موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم و اقتصاد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم و اقتصاد
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1500 تومان

مقدمه:
بطور کلی ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع آوری اطلاعات, استقرا و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش و یا ارایه تصمیم میباشد .
در واقع هوش به مفهوم به کارگیری تجربه به منظور حل مسایل دریافت شده تلقي ميشود. هوش مصنویی علم و مهندسی ایجاد ماشینهایی با هوش با به کارگیری از كامپیوتر و الگوگيری از درک هوش انسانی و نهايتا دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی ميباشد.
در مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی می توان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسايل در جهت قضاوت و اخذ تصمیم میباشد در حالی که هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویه هايی از قبل تعبیه شده بر روی کامپیوتر میباشد. در نتيجه علی رغم وجود کامپیوترهای بسیار کارا و قوی در عصر حاضر ما هنوز قادر به پیاده کردن هوشي نزدیک به هوش انسان در ایجاد هوشهای مصنوعی نبوده ایم.
بطور كلّی، هوش مصنوعی را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مابین هوش مصنوعی به عنوان یک هدف، هوش مصنوعی به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی، و یا هوش مصنوعی به عنوان مجموعۀ فنون و راه کارهایی که توسط مراکز علمی مختلف و صنایع گوناگون تنظیم و توسعه یافته است باید تفاوت قائل بود.
علم اقتصاد نیز در دهه اخیر شاهد کاربردهای هوش مصنوعی در خود بوده است، بطوریکه اگر امروز مقالات علمی منتشر شده در نشریات معتبر اقتصادی را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در حدود نیمی از این مقالات برای اثبات یک تئوری جدید یا ارائه یک نظریه و یا رد نظریه ای دیگر، از یکی از کاربردهای این علم نوین استفاده شده است.
در این شماره ابتدا مهم ترین کاربردهای سیستم های هوش مصنوعی در علم اقتصاد را بررسی کرده و به معرفی آنها می پردازیم، و در شماره بعد، بیشتر به نحوه کاربرد این سیستم ها در اقتصاد خواهیم پرداخت.
سیستم های هوش مصنوعی در علم اقتصاد
در تصمیمات تجاری، هوش مصنوعی به صورت نرم افزار عرضه می شود.
تحلیلگران مالی از نرم افزارهای مختلف هوش مصنوعی برای مدیریت دارائی ها، سرمایه گذاری در بازار بورس و انجام عملیات مالی استفاده می کنند ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007