موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : برنامه ریزی آموزشی و درسی - پاورپوینت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
تعداد صفحه :
481
قیمت :
15000 تومان

* مقدمه
معرفی ومسائل برنامه ریزی آموزشی ودرسی
الگوی سازمان یافته طرح ( های ) آموزشی وپرورشی مدارس اصطلاحاً برنامۀدرسی نامیده می شود . توصیف کامل برنامۀ درسی ، حداقل شامل سه جزء است :
1- موضوع آموزشی یا محتوا ـ یعنی ، آنچه آموخته می شود .
2- روش آموزش ـ چگونگی تدریس و یادگیری
3- ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا
اولین جزءـ یعنی موضوع آموزشی یا محتوا ، شامل کلیه مواد درسی می شود که کسب شایستگی نسبی دربارۀ آنها از طرف یادگیرنده مورد نظر است .
این آموختنیها ، موضوعهای علمی مشخصی هستند که به طور معمول " برنامۀ درسی " نامیده می شوند مانند زبان وادبیات ، ریاضیات ، علوم طبیعی ، تاریخ وعلوم اجتماعی ، و هنرهای زیبا . همۀ این دروس از نظر ماهیت عقلانی و نظری هستند .
برنامۀ درسی ممکن است شامل دروس علمی مربوط به حرفه وفن باشدکه یا به خاطر علاقۀ یادگیرنده و یا بیشتر به خاطر کسب حرفه وشغل در برنامه منظور می شوند .
سایر دروس ترکیبی از این دو گروه ـ دروس عقلانی وعملی ـ است که برای آماده کردن افراد به مشاغل خدماتی ، که مستلزم آموزش است ، در نظر گرفته می شوند مانند حقوق ، طب .
دروس دیگری وجود دارند که اصلا نه عقلانی و نظری ، و نه عملی هستند ، بلکه آنها را باید به عنوان دروسی برای رشد وجهت گیری شخصی توصیف کرد . دراین گروه درسی مانند تربیت بدنی ، بهداشت روانی وایمنی قرار می گیرند .
* برنامۀ درسی به عنوان یک مسأله
زمانی که در جامعه ای برای هر فرد نقش یا نقش های ثابت و محدودی تعیین شود ، دروس مورد یادگیری مربوط به آنها نیز به آسانی تعیین وتجویز می شوند . در آنجا هم هیچ مسأله قابل توجهی برای تصمیم گیری این که چه چیزهایی ، با چه محتوایی ، ودر چه زمانی باید تدریس شوند ، وجود ندارد .
برنامۀ درسی تنها در جوامع پیشرفته و نسبتاً آزاد ، در جوامعی که فرصتهای قابل ملاحظه ای برای تحصیل وجود دارد ، مسأله است . زیرا انتخاب باید از میان امکانات متعدد متفاوت صورت گیرد . برنامۀ درسی ، به طور ضروری ، یک مسألۀ اقتصادی هم است . متأسفانه ظرفیت موجود انسانی برای یادگیری محدود است .
زندگی خیلی کوتاه است وفراموشی هم آن را کوتاه ترمی کند .بنابراین ، مسألۀ برنامۀ درسی اقتصادی کردن توانایی محدود یادگیری است که باید از طریق انتخاب عاقلانه و مناسب موضوع ومحتوای درسی صورت گیرد .
* برنامۀ درسی وارزشها
انتخاب یادگرفتنی ها مستلزم اصل یا اصولی است ، به طور مسلم باید ملاک ومعیاری باشد تا بتوان بر اساس آن داوری کرد که کدام موضوع با اهمیت تر از دیگری است و کدام یکی باید نادیده گرفته شود .
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 2000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 2000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 2000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 1500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 2500 تومان
برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
481 صفحه - 15000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 3000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 2500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 2500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 2000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 7000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 3000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 4000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 3500 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 10000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 2500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 5000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 2500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 5000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 2000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 9000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 3000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 11000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 12000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 1500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 8000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 3000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 2500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 10000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی آموزشی در ژاپن
10 صفحه - 2000 تومان
برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
28 صفحه - 2500 تومان
فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی بصورت پاور پوینت
28 صفحه - 4000 تومان
خاکبرداری و ریختن بتن فایل به صورت پاور پوینت
11 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007