دوشنبه 25 تیر 1397
بازدید امروز : 6381 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بودجه ریزی عملیاتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بودجه ریزی عملیاتی
تعداد صفحه :
23
قیمت :
2500 تومان

بودجه ريزي عملياتي
* پيشينه بودجه ريزي عملياتي
تاريخچه بودجه ريزي عملياتي به اواخر دهه 1950،يعني زماني كه ارتش آمريكا از اين نوع بودجه ريزي استفاده مي كرد،بر مي گردد. البته قبل از آن با رشد سريع ابعاد دولت فدرال آمريكا در خلال دهه 1930 مشخص شده بود كه تاكيد صرف بركنترل بودجه كافي نبوده و علاوه بر كنترل بودجه اي به شاخص ها و ابزارهايي جهت ارزيابي و سنجش عملكرد سازمان هاي وابسته به دولت نياز است. دردهه 1950 تعدادي از دولت هاي ايالتي و محلي جنبه هايي از بودجه ريزي عملياتي را تجربه كرده اند،ولي دراغلب موارد اين تجربه ناموفق بود و در نتيجه اين روش بودجه ريزي در دهه 1960 عملاًكنار گذاشته شد.
اما كاربرد شاخص هاي سنجش عملكرد (واحد حجم كار) دربودجه بسياري از ايالت ها ادامه يافت تا دولت با فشار سناي آمريكا، دوباره رويكرد بودجه ريزي عملياتي را مبناي عمل در مديريت هاي محلي قرار داد.(پناهي) از دهه 1990 به بعددر پي تصويب لايحه هايي در دولت فدرال مجدداً اين رويكرد در ايالت ها مورد توجه قرار گرفت.دردهه 1960 كانادا نيز نظام بودجه ريزي برمبناي عملكرد را آغاز كرد.دراين دهه توجه بيشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با ننتايج و محصولات بود.دولت كانادا در دهه 1970ارزيابي برنامه ها و اثربخشي آنها را در دستور كارخود قرار داد. كشورهاي ديگري در دهه 1990 و بعد از آن به اين نوع بودجه ريزي روي آوردند. ازجمله اين كشورها مي توان به شيلي،كلمبيا،انگلستان، ايرلند،مصر،مكزيك،اسپانيا، تانزانيا،استراليا،اوگاندا، هلند،نيوزيلند و چند كشور توسعه يافته و درحال توسعه ديگر ازجمله ايران اشاره كرد.
* بودجه بندی عملیاتی
بودجه بندي برمبناي عملكرد(عملياتي) براساس طبقه بندي عملياتي هزينه هاي جاري سازمانها وبرحسب كاركردها و فعاليتها در قالب حجم كار هر واحد سازماني و با سنجش هزينه هاي هريك از فعاليتهاي انجام شدني براي توليد اثربخش كالاها يا خدمات با مشاركت كليه مديران اجرايي برآورد و محاسبه مي شود. مهمترين ويژگي بودجه عملياتي آن است كه رابطه بين ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج حاصل از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد.به علاوه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند. بودجه ريزي عملياتي تمام فعاليت هاي مستقيم و غير مستقيم مورد نياز در هر برنامه را شناسايي و فهرست مي كند و تخمين دقيقي از هزينه هاي هر فعاليت را ارائه مي دهد . اين نوع بودجه ريزي به دنبال ايجاد پيوند ميان شاخص هاي عملكردي و تخصيص منابع بر مبناي نيل به نتايج مشخص و قابل سنجش مي باشد.
.برقراري پيوندي منطقي و فني ميان شاخص هاي عملكرد و تخصيص منابع دراين روش بودجه بندي الزامي است.از طريق مديريت ارزش در بودجه ريزي عملياتي تخصيص منابع برمبناي ارزش واقعي هر واحد خدمات ارائه شده (يا كالاي توليد شده) انجام مي گيرد و درحقيقت معادله هزينه- فايده دراين روش به روشني قابل درك خواهد بود. در بودجه ريزي عملياتي،بودجه اساساً براساس ستانده ها و نتايج مورد انتظار تخصيص مي يابد و به همين دليل است كه بودجه ريزي عملياتي را اصطلاحاً « مديريت هزينه يا مديريت نتايج» نيز مي گويند.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007