پنج شنبه 31 1398
بازدید امروز : 1670 نفر

موضوع : پروژه رشته برق کابلها و سیمها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
\پروژه رشته برق کابلها و سیمها
تعداد صفحه :
118
قیمت :
12000 تومان

هادیها
هادی (رسانا) فلزی است دارای عایق که بارالکتریکی یا سیگنالهای الکتریکی از آن عبور می کند(هادی می تواند مستقل یا یکی از اجزاء کابل باشد). معمولاً اندازه هادی به وسیله استاندارد(AWG)American Wire Gauge و یا توسط مسحت میل دایره و یا میلی متر مربع محاسبه و تعیین می شود. (AWG)American Wire Gauge استفاده از استاندارد AWGکه گاهی Brown and Sharpe و یا B and S نامیده می شود برای مفتول آلومینیوم و مس تقریباً در انحصار آمریکا می باشد. استاندارد(AWG)American Wire Gauge برای سیم زره های فولادی به کار می رود. قطرهای مطابق با استاندارد AWGبه شرح زیر است:
این قطرها از سایز 4/0 (که گاهی 0000 نوشته می شود) برابر با 0.4600 اینچ تا سایز شماره 36# برابر با 0.0050 اینچ می باشند.اندازه های متوسط دیگر به وسیله محاسبات هندسی به دست می آید. یعنی:نسبت قطر یک سایز به سایز ک.چکتر بعدی (شماره سایز بزرگتر). =1.122932
Circular Mil میل مدور
اندازه های بزرگتر از 4/0 مطابق با سطح مقطع یک دایره از مس در cmil مشخص شده است.یک میل دایره واحد مساحت،برابر با محیط یک دایره با قطر یک میل است که برابر با (0.7854)/4 𝜋 از یک میل مربع (یک میل = 0.001 اینچ) است. سطح مقطع یک میل دایره به منظور برابر شدن با قطر مربع آن در میل می باشد. سطح مقطع یک سیم مفتولی لا قطر یک اینچ، سطحی برابر با یک اینچ مربع( 1000000میل) می باشد.
Square Millimeters میلی متر مربع اندازه های متریک بر اساس میلی متر مربع تعیین می شوند . مشخصات هادی نسبت قابلیت هدایت الکتریکی و گرمایی برخی از فلزات هادی، به قرار زیر است:............................
مواد عایق و پوشش
2 – 1 مواد عایق و پوشش
هادیها برای جلوگیری از اتصال کوتاه به یکدیگر ، به موادی به عنوان عایق الکتریکی نیاز دارند . استفاده از عایق دور یک هادی جهت جدایی بین هادیها به کار می رود . بیشترین عایقهای سیم و کابل را پلمیرها تشکیل می دهند . ( پلاستیکها ) دارای مقاومت زیادی در مقابل جریانهای الکتریکی می باشند . ژاکت یک پوشش خارجی است که روی عایق و هادی قرار می گیرد و از آن در مقابل نیروهای فیزیکی و آسیبهای شیمیایی محافظت می کند .
2 – 2 کاربردهای انواع مواد عایق و پوشش معمولا پلی و ینل کلراید نمی تواند با یک فرمول ، در شرایط مختلف مثل دمای کم یا زیاد به طور همزمان کاربرد مناسبی داشته باشد . 2 – 2 -1 گرما نرمها ( ترموپلاستیکها )
Polyvinyl chloride (پلی وینیل کلرایدPVC) با یک فرمول مناسب می توان محدوده کارکرد حرارتی پلی وینیل کلراید را بین 105 تا255 درجه سانتی گراد بالا برد در حالی که محدوده کارکرد حرارتی پلی وینیل کلراید می تواند بین 60 تا 255 درجه سانتی گراد متعیر باشد. همچنین بسیاری از فرمولهای پلی وینیل کلراید از نظر قابلیت انعطاف و خواص الکتریکی و یا مکانیکی متفاوت هستند به همین دلیل هر قیمت هر فرمول می تواند متفاوت باشد. کابلهای با روکش پلی وینیل کلراید، دارای پایداری مناسبی در مقابل روغن، اسیدها، قلیاها، نور خورشید، گرما، باد و خراش می باشند و همچنین تغییر در فرمول ان باعث ایجاد یک پوشش خارجی مناسب برای کابلهای گوناگون که در شرایط مختلفی هستند، می شوند.مانند کابلهای کنترل، کابلهای آنتن، کابلهای روشنایی و کابلهای ویژه دفن مستقیم و ... معمولاً از پلی وینیل کلراید به علت ویژگی خاص آن برای یک پوشش نفوذ نا پذیر زیر یا روی زره فلزی(آرمور) کابلهای تاسیسات استفاده می شود. شعله درنگان موادی هستند ترکیبی، بر پایه پلی وینیل کلراید که برای پوشش سیم و کابل به کار می روند و باعث کاهش دود و شعله و ممانعت از انتشار شعله توسط کابل می شوند. جهت آگاهی ییشتر در مورد شعله درنگان می توان به UL Standard 910 مراجعه کرد. Fluor polymers (فلوئورو پلیمرها) فلوئورو پلیمرها به اشتثنایTFE Teflon قابل تزریق و مناسب برای کابلهای ولتاژ پایین می باشند. فلوئورو پلیمرها به دلیل وجود فلوئور در ترکیب ملکولی شان، خصوصیات مکانیکی، شیمیایی، گرمایی و الکتریکی مناسبی دارند. عمومی ترین فلوئورو پلیمرها (ECTFE) فلوئورو پلیمرها،(ETFE)Tefzel ،(TFE,FEP,PFA)Teflon ، (PDVF)Solef یا kynar می باشند.
