که به علوم طراز نوین منتهی و منجر گردد، علومی که کاربرد روش های پیشرو وموفق علوم طبیعی را در مطالعه انسان، هدف اصلی خویش قرار داده اند.
چنین گفته می شود که انسان باید خود را بشناسد تا بتواند رهبر خویش باشد و دیگران را نیز بشناسد و رهبری کند. اما آیا شعار ? خود شناسی? به مفهوم اثر گذاری روانی است؟ یعنی آیا ? خود شناسی? فن دخل و تصرف در رفتارهای انسانی، به کمک شاخه ای از یکی از دانش های انسانی است؟ تامل و تفکر در پاسخ به این پرسش است که می تواند مفهوم شعار? خود را بشناس? را روشن کند. خود شناسی ? حکمت? است و حکمت ریشه درخت ? دانش? است. دانش خود شناسی دارای نقش و ماهیتی است به کلی متفاوت با نقش و ماهیت دانش هایی که علوم انسانی نام گرفته اند و انسان را موضوع مطالعه خود قرار داده اند و به آن چون موجودی زنده و طبیعی- اجتماعی می نگرند، و با روش های علمی خاصی با آن رفتار می نمایند.
در دوران ما روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ و سایر علوم انسانی، به مطالعه رفتارهای انسانی همت گمارده اند و می کوشند تا واکنش های افراد و گروه ها و طبقات و ملت ها را در شرایط مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون به مشاهده علمی درآورند و شرایط پدید آمدن این واکنش ها را تعیین و تبیین کنند تا آن ها را پیش گویی و پیش بینی و هدایت نمایند. آن ها از این راه به کاربرد فنی این علوم گرایش دارند و آموزش و پرورش یکی از نمونه های مهم آن است.
با شیوه هایی نظیر شیوه های آموزشی- پرورشی است که این علوم قصد سازمان دادن و هدایت بشری را دارند. این علوم و به کارگیرندگان آن ها می کوشند به نظارت بر عقاید و افکار عمومی، کنترل رفتار ها، الگو آفرینی رفتاری، مدل سازی اجتماعی، از طریق سازمان های پژوهشی- اطلاعاتی- ارتباطی - تبلیغاتی، هر گونه بی قانونی و بی نظمی را مهار و هر گونه توسل به قهر و فشار را زاید و بی مصرف سازند. هم چنین می کوشند تا این هدف را در قالب دیوانسالاری قانونی خدشه ناپذیر، به مدیریت گروهی از کارشناسان و مهندسان اجتماعی و دانشمندان علوم انسانی و برنامه ریزان زندگی فردی- اجتماعی و تراست مغزها تحقق ببخشند.
رویای جامعه مکانیزه از راه عقلایی ساختن همه شئون زندگی، که بسیاری از اندیشمندان عصر ما را به طور باطنی و قلبی فریفته و شیفته خویش ساخته است، همان رویایی است که در رمان ? دنیای قشنگ نو? نوشته ? آلدوس هاکس لی? به تمسخر گرفته شده است. اما این ? معقول سازی? حکمت حقیقی و خود شناسی اصیل نیست، بلکه باید آن را به قولی ? حکمت تقلبی و ناسره? دانست. حکمت اصیل و حقیقی همان خودشناسی است که ریشه درخت دانش است و حکیم خودشناس انسانی فرزانه است، پس شعار ساده و عمیق ? خود را بشناس? به مفهومی دیگر یعنی این که ? حکیمی فرزانه باش?. بتهوون پس از این که از تصمیم جدیش برای خودکشی منصرف می شود، خطاب به یکی از صمیمی ترین دوستانش چنین می نویسد:
? در جایی خوانده ام که به انسان اجازه داده نشده است تا به میل خودش زندگی را ترک کند، پیش از آن که به وظایف ? نیکویی? که بر عهده اش گذاشته شده، عمل کند. اگر چنین نبود، من از مدت ها پیش زندگی را ترک کرده بودم- حتی با دست های خودم به زندگیم پایان بخشیده بودم.? یکی از درس های مهمی که خودشناسی به انسان می آموزد، ? نیکویی کردن? در حق یاران و دوستان و همه نیازمندان به نیکویی، و مقدم بر هر کس دیگر، نیکویی کردن در حق خویشتن است.
