شنبه 4 اسفند 1397
بازدید امروز : 4377 نفر

موضوع : موتاسيون يا جهش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
موتاسیون یا جهش
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1000 تومان

واژه موتاسيون يا جهش اولين بار در سال 1650 ميلادي در مورد بروز و ظهور تغييرات ساختماني مشهود در موجودات زنده بكار برده شد .
اما چون استقبال چنداني از اين واژه بعمل نيامد به زودي به بوته فراموشي سپرده شد .
به تغییرات ناگهانی در مواد ژنتیکی موتاسیون اطلاق می گردد.در تعبیر عمومی تر موتاسیون را تغییرات ناگهانی در ژنوتیپ موجود می دانند،بطوریکه این تغییرات را نتوان از طریق نوترکیبی ژنتیکی نوجیه نمود.
انواع موتاسیون:
موتاسیون ها به 2 طریق طبقه بندی می شوند یکی را بر اساس تاثیر بر روی فنوتیپ موجود موتانت Mutant و یکی دیگر بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی تقسیم کرداه اند.
تقسیم بندی بر اساس تاثیر برروی فنوتیپ :
1- موتاسیون در سلولهای سوماتیکی Somatic cell mutation و جنسی.
2- موتاسیون های ظاهری Morphological mutations
3-موتاسیون های تغذیه ای Nutritional mutation
4- موتاسیون های کشنده Lethal mutation
5- موتاسیون های شرطی Conditional mutation
طبقه بندی موتاسیون ها بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی:
موتاسیون های هستند که موجب تغییر با حذف در یک یا تعدادی از جفت باز ها می شوند.
موتاسیون های نقطه ای Point mutation
1- موتاسیون های خودبخودی Spontaneous mutation
2- موتاسیون های القایی Inducible mutation
3- موتاسیون های خاموش Silent mutation
4- موتاسیون های برگشتی یا معکوس Back mutation(revesion mutation) ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007