شنبه 30 تیر 1397
بازدید امروز : 3084 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : فعالیت بر اساس بودجه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فعالیت بر اساس بودجه
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1500 تومان

ارزش های متغیر با استفاده از فعالیت با اساس بودجه بندی .
فعالیت بودجه بندی قرار دادن مسئولیت و محاسبه کارکنان برای مدیریت فعالیت هایشان برای رسیدن به اهداف عملکردی شان می باشد .
بودجه های اساسی فعالیت شامل یک جنبه واقعی تراکم کاری شامل تأثیرات سطوح خدماتی است .
غعالیت بودجه گذاری منجر به دلایل متغیر می شود که عملی هستند . بودجه گذاری فعالیت یک توانایی چگونگی تولید خدمات و نیاز تولید می کند که رجوع به منابع نیاز می شود .
فعالیت بودجه گذاری شامل یک فرایند می باشد که بطور مشخص نشان دهنده ی روابط درونی اداری می باشد . فعالیت های بودجه گذاری یک توانایی تولید می کند که کنترل و نمایش می دهد در یک سطح عملی .
فعالیت های بودجه گذاری یک بینش برای مدیریت بیش از حد (مازاد) یا ظرفیت ناکافی تولید می کند .
Borjesson Solia " یک تحقیق موردی بر اساس فعالیت بودجه گذاری ژورنال مدیریت قیمت می باشد ."
فعالیت مدیریت :
Convey . stephenr در lesson در مورد مدیریت فعالین Baltlefield بین داشت " کسانی که بطور عمیق به فعالیت مدیریت نگاه می کنند یک منطقه ای از مدیریت در مورد داروهای جامد درباره ی سازمانشان بیان می دارند که به آنها کمک می کند رهبر و مسئول ار تمرین دهند و همینطور تصمیم گیری کنند . "
در کتابها :
فعالیت مدیریتی خدمات صنعتی ، موجودیت دولتی و سازمانهای غیر سودی :
ما می گوئیم که مدیریت فعالیتی از طریق مدیریت و سیستم رسمی مردم را مجبور به درک کارهایشان می کند و چگونه اهداف استراتژیکی انجام شود .
مدیریت فعالیت ، مدیریت تجاری را تغییر می دهد تا به مدیران راهنمایی کند تا اعمال بسیار خوب تقلید و فرایند کنترلی را تأسیس کنند و از عملکرد خوب مستمر مطمئن شوند . مدیریت فعالیت پیشرفت مستمر را حمایت می کنند از طریق فراهم کردن برای مدیران با یک بینش جدید برای مشتریان و فرایندهای تجاری .
مدیریت فعالیت یکسواح مؤثر سازمان اقتصادی و انجام مستمر در انجام عملکرد فعالیت ها برای رسیدن به اهداف می باشد . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007