موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
تعداد صفحه :
20
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
بخش اول : بیمه ی محصولات کشاورزی
مقدمه
بخش دوم : بیمه ی محصولات کشاورزی
* خطرهای کشاورزی و اصولاً کار کشاورزی چیست؟
* بیمه ی محصولات کشاورزی چیست ؟
بخش سوم :بیمه اجباری یا اخیتاری
اجباری یا اختیاری بودن بیمه محصول
بخش چهارم : مفهوم ریسک در بیمه محصولات کشاورزی
مقابله با خطرات
خصوصیات خطرات کشاورزی برای بیمه شدن
شرایط لازم برای بیمه نمودن خطرات کشاورزی
بخش پنجم : تاثیر بیمه بر توسعه فعالیت بخش های صنعتی و کشاورزی
مقدمه
بخش ششم : بیمه محصولات کشورزی و نقش آن در توسعه
چگونه می توان فاصله ای را که بین تولید و مصرف محولات کشاورزی به
ویژه مواد غذایی وجود دارد پر کرد ؟
بخش هفتم : بیمه محصولات کشاورزی در ایران :
کلیات مبحث
بخش هشتم : تاثیر بیمه محصولات کشاورزی و دام در توسعه اقتصادی
کلیات مبحث
منابع و ماخذ
بیمه محصولات کشاورزی
مالتوس اقتصادان انگلیسی نظریه معروف خود را در حدود 180 سال قبل در مورد روند رشد جمعیت که بر مبنای آن رشد جمعیت بصورت تاعد هندسی ( 1 و2 و4 و 8 و.... ) در مقابل افزایش تولید مواد غذایی عنوان کرد . افزایش تولید مواد غذایی براساس قاعده تصاعد حسابی ( 1و 2 و 3 و 4 و ... ) میباشد بنابراین بحران غذایی تنها مساله ای نسیت که در سال های اخیر توجه محافل اقتصادی – اجتماعی را نعمت کشاورزی معطوف داشته است .
بله دیگر مساله شتاب فزاینده نابودی ذخائر ، مواد خام در حال مصرف است . از این رو کشاورزی که تنها منبع تامین مجدد این ذخائر میباشد اهمیت ویژه یافته است . اینبار نقش دوگانه و همه بخش کشاورزی یعنی تامین غذا و موادخام فقط میتواند از طریق بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی تحقق یابد .
بخش کشاورزی برای ایفای نقش عملیاتی دوگانه خود یعنی : 1 تامین آب و غذا 2- تهیه مواد خام مورد نیاز ، فقط میتواند از طریق بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی عمل کند . کار کشاورزی رو به رو بودن با خطرات بیشمار طبیعی ، اجتماعی ، و وجه مشخصه آن اتکا ، آن روی طبیعت . کشاورزی علیرغم فعالیت های تجاری در یک جو بی ثباتی و عدم اطمینان ناشی از طیف وسیعی از خطرات طبعی مانند طوفان ، سیل ، تگرگ، از یک سو ، از طرف دیگر حشرات ،آفات و امراض به حیات خود ادامه می دهد .
عدم اطمینان از بازده محصول مهم ترین خطری است که کشاورزان با آن روبه رو هستند . برجسته ترین امتیازات بیمه محصولات کشاورزی را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود :
الف ) با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبنی بر حمایت آنها در مقابل خسارات غیر قابل کنترل که شدت خسارت را کاهش می دهد .
ب ) کمک می کند تا با ایجاد ثبات درآمدها در بخش کشاورزی ، ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود .
همچنین با سر شکن کردن زیان های وارده در یمسطح وسیع از اندوخته های سال های خوب برای جبران خسارات سال های بد استفاده میکند .
پ) بیمه با افزایش اتکاء به نفس کشاورزان به آنها امکان میدهد تا از ابداعات و پیشرفت های علمی و فنی در راه افزایش بهره وری و بازده محصول استفاده کنند .
ت ) کمک میکند تا شان و منزلت کشاورز حفظ شده و به عنوان یک « اعانه بگیر » از دولت در زمان وقوع حوادث تلقی نشود و آنچه که او دریافت می کند « حق» او خواهد بود .
بیمه ی محصولات کشاورزی شماره 3 سال پنجم پائیز1369
خطرهای کشاورزی و اصولاً کار کشاورزی چیست ؟
در مفهوم گسترده ، کشاورزی به مجموعه ی فعالیت های اطلاق می شود که منجر به تولید محصولاتی نظیر غلات ، میوه ، گل ها ، پرورش دام و غیره می شود .
ما اعتقاد داریم که بیمه یک فعالیت اقتصادی است زیرا که :
الف ) هم بیمه گر و هم بیمه گذار در بلند مدت از آن منتفع می شوند . ..................

تحقیقهای مشابه
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
20 صفحه - 6000 تومان
مزیت نسبی محصولات کشاورزی بر صادرات
20 صفحه - 9000 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری پاورپوینت
52 صفحه - 21000 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری
24 صفحه - 21000 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 7500 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 30000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 45000 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 4500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 24000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 7500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 9000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 9000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 105000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 21000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
15 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
6 صفحه - 6000 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
20 صفحه - 9000 تومان
استان گیلان- مشخصات کلی- محصولات زیر کشت
12 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل و محصولات جدید.docx
11 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحمل فشار کادمیوم در محصولات گیاهی
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 39000 تومان
چگونه محصولات جدید را بازار یابی کنیم
19 صفحه - 6000 تومان
کارخانه شیر پگاه معرفی کارخانه و محصولات کارخانه کاراموزی
35 صفحه - 12000 تومان
مدیریت محصولات پاورپوینت
26 صفحه - 7500 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
25 صفحه - 7500 تومان
پروژه پایان نامه کشت کلزا -دانه روغنی- و میزان سود دهی آن مهندسی کشاورزی پروژه
114 صفحه - 60000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه و کشاورزی 7
11 صفحه - 42900 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته باغبانی کشاورزی گیاه گل گاوزبان
51 صفحه - 27000 تومان
پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
45 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 45000 تومان
چالشها و راهکارهای کشاورزی ایران
39 صفحه - 15000 تومان
تاریخچه آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 36000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییرات جوی و کشاورزی 26
22 صفحه - 66000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کشاورزی مدرن
3 صفحه - 9000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 15000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
26 صفحه - 9000 تومان
ویژگی جوامع سنتی کشاورزی صنعتی فراصنعتی و مقایسه آنها با یکدیگر درحیطه جامعه شناسی
12 صفحه - 4500 تومان
پیامدهای راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران
5 صفحه - 4500 تومان
وضعیت کشاورزی در جهان
26 صفحه - 75000 تومان
الگوی مناسب مصرف آب در کشاورزی - الگوی مناسب کشت ومصرف آب درکشاورزی برای مناطق با اقلیم خشک ونیمه خشک
15 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007