موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آموزش و پرورش کودکان ناشنوا یا کم شنوا
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آموزش و پرورش کودکان نا شنوا یا کم شنوا
تعداد صفحه :
10
قیمت :
4500 تومان

آموزش و پرورش کودکان ناشنوا و کم شنوا
* مقدمه
ناشنوايان و كم شنوايان دسته اي از شهروندان در هر جامعه اي هستند كه تنها در يكي از حواس خود داراي اختلالاتي هستند كه ممكن است دامنه اي از كم شنوايي تا ناشنوايي مطلق را در برگيرد. ليكن آنچه اغلب مورد توجه عموم قرار نمي گيرد، سالم بودن مابقي اندامها، حواس و تفكر و انديشه ناشنوايان است. نگرش منفي در جوامع نسبت به پديده ناتواني و معلوليت اغلب در مورد ناشنوايان كه بلحاظ ظاهري قابل تشخيص هم نيستند، به نوعي بروز مي نمايد كه بيشتر از سوي فرد داراي ناشنوايي اعمال مي شود بدين صورت كه بواسطه خجالت، ترس و … از حضور در مجامع دوري مي گزيند ، نزد دوستان، اقوام و فاميل نمي رود و گوشه گيري و انزوا يكي از معضلات اساسي و پيش رو براي ايشان است. هر چند بايد پذيرفت كه اجتماع و مردم نيز معمولأ رفتار مناسبي را از خود نشان نداده اند كه فرد مبتلا به اختلال شوايي اينگونه منزوي مي شود. نقص شنوايي يكي از موانع بزرگيست كه بر سر راه رشد طبيعي زبان قرار دارد . حتي اگر ميزان ناشنوايي چندان شديد هم نباشد باز مي تواند در همه جنبه هاي رشد زبان تاثير منفي داشته باشد اهميت زبان در جامعه ما بويژه در كارهاي مربوط به مدرسه بركسي پوشيده نيست .گروه نسبتآبزرگي از مربيان افراد ناشنوا معتقدند كه تعداد زيادي از مسايل كه در زمينه هوش و روابط اجتماعي براي ناشنوايان بوجود مي آيد در اصل معلول نقايصي است كه در تكلم انان بوجود مي آيد . كودكان و دانش آموزان ناشنوا اگر چه در حقيقت به خاطر نقص شنوايي از نظر رشد كلي (رشد هوشي ) عمومآ از دانش آموزان نابينا ضعيف تر هستند اما مانند آنان به سهولت فابل تشخيص و شناسايي نيستند .
* دانش آموزان ناشنوا ونيمه شنوا
به فردي دانش آموز ناشنوا اطلاق مي شود كه با ميزان باقيمانده شنوايي خودعلي رغم استفاده از وسايل كمك شنوايي ؛ نتواند گفتار ديگران را از طريق حس شنوايي بشنود ؛ به عبارت ديگر ميزان ناتواني حس شنوايي او70 دسي بل يا بيشتر بوده و لذا از فراگيري زبان پيرامون خود از طريق حس شنوايي محروم است . به فردي دانش آموزا نيمه شنوا اطلاق مي شود كه ميزان باقيمانده شنوايي او حتي با استفاده از وسايل كمك شنوايي و بهره گيري از راهنمايي هاي آموزشي براي دريافت مطالب شنيداري و گفتاري كافي نبوده و ميزان ناتواني حس شنوايي اش بين35تا69 دسي بل باشد. آموزش و پرورش كودكان ناشنوا و كم شنوا نيز داراي اهميتي اساسي است. هر چند در چند سال اخير قدمهاي مؤثري توسط سازمان آموزش و پرورش استثنائي براي بهبود اين امر صورت گرفته است ، ليكن هنوز تا وضعيت مناسب ، گامهاي فراواني باقي است. استفاده از كلاسهاي تلفيقي در مدارس عادي مي بايد در يك برنامه ميان مدت جاي خود را به آموزش فراگير و حضور كودكان كم شنوا در مدارس عادي بدهد و اين امر ميسر نمي گردد مگر آنكه نظام آموزش و پرورش عادي، بيش از پيش خود را در اين امر سهيم نمايد.
..................

تحقیقهای مشابه
آموزش و پرورش کودکان نا شنوا یا کم شنوا
10 صفحه - 4500 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 18000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 4500 تومان
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 4500 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 10500 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 6000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 15000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 10500 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 9000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 7500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 6000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 6000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 9000 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 4500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 9000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 9000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 4500 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 12000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 10500 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
36 صفحه - 15000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی برای کودکان همراه با مستند document
60 صفحه - 45000 تومان
آموزش و پرورش کودکان اختلالات رفتاری - کودکان استثنایی
11 صفحه - 4500 تومان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
6 صفحه - 4500 تومان
آموزش و پرورش کودکان استثنایی فایل در پاور پوینت
168 صفحه - 60000 تومان
معرفی کانون پرورش فکری و هنری کودکان و نوجوانان
15 صفحه - 6000 تومان
برنامه مناسب برای پرورش حس دینی در کودکان و نوجوانان و نوجوانان
18 صفحه - 7500 تومان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاورپوینت
26 صفحه - 7500 تومان
پمفلت کم کاری مادرزادی تیروئید کودکان
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD) در کودکان 13
10 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007