Teflon(تفلون) تفلون، دارای خواص الکتریکی، حدود تغییرات وسیع الکتریکی و مقاومت شیمیایی بسیار عالی می باشد ولی پایداری مناسبی در برابر تشعشع هسته ای و ولتاژ بالا ندارد.تفلون همانند پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن قابل تزریق می باشد و برای تزریق عایق سیم و کابل به صورت طولی، به کار می رود. شایان ذکر است که تفلون را تنه توسط پیستون و پمپ هیدرولیک می توان تزریق کرد و به دلیل محدود بودن مواد داخل پیستون و پمپ هیدرولیک، طول عایق سیم و کابل نیز محدود می باشد. طول، ضخامت عایق و قطر خارجی سیم و کابل هم در این امر بی تاثیر نمی باشد. تفلون تنه باید روی سیمهای با پوشش نقره یا نیکل تزریق شود زیرا محدوده کاربرد آنها200-260 می باشد.
Teflon TFE (تفلون TFE)
زرین تفلون TFEیکی از اصلی ترین رزینهایی است که توسط شرکت Dupont در1983 میلادی اختراع شده است.این مواد مات و سفید رنگ می باشد و در صورت ایجاد یک لایه نازک می تواند شفاف باشد.این زرین معمولاً در روشهای عمومی مذاب نمی شود ولی قابلیت اکسترود برای روکش سیم را دارد و گاهی اوقات از نوار آن برای پیچیده شدن به دور هادیها استفاده می شود و شایان ذکر است که به طور پیوسته می تواند در دمای 250 مورد استفادهه قرارگیرد. از مزایای تفلون TFE برای روکش سیم، می توان به : غیر قابل اشتعال بودن، مقاومت عایقی بسیار زیاد، ثبات دی الکتریکی بسیار کم، حجم کم در مقایسه با الاستومرهای عایق سیم، خنثی از نظر شیمیایی و سهولت تصب اشاره نمود.
Teflon FEP (تفلون FEP)
این رزین توسط شرکت Dupont در1960 میلادی اختراع شده و به طور تجاری به بازار عرضه شده و دارای یک سطح صیقلی و براق می باشد و در صورت ایجاد یک لایه نازک می تواند، شفاف باشد. تفلون FEP یک زرین ترموپلاستیک می باشد و با روشهای عمومی با توجه به قابلیت اکسترود، می توان به عنوان روکش سیم از آن استفاده نمود و به طور پیوسته می تواند در دمای 205 مورد استفاده قرار گیرد.این زرین یک پوشش غیر قابل اشتعال مناسب برای کابلهای چند رشته می باشد. از مزایای این نوع تفلون برای روکش سیم می توان به :تواناییی حمل جریان بالا(جریان پذیری)، سهولت نشانه گذاری رنگی، تحمل دمای بالا حتی در کوچکترین سایز هادی، غیر قابل اشتعال بودن و جذب رطوبت بسیار کم اشاره نمود.
Tefzel ETFE (تفزل ETFE)
از این رزین معمولاً برای سیمهای پشت رایانه استفاده می شود. و به دلیل آن مقاومت مناسب در برابر سایش نسبت به سایر فلوئوروپلیمرها می باشد.تفزل یک رزین ترموپلاستیک می باشد و با توجه به ویژگیهای الکتریکی عالی و استحکام آن، دارای پایداری در برابر گرما، مواد شیمیایی، شعله و تابش اشعه می باشد.محدوده دمایی کار کرد آن از 150-265 می باشد.
Halar ECTFE (هالار ECTFE)
این رزین مانند تفزل می باشد با این تفاوت که قیمت آن نسبت به تفزل بیشتر است و معمولاً در فضاهای فشرده و یا در کابلهای تلفن از آن استفاده می شود.هالار،پایداری عالی در برابر مواد شیمیایی و ضربه دارد و از دیگر خصوصیات این رزین می توان به ویژگیهای الکتریکی عالی و خصوصیات گرمایی آن اشاره نمود.محدودهدمایی کارکرد آن از 70-150 می باشد.
Kyner PVDF (کینار PVDF)
کینار یکی از گرانترین فلوئوروپلیمرها است و معمولاً ازآن به عنوان پوشش کابلها استفاده می شود و دلیل آن، ثابت دی الکتریک بسیار کم آن می باشد و به طور پیوسته می تواند در دمای 135 مورد استفاده قرار بگیرد.
Polyolefin (پلی اولفینها PO)
پلی اولفین نام گروهی از خانواده پلیمرها است. از عمومی ترین پلی اولفینهای مورد استفاده در روکش سیم و کابل، می توان به پلی اتیلنPE ، پلی پروپیلن PP و اتیلن وینیل استات EVA اشاره کرد.
