تلگرام سایت تحقیق
چهارشنبه 2 اسفند 1396
بازدید امروز : 5061 نفر

موضوع : بررسی کارایی و مقایسه تطبیقی در شیوه های آموزشی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی کارایی و مقایسه تطبیقی در شیوه های آموزشی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
1500 تومان

مقدمه :
با توجه به جایگاه نظام های تعلیم و تربیت در رشد اقتصادی ، اجتماعی و ... ، آموزش معلمان به عنوان کلی از مولفه های برتر این نظام ، اهمیت خاصی دارد.
در حقیقت کیفیت ها و قابلیت های معلمان شامل ، آینه تمام نمای کیفیت نظام آموزشی می باشد.توجه ویژه به آموزش معلمان برای پیشرفت و اهداف آموزشی ، زمینه ساز رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز است.
بیان مسئله :
تحقیقاتی که در ارتباط با انواع شیوه های آموزشی انجام شده ، بیانگر این است که نیاز معلمین به یافته های جدید علمی و تجدید آموزش امری حتمی است و ایجاد دوره های آموزشی ضمن خدمت به طور مستمر جهت ارتقا آگاهیها و صلاحیت معلمان یک ضرورت حتمی است. در غیر این صورت معلمان با دانش منسوخ شده به آموزش خواهند پرداخت که بازده چندانی ندارد ولی سوال اصلی این است که با چه شیوه و مسیری کیفیت یادگیریها و آموزش معلمان به حداکثر می رسد؟
 اهداف پژوهشی :
اصول کلی حاکم بر برنامه های علمی و سیستماتیک ایجاب می کند که هر برنامه ای پس از طراحی و اجرا مورد ارزشیابی سازمان یافته قرار گیرد مقایسه های دوره های مختلف کاردانی از برنامه هایی است که تا کنون مورد ارزشیابی قرار نگرقته است از طرف دیگر هر گونه تجدید نظر و یا تصمیم گیری در برنامه های آموزشی معلمان باید مبتنی بر نتایج و یافته های یک تحقیق و یا اشراف به نقاط ضعف و قوت عوامل مختلف صورت گیرد.
لذا اهداف طرح زیر عبارتند از :
الف : دوره های مختلف کاردانی ضمن خدمت (شبانه - تابستانی) تا چه حد بر کیفیت کار معلمان مشغول به تحصیل تاثیر داشته است. ب : در مقایسه کدام یک از دوره های کاردانی ضمن خدمت (تابستانی یا شبانه) از کیفیت آموزشی بالاتری بر خوردار است و تاثیر بیشتری را در عملکرد دانشجو معلمان دارد . نهایتاً تعیین محدودیتها ، تنگناها و موقعیت ها و ارائه راه حل های پیشنهادی با توجه به یافته های تحقیق از اهداف ایجاد پژوهشی می باشد
 فرضیه ها یا سوال ها :
سوالات پژوهشی:
1) آیا آموزش های بلند مدت ضمن خدمت (دوره کاردانی) تابستانی از کارایی کافی بر خوردار است؟
2) آیا آموزش های بلند مدت ضمن خدمت (دوره کاردانی) ضمن سال از کارایی کافی بر خوردار است؟
3) آیا بین کیفیت آموزش دوره کاردانی ضمن خدمت ضمن سال (شبانه) یا دوره کاردانی ضمن خدمت تابستانی تفاوت وجود دارد؟ ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی کارایی و مقایسه تطبیقی در شیوه های آموزشی
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی کارایی و مقایسه تطبیقی بر اساس روش تحقیق
14 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
44 صفحه - 20000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 18000 تومان
بررسی نقش نیازهای انکیزشی در کارآیی مدیران.doc
40 صفحه - 7000 تومان
بررسی نقش نیازهای انگیزشی در کارآیی مدیران
63 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
73 صفحه - 8000 تومان
بررسی حق سکوت متهم و میزان کارایی آن حقوقی
108 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی سیستم FAT و NTFS تشریح و مقایسه
77 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 20000 تومان
بررسی مقایسه ای تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه تاسماهی ایرانی در تئوری های مختلف
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 18000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
20 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
34 صفحه - 20000 تومان
پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
108 صفحه - 15000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
19 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
16 صفحه - 6500 تومان
بررسی تطبیقی سیاست دکتر مصدق با دکتر احمدی نژاد
15 صفحه - 3000 تومان
بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران
6 صفحه - 4000 تومان
بررسی تاثیر شیوه های تدریسی
9 صفحه - 1500 تومان
بررسی تاثیر شیوه های تدریسی بر اساس روش تحقیق
7 صفحه - 3000 تومان
پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
111 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
3 صفحه - 3000 تومان
بررسی قانون ایمنی حمل ونقل چند شیوه ای کانتینر در ایالات متحده امریکا
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های اموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رش
61 صفحه - 8000 تومان
بررسی فضاهای اموزشی اداری
17 صفحه - 2000 تومان
بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان
21 صفحه - 3000 تومان
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
118 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 17000 تومان
بررسی و تحلیل طراحی فضای آموزشی معماری فایل بصورت پاورپوینت
129 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری
2 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 20000 تومان
مقایسه تطبیقی فناوری نانو
16 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018