چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 4967 نفر

موضوع : روشهای نمونه گیری در آمار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روشهای نمونه گیری در آمار
تعداد صفحه :
141
قیمت :
10000 تومان

* هدف های رفتاری فصل اول
- جامعه را تعریف کنید
- مفهوم سر شماری را بیان کنید
- نمونه راتعریف کنید
- بررسی های نمونه ای را رده بندی کنید
- هدف بررسی های توصیفی و بررسی های تحلیلی را بیان کنید
- مزایای نمونه گیری را توضیح دهید
مراحل اصلی در یک نمونه گیری رابیان کنی
- انواع روش های برآورد را بنویسید
- ملاک های یک برآورد خوب را توضیح دهید
- ملاک های نااریبی،سازگاری،کارایی وکفایت را برای یک براوردتعریف کنید
- برآورد فاصله ای را تعریف کنید
- مواردی را که فرض نرمال بودن توزیع یک برآورد را می توان پذیرفت مشخص کنید
- ضریب تغییرات یک متغیر را محاسبه کنید میانگین مربع خطارا برای یک برآوردتعریف کرده و مقدار آن را تعیین نمایید
- مواردی که فرض نرمال بودن توزیع یک برآوردکننده را می توان پذیرفت مشخص کنید
-ضریب تغییرات یک متغیر را محاسبه کنید
-تفاوتهای نظریه ی نمونه گیری متعارف و کلاسیک را بیان کنید
* مقدمه
در این فصل مفاهیم آماری لازم از قبیل جامعه،نمونه،نمونه گیری سرشماری،برآورد،فاصله اطمینان و....معرفی می شود
* 1-1 جامعه
در هر بررسی آماری ،مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می گویند
* 1-2 سرشماری
سر شماری از جامعه متناهی بررسی است که تمام واحدهای جامعه را در بر گیرد
* 1-3 نمونه
نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود،به قسمی که می توان از این بخش استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007