تلگرام سایت تحقیق
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 2217 نفر

موضوع : پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
تعداد صفحه :
53
قیمت :
10000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست
مفهوم و کاربرد ترازنامه
سودمندی ترازنامه
محدودیت ترازنامه
انواع شکل ها ارائه ترازنامه و
طبقه بندی مرسوم در تراز نامه
طبقه بندی اقلام تراز نامه
داراییها
اقلام تشکیل دهنده دارایی های جاری
بدهی ها
سرمایه در گردش
بدهی های بلند مدت ( بدهی های غیر جاری )
حقوق صاحبان سهام ( سرمایه )
سرمایه تحقق نیافته
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
کلیه اقلام دارییها بدهیها و حقوق صاحبان سهام (ترازنامه)
ترازنامه
منابع و ماخذ
مفهوم و کاربرد ترازنامه
(( ترازنامه صورت حسابی است که وضعیت مالی واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد . وضعیت مالی شامل اطلاعاتی در خصوص دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه است . از آن جایی که واژه (( ترازنامه )) صرفا مبین شکل ظاهری صورت حساب مزبور بوده و دلالت بر تهیه صورت حسابی می نماید که در آن جمع ستون های بدهکار و بستانکار با هم مساوی می باشد ( بدون آن که در برگیرنده محتوا و ماهیت گزارش مالی باشد ) لذا در سال های اخیر عنوان (( صورت وضعیت مالی )) به عنوان یک واژه توصیفی جایگزین واژه (( ترازنامه )) گردیده است . با این وجود هنوز واژه ترازنامه ، اصطلاحی معمول و متداول می باشد .
اطلاعات ارائه شده در ترازنامه می تواند کمک قابل توجهی به استفاده کنندگان از جهت برآورد جریان های نقدی آتی نماید . طبقه بندی اقلام در ترازنامه بر حسب دارایی های جاری و بلند مدت از نقطه نظر وضعیت آتی جریان های نقدی در خور توجه می باشد . در این جا لازم به توضیح است که استفاده کنندگان صورت های مالی به اشخاص اطلاق می شود که جهت رفع نیاز های اطلاعاتی متفاوت خود از گزارش های مالی و از جمله ترازنامه استفاده می کنند . تأمین نیاز های اطلاعاتی کلیه استفاده کنندگان از گزارش های مالی ممکن نیست ولیکن اعتقاد بر این است که در صورت تأمین نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران ، بخش اعظم نیاز های اطلاعاتی سایر استفاده کنندگان نیز تأمین خواهد شد . سایر استفاده کنندگان از گزارشهاو از اطلاعات مالی شامل اعطا کنندگان تسهیلات مالی، شامل عرضه کنندگان کالا و خدمات مشتریان، کارکنان واحد تجاری دولت و موسسات تحلیلگران بنگاههای اقتصادی و سایر استفاده کنندگان می باشد.
سودمندی ترازنامه
با کمک ترازنامه می توان به بررسی قابلیت سود آوری شرکت پرداخت ، ولی نمی توان پی برد که وجه نقد از کجا برای خرید دارایی به دست آمده است و ترازنامه با ارائه اطلاعاتی در خصوص دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ، به عنوان مبنایی جهت سنجش نرخ بازده و ارزیابی ساختار سرمایه ی واحد های تجاری محسوب می شود . همچنین ، تحلیل گران مالی از اطلاعات این صورت مالی در ارزیابی احتمال خطر ، و جریان های نقدی آتی شرکت استفاده می کنند . در این رابطه ، تحلیل گران از ترازنامه به عنوان ابزاری جهت ارزیابی نقدینگی ، تونا ایفای تعهدات و هم چنین انعطاف پذیری مالی استفاده می کنند که در ادامه به بیان هر یک از این اطلاعات کلیدی می پردازیم :
1- توان یا قدرت مالی :
قدرت مالی بر اساس دو شاخص اندازه گیری می شود :
الف ) ارتباط بین دارایی ها و بدهی های واحد تجاری ساده ترین معیار سنجش این ارتباط ، نسبت بدهی است که کوچک تر یا مساوی یک است . این ارتباط بدین معنی است که دارایی ها از چه محلی تامین شده اند . هر چه سر رسید بدهی ها بیشتر باشد ، قدرت مالی بیشتر است .
ب ) وضعیت مالی واحد تجاری معرف میزان منابع اقتصادی تحت کنترل ، ساختار مالی ، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری واحد تجاری با تغییرات محیط عملیاتی است . اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی تحت کنترل واحد تجاری و نحوه ی به کارگیری منابع در گذشته برای پیش بینی توانایی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد از این منابع در آینده مفید است . اطلاعات در مورد ساختار مالی برای پیش بینی نیاز های استقراضی آتی و چگونگی توزیع سود ها و جریان های نقدی آنی بین افراد ذیحق در واحد تجاری مفید است . این اطلاعات همچنین برای پیش بینی میزان موفقیت احتمالی واحد تجاری جهت دستیابی به تسهیلات مالی بیشتر مفید می باشد . اطلاعات در مورد نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهی ها برای پیش بینی توان واحد تجاری جهت ایفای تعهدات مالی خود در سررسید مفید است .
2- انعطاف پذیری مالی
انعطاف پذیری مالی عبارت اند از توانایی واحد مبتنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویداد ها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصت های غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان های نقدی حاصل از عملیات مثلا به دلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالا منفی قرار داد به حیات خود ادامه دهد . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
53 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 7500 تومان
پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
40 صفحه - 7000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 5000 تومان
پروژه حسابداری بیمه عمر
65 صفحه - 6500 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
75 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 16000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
50 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 7000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
94 صفحه - 12000 تومان
پروژه انبارداری حسابداری
61 صفحه - 7000 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
76 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 7000 تومان
پروژه مدیریت سود و اقلام تعهدی حسابداری
45 صفحه - 8000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
90 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مکانیک ماشین در مورد گیربکس اتوماتیک
52 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
125 صفحه - 12000 تومان
پروژه مطالعه فلسفه یونان در مورد نفس و روح
225 صفحه - 20000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته جغرافبا گرایش ژئومورفولوژی در مورد تالابهاب ایران
45 صفحه - 9000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد پریمیر بطور خلاصه با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
8 صفحه - 6000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد قارچ چوب نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
50 صفحه - 20000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد ایمنی و بهداشت صنعت نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
30 صفحه - 15000 تومان
پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد گل و گیاه نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
119 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته جغرافیا در مورد اکوتوریسم
71 صفحه - 8000 تومان
پروژه در مورد شیرهای صنعتی - دریچه های کنترل
49 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 10000 تومان
پروژه در مورد مرمت بنای ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 8000 تومان
پروژه در مورد جی ای اس و جی پی اس
217 صفحه - 20000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018