جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 1412 نفر

موضوع : پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
تعداد صفحه :
53
قیمت :
10000 تومان

فهرست
مفهوم و کاربرد ترازنامه
سودمندی ترازنامه
محدودیت ترازنامه
انواع شکل ها ارائه ترازنامه و
طبقه بندی مرسوم در تراز نامه
طبقه بندی اقلام تراز نامه
داراییها
اقلام تشکیل دهنده دارایی های جاری
بدهی ها
سرمایه در گردش
بدهی های بلند مدت ( بدهی های غیر جاری )
حقوق صاحبان سهام ( سرمایه )
سرمایه تحقق نیافته
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
کلیه اقلام دارییها بدهیها و حقوق صاحبان سهام (ترازنامه)
ترازنامه
منابع و ماخذ
مفهوم و کاربرد ترازنامه
(( ترازنامه صورت حسابی است که وضعیت مالی واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد . وضعیت مالی شامل اطلاعاتی در خصوص دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه است . از آن جایی که واژه (( ترازنامه )) صرفا مبین شکل ظاهری صورت حساب مزبور بوده و دلالت بر تهیه صورت حسابی می نماید که در آن جمع ستون های بدهکار و بستانکار با هم مساوی می باشد ( بدون آن که در برگیرنده محتوا و ماهیت گزارش مالی باشد ) لذا در سال های اخیر عنوان (( صورت وضعیت مالی )) به عنوان یک واژه توصیفی جایگزین واژه (( ترازنامه )) گردیده است . با این وجود هنوز واژه ترازنامه ، اصطلاحی معمول و متداول می باشد .
اطلاعات ارائه شده در ترازنامه می تواند کمک قابل توجهی به استفاده کنندگان از جهت برآورد جریان های نقدی آتی نماید . طبقه بندی اقلام در ترازنامه بر حسب دارایی های جاری و بلند مدت از نقطه نظر وضعیت آتی جریان های نقدی در خور توجه می باشد . در این جا لازم به توضیح است که استفاده کنندگان صورت های مالی به اشخاص اطلاق می شود که جهت رفع نیاز های اطلاعاتی متفاوت خود از گزارش های مالی و از جمله ترازنامه استفاده می کنند . تأمین نیاز های اطلاعاتی کلیه استفاده کنندگان از گزارش های مالی ممکن نیست ولیکن اعتقاد بر این است که در صورت تأمین نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران ، بخش اعظم نیاز های اطلاعاتی سایر استفاده کنندگان نیز تأمین خواهد شد . سایر استفاده کنندگان از گزارشهاو از اطلاعات مالی شامل اعطا کنندگان تسهیلات مالی، شامل عرضه کنندگان کالا و خدمات مشتریان، کارکنان واحد تجاری دولت و موسسات تحلیلگران بنگاههای اقتصادی و سایر استفاده کنندگان می باشد.
سودمندی ترازنامه
با کمک ترازنامه می توان به بررسی قابلیت سود آوری شرکت پرداخت ، ولی نمی توان پی برد که وجه نقد از کجا برای خرید دارایی به دست آمده است و ترازنامه با ارائه اطلاعاتی در خصوص دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ، به عنوان مبنایی جهت سنجش نرخ بازده و ارزیابی ساختار سرمایه ی واحد های تجاری محسوب می شود . همچنین ، تحلیل گران مالی از اطلاعات این صورت مالی در ارزیابی احتمال خطر ، و جریان های نقدی آتی شرکت استفاده می کنند . در این رابطه ، تحلیل گران از ترازنامه به عنوان ابزاری جهت ارزیابی نقدینگی ، تونا ایفای تعهدات و هم چنین انعطاف پذیری مالی استفاده می کنند که در ادامه به بیان هر یک از این اطلاعات کلیدی می پردازیم :
1- توان یا قدرت مالی :
قدرت مالی بر اساس دو شاخص اندازه گیری می شود :
الف ) ارتباط بین دارایی ها و بدهی های واحد تجاری ساده ترین معیار سنجش این ارتباط ، نسبت بدهی است که کوچک تر یا مساوی یک است . این ارتباط بدین معنی است که دارایی ها از چه محلی تامین شده اند . هر چه سر رسید بدهی ها بیشتر باشد ، قدرت مالی بیشتر است .
ب ) وضعیت مالی واحد تجاری معرف میزان منابع اقتصادی تحت کنترل ، ساختار مالی ، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری واحد تجاری با تغییرات محیط عملیاتی است . اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی تحت کنترل واحد تجاری و نحوه ی به کارگیری منابع در گذشته برای پیش بینی توانایی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد از این منابع در آینده مفید است . اطلاعات در مورد ساختار مالی برای پیش بینی نیاز های استقراضی آتی و چگونگی توزیع سود ها و جریان های نقدی آنی بین افراد ذیحق در واحد تجاری مفید است . این اطلاعات همچنین برای پیش بینی میزان موفقیت احتمالی واحد تجاری جهت دستیابی به تسهیلات مالی بیشتر مفید می باشد . اطلاعات در مورد نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهی ها برای پیش بینی توان واحد تجاری جهت ایفای تعهدات مالی خود در سررسید مفید است .
2- انعطاف پذیری مالی
انعطاف پذیری مالی عبارت اند از توانایی واحد مبتنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویداد ها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصت های غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان های نقدی حاصل از عملیات مثلا به دلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالا منفی قرار داد به حیات خود ادامه دهد . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007