خودشناسی به ما چنین می آموزد که زندگی بس متزلزل و ناپایدار است و گذرا و غیر قابل اعتماد و سرشار از مخاطرات و فجایع غیر منتظره، و فاقد اهداف از پیش معین شده، و اگر نیکی کردن به خویشتن و دیگران را به عنوان هدفی اصلی و اصیل برای آن قرار ندهیم، سخت پوچ و بی مفهوم می نماید. نیکی کردن به خویش و دیگران است که می تواند به زندگی هدفی شریف و والا و انسانی ببخشد و از آن تفسیری متعالی و ارجمند ارائه دهد. و تنها با نیکی کردن و نیک بودن است که می توان ناپایداری لمحه های بی دوام و میرای زیستن را ماندگاری و ابدیت، و تاریکی های آن را روشنایی و فروزش بخشید. و این یکی از مهم ترین درس هایی است که خودشناسی به ما می آموزد. ..................

تحقیقهای مشابه
سازگاری اجتماعی ، خود شناسی و استرس در بزرگسالان
24 صفحه - 3500 تومان
چگونه با همسر خود رفتار کنیم
9 صفحه - 1000 تومان
هندسه ساختارهای خود متشابه
12 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 8000 تومان
چرا امام علی تربیت فرزندان خود را از قران شروع کرده است؟
13 صفحه - 2000 تومان
بررسی خواص بتن خود متراکم scc
12 صفحه - 1500 تومان
چگونه هویت خود را بشناسیم؟
8 صفحه - 1500 تومان
بتن خود تراکم scc
16 صفحه - 2000 تومان
چگونه با فرزندان خود برخورد کنیم
20 صفحه - 3000 تومان
خودآزمایی کارآفرینی - خودآزمایی برای شناخت خود در مورد کارآفرینی
48 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود را سپری می کنند .5
21 صفحه - 21000 تومان
پروژه- اگر قدرت تفکر ، تعقل و اندیشه ورزی در یک انسان زنده و شکوفا نشود چطور می تواند علم بیاموزد و آن را در خدمت کمال خود قرار دهد؟
45 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی انرژی ذرت طبیعی و معمولی از روی ترکیب بندی شیمیایی خود در اردکهای چینی بالغ 13
18 صفحه - 5000 تومان
بتن خود تراكم و ويژگي هاي آن
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
ایستگاه آتش نشانی ویترااز زبان خود زاحا حدید
3 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکار
4 صفحه - 4000 تومان
چرا کودکان در تنهایی با خود حرف می زنند
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها
10 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه خود کارآمدی شرر
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه خود کنترلی
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خود بیمار انگاری 7
5 صفحه - 5000 تومان
جنایت و روان شناسی جنایی
46 صفحه - 4000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 10000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 10000 تومان
بازدید زمین شناسی مس پورفیری
60 صفحه - 7000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی هربرت اسپنسر
8 صفحه - 1000 تومان
پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناسی ارتباطات
36 صفحه - 2500 تومان
جامعه شناسی در افغانستان
15 صفحه - 2000 تومان
روان شناسی در هنر و ادبیات
18 صفحه - 2000 تومان
انسان شناسی - انسان شناسی در قرآن
19 صفحه - 2000 تومان
رابطه جامعه شناسی با حقوق
49 صفحه - 3500 تومان
جامعه شناسی سیاسی ایران
44 صفحه - 5000 تومان
خاک شناسی soil science
5 صفحه - 1000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 2000 تومان
زیست شناسی جانوران (پاور پوینت)
367 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زبان
4 صفحه - 4000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 3000 تومان
آزمایشگاه جانور شناسی - گروه شیلات
19 صفحه - 2500 تومان
جامعه شناسی از نگاه معضلات شهری
10 صفحه - 1500 تومان
آسیب شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
17 صفحه - 2500 تومان
خاک شناسی
5 صفحه - 1000 تومان
تاریخچه زمین شناسی - زمین شناسی
38 صفحه - 3500 تومان
زمین شناسی جنگل های شمال
12 صفحه - 1500 تومان
زمین شناسی دریایی فایل بصورت پاور پوینت
170 صفحه - 7000 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 4000 تومان