Polyethylene (پلی اتیلن PE)
پلی اتیلن ویژگیهای الکتریکی مناسبی دارد. و با توجه به ثبات دی الکتریک بسیار کم آن، مقاومت عایقی بسیار بالایی برای استفاده در مدارات فرکانس بالا دارد.پلی اتیلن بسیار سفت و سخت می باشد که به وزن مولکولی و چگالی آن ارتباط مستقیم دارد. پلی اتیلن با چگالی کم LDPE انعطاف پذیر می باشد و پلی اتیلن با چگالی و وزن مولکولی زیاد HDPE دارای کمترین انعطاف پذیری می باشد ولی در مقابل، پایداری مناسبی در برابر رطوبت دارد. با یک فرمول مناسب برای پلی اتیلن می توان به پایداری عالی در شرایط مختلف آب و هوایی دست یافت . ثبات دی الکتریک پلی اتیلن با چگالی کم 2.3 برای عایق به صورت خالص و 1.6 برای عایق به صورت فوم دار می باشد.در پلی اتیلن می توان شرایط مربوط به اشتعال پذیری کم را فراهم نمود ولی در این صورت ویژگیهای الکتریکی آن بسیار افت می کند.
Polypropylene (پلی پروپیلنPP)
ویژگیهای الکتریکی پلی پروپیلن شبیه پلی اتیلن می باشد، ولی از آن سخت تر می باشد.از این مواد بیشتر برای سیمهای با روکش نازک استفاده می شود.در استانداردUL محدوده دمایی پلی پروپیلن60-80 مطرح شده است جالب اینکه در همین استاندارد بیشترین دمای کاربرد بر مبنی 60 عنوان شده است.
ثایت دی الکتریک آن 2.25 برای عایق خالص است و 1.55 برای عایق فیلر دار می باشد. Thermoplastic Elastomer (الاستومر ترمو پلاستیکTPE) الاستومر ترمو پلاستیکTPE (گاهی نیز الاستومر ترمو پلاستیکTPR نامیده می شوند.) دارای ویژگیهای مناسبی به عنوان عایق در مکانهای سرد و همچنین در شرایط آب و هواییی مختلف می باشد و در برابر نور خورشید و اکسیداسیون نیز مقاوم می باشد. الاستومر ترمو پلاستیک ویژگیهای خود را از نظر فیزیکی و الکتریکی در شرایط مختلف مانند نزدیکی به محیطهای آبی و نمکی حفظ می کند. ترکیبات مختلف الاستومر ترمو پلاستیک می تواند دمای کارکرد مداوم آن را از 125 بیشتر کند.و نیز تحمل ولتاژ آن را تا 600V بالا ببرد. الاستومر ترمو پلاستیک در مقابل همه مواد شیمیایی به غیر از هیدروکربنها مقاوم است ودارای پایداری مناسبی در برابر سایش، ضربه، قطع شدن (برش) می باشد.و همچنین از یهترین مواد روکش برای کابلهای کنترل است.
Polyurethane (پلی اوره تانPUR)
پلی اوره تان، اساساً فقط به عنوان پوشش کابل به کار می رود.از ویژگیهای آن می توان به پایداری در برابر ازن، روغن و سایش اشاره کرد. همچنین با یک فرمول مناسب می توان پایداری آن را در مقابل شعله زیاد کرد.پلی اوره تان برای پوشش سیمهای جمع شونده، بسیار ایده ال می باشد. 2 – 2 – 2 گرما سختها(ترمو ستها)
Chlorinated Polethylene (پلی اتیلن ترکیب شده با کلرCPE)
پلی اتیلن ترکیب شده با کلریک لاستیک با پیوند زنجیری شکل Crosslink می باشد که به دلیل پایداری عالی و ویژگیهای الکتریکی و فیزیکی برای پوشش سیم و کابل بسیار مناسب می باشد. پلی اتیلن ترکیب شده با کلر در سرمای شدید، گرما و همچنین در برا بر حملات شیمیایی مقاوم است. CPE در مقایسه با الاستومر های مصنوعی دیگر، بیشترین مورد مصرف را برای روکش کابلها دارد و در برابر ازن و اشعه ماوراء بنفش(نور خورشید) مقاوم است.پلی اتیلن ترکیب شده با کلر می تواند به مدت طولانی در زیر آب غوطه ور بماند ولی در مقابل احتراق تاب زیادی ندارد و با آهستگی در آتش خواهد سوخت و خاصیت خود خاموش کنی را پس از دور شدن از شعله دارد. کابلهای با روکش CPE با استاندارد 383 IEEE , UL,CSA و تست آتش ICEA مطابقت دارد.این کابلها دمای 149 را براحتی تحمل می کند و در دمای پایین، مقاومت ۀن در برابر ضربه بسیار عالی است. ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
\پروژه رشته برق کابلها و سیمها
118 صفحه - 12000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 25000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 25000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 5500 تومان
پروژه رشته برق نیروگاههای حرارتی
40 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
43 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برق
3 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007