سه شنبه 29 مرداد 1398
بازدید امروز : 5523 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
بخش اول : بیمه ی محصولات کشاورزی
مقدمه
بخش دوم : بیمه ی محصولات کشاورزی
* خطرهای کشاورزی و اصولاً کار کشاورزی چیست؟
* بیمه ی محصولات کشاورزی چیست ؟
بخش سوم :بیمه اجباری یا اخیتاری
اجباری یا اختیاری بودن بیمه محصول
بخش چهارم : مفهوم ریسک در بیمه محصولات کشاورزی
مقابله با خطرات
خصوصیات خطرات کشاورزی برای بیمه شدن
شرایط لازم برای بیمه نمودن خطرات کشاورزی
بخش پنجم : تاثیر بیمه بر توسعه فعالیت بخش های صنعتی و کشاورزی
مقدمه
بخش ششم : بیمه محصولات کشورزی و نقش آن در توسعه
چگونه می توان فاصله ای را که بین تولید و مصرف محولات کشاورزی به
ویژه مواد غذایی وجود دارد پر کرد ؟
بخش هفتم : بیمه محصولات کشاورزی در ایران :
کلیات مبحث
بخش هشتم : تاثیر بیمه محصولات کشاورزی و دام در توسعه اقتصادی
کلیات مبحث
منابع و ماخذ
بیمه محصولات کشاورزی
مالتوس اقتصادان انگلیسی نظریه معروف خود را در حدود 180 سال قبل در مورد روند رشد جمعیت که بر مبنای آن رشد جمعیت بصورت تاعد هندسی ( 1 و2 و4 و 8 و.... ) در مقابل افزایش تولید مواد غذایی عنوان کرد . افزایش تولید مواد غذایی براساس قاعده تصاعد حسابی ( 1و 2 و 3 و 4 و ... ) میباشد بنابراین بحران غذایی تنها مساله ای نسیت که در سال های اخیر توجه محافل اقتصادی – اجتماعی را نعمت کشاورزی معطوف داشته است .
بله دیگر مساله شتاب فزاینده نابودی ذخائر ، مواد خام در حال مصرف است . از این رو کشاورزی که تنها منبع تامین مجدد این ذخائر میباشد اهمیت ویژه یافته است . اینبار نقش دوگانه و همه بخش کشاورزی یعنی تامین غذا و موادخام فقط میتواند از طریق بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی تحقق یابد .
بخش کشاورزی برای ایفای نقش عملیاتی دوگانه خود یعنی : 1 تامین آب و غذا 2- تهیه مواد خام مورد نیاز ، فقط میتواند از طریق بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی عمل کند . کار کشاورزی رو به رو بودن با خطرات بیشمار طبیعی ، اجتماعی ، و وجه مشخصه آن اتکا ، آن روی طبیعت . کشاورزی علیرغم فعالیت های تجاری در یک جو بی ثباتی و عدم اطمینان ناشی از طیف وسیعی از خطرات طبعی مانند طوفان ، سیل ، تگرگ، از یک سو ، از طرف دیگر حشرات ،آفات و امراض به حیات خود ادامه می دهد .
عدم اطمینان از بازده محصول مهم ترین خطری است که کشاورزان با آن روبه رو هستند . برجسته ترین امتیازات بیمه محصولات کشاورزی را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود :
الف ) با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبنی بر حمایت آنها در مقابل خسارات غیر قابل کنترل که شدت خسارت را کاهش می دهد .
ب ) کمک می کند تا با ایجاد ثبات درآمدها در بخش کشاورزی ، ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود .
همچنین با سر شکن کردن زیان های وارده در یمسطح وسیع از اندوخته های سال های خوب برای جبران خسارات سال های بد استفاده میکند .
پ) بیمه با افزایش اتکاء به نفس کشاورزان به آنها امکان میدهد تا از ابداعات و پیشرفت های علمی و فنی در راه افزایش بهره وری و بازده محصول استفاده کنند .
ت ) کمک میکند تا شان و منزلت کشاورز حفظ شده و به عنوان یک « اعانه بگیر » از دولت در زمان وقوع حوادث تلقی نشود و آنچه که او دریافت می کند « حق» او خواهد بود .
بیمه ی محصولات کشاورزی شماره 3 سال پنجم پائیز1369
خطرهای کشاورزی و اصولاً کار کشاورزی چیست ؟
در مفهوم گسترده ، کشاورزی به مجموعه ی فعالیت های اطلاق می شود که منجر به تولید محصولاتی نظیر غلات ، میوه ، گل ها ، پرورش دام و غیره می شود .
ما اعتقاد داریم که بیمه یک فعالیت اقتصادی است زیرا که :
الف ) هم بیمه گر و هم بیمه گذار در بلند مدت از آن منتفع می شوند . ..................

تحقیقهای مشابه
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
20 صفحه - 2000 تومان
مزیت نسبی محصولات کشاورزی بر صادرات
20 صفحه - 3000 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 2500 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 10000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 15000 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 1500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 8000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 2500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 3000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 4000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 3000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 5000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 35000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 4000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 7000 تومان
استان گیلان- مشخصات کلی- محصولات زیر کشت
12 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل و محصولات جدید.docx
11 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحمل فشار کادمیوم در محصولات گیاهی
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 13000 تومان
چگونه محصولات جدید را بازار یابی کنیم
19 صفحه - 2000 تومان
کارخانه شیر پگاه معرفی کارخانه و محصولات کارخانه کاراموزی
35 صفحه - 4000 تومان
مدیریت محصولات پاورپوینت
26 صفحه - 2500 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
25 صفحه - 2500 تومان
پروژه پایان نامه کشت کلزا -دانه روغنی- و میزان سود دهی آن مهندسی کشاورزی پروژه
114 صفحه - 20000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 1000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه و کشاورزی 7
11 صفحه - 14300 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته باغبانی کشاورزی گیاه گل گاوزبان
51 صفحه - 9000 تومان
پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
45 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 6000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 15000 تومان
چالشها و راهکارهای کشاورزی ایران
39 صفحه - 5000 تومان
تاریخچه آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
11 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییرات جوی و کشاورزی 26
22 صفحه - 22000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کشاورزی مدرن
3 صفحه - 3000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 5000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
26 صفحه - 3000 تومان
ویژگی جوامع سنتی کشاورزی صنعتی فراصنعتی و مقایسه آنها با یکدیگر درحیطه جامعه شناسی
12 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007