جامعه شناسی سازمانها
26 صفحه - 2500 تومان
مقاله در مورد زمین شناسی (پاور پوینت)
38 صفحه - 4500 تومان
انسان شناسی هدیه- هدایای بانکی با تاکید بر بانک ملت و ملی
22 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
113 صفحه - 9000 تومان
سبک شناسی نثر - فایل بصورت پاور پوینت
186 صفحه - 15000 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 1500 تومان
مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
95 صفحه - 15000 تومان
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 3000 تومان
حرکت شناسی بدن
33 صفحه - 4000 تومان
کاربرد روش دیرینه لرزه شناسی در شناسایی مناطق فعال پوسته ی زمین
11 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 25000 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی سازمان
28 صفحه - 3500 تومان
جامعه شناسی روستایی
32 صفحه - 3000 تومان
جامعه شناسی شهری
16 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی عشایر
21 صفحه - 2500 تومان
حشره شناسی قانونی
29 صفحه - 3000 تومان
روان شناسی بازی
20 صفحه - 2500 تومان
در آمدی بر نسبت شناسی اسلام و دموکراسی
18 صفحه - 2500 تومان
شکل شناسی داستان های شاهنامه
21 صفحه - 3000 تومان
رنگ شناسی - آشنایی با رنگها
12 صفحه - 2000 تومان
ساختار روان شناسی کودکان ابتدایی
11 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
55 صفحه - 8000 تومان
زمین شناسی ایران- ماسوله
10 صفحه - 2000 تومان
اقلیم شناسی استان خراسان
21 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20
27 صفحه - 7000 تومان
جامعه شناسی سازمان بیمه
11 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی سازمانها
40 صفحه - 4000 تومان
آسیب شناسی اعتیاد- روش تحقیق
24 صفحه - 5000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 3500 تومان
مطالعه موردی روستای کله هوک- پسکوه (جامعه شناسی روستایی)
15 صفحه - 3500 تومان
معماری مسکونی – گونه شناسی برونگرا در گیلان
36 صفحه - 4500 تومان
آسیب شناسی آرایش افراطی در دختران نوجوان
18 صفحه - 2500 تومان
آخرت شناسی مسیحیت
46 صفحه - 6000 تومان
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
13 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
23 صفحه - 3000 تومان
متن زبان اصلی و ترجمه زمین شناسی دیلمان
22 صفحه - 25000 تومان
روان شناسی آموزشی
25 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی زمین شناسی صحرایی منطقه جیرنده
75 صفحه - 18000 تومان
جمعیت شناسی وقایع چهارگانه - جمع آوری اطلاعات جمعیتی
22 صفحه - 5000 تومان
حشره شناسی قانونی
29 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقی
13 صفحه - 13000 تومان
آسیب شناسی دارایی های سمی و راهکار مدیریت در آن
18 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 3000 تومان
جنین شناسی دوزیستان
12 صفحه - 4000 تومان
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
15 صفحه - 25000 تومان
جنین شناسی دوزیستان
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18
18 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
30 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
8 صفحه - 8000 تومان
انسان شناسی در مدیریت اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
94 صفحه - 12000 تومان
آسیب شناسی بیکاری در جوانان
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رئولوژی و منشا گیاه شناسی عسل مونوفلورال در اتیوپی
9 صفحه - 9000 تومان
جامعه شناسی دموکراسی و استبداد
5 صفحه - 1000 تومان
جنگل شناسی و خواص اکولوژیک گونه بلوط
18 صفحه - 2000 تومان
شکل شناسی داستان کیقباد در شاهنامه
11 صفحه - 2000 تومان
رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری
29 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی سیاسی ایران
39 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007