موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت

عنوان سفارش :
بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان
تحقیقهای مشابه
بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
14 صفحه - 12000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
6 صفحه - 3000 تومان
حسابداری علل وابستگی به کشورهای توسعه یافته نفت خیز
20 صفحه - 4500 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 4500 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
22 صفحه - 15000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
122 صفحه - 9000 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
8 صفحه - 3000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 4500 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
6 صفحه - 4500 تومان
چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
12 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 96000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 9000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 6000 تومان
نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
22 صفحه - 9000 تومان
علل وابستگی به کشورهای توسعه یافته
20 صفحه - 6000 تومان
بررسی صنعت خرده فروشی و مزیت فروشگاههای زنجیره ای و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 21000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
68 صفحه - 24000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 10500 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
50 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
103 صفحه - 48000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
6 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 45000 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 4500 تومان
قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
27 صفحه - 12000 تومان
نظام اداری کشورهای جهان سوم
20 صفحه - 7500 تومان
مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
10 صفحه - 6000 تومان
مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
7 صفحه - 4500 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 9000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 7500 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 7500 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 7500 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
شناخت it و توسعه آن در ایران
10 صفحه - 6000 تومان
جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
92 صفحه - 42000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
چالشهای مالیاتی کشورهای در حال توسعه
12 صفحه - 4500 تومان
تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه
16 صفحه - 7500 تومان
ویژگی های ظرفیت هوازی در حال توسعه ی کودکان 8 تا 10 ساله
10 صفحه - 6000 تومان
همبستگی اجتماعی وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی
10 صفحه - 3000 تومان
شاخص توسعه انسان
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
75 صفحه - 36000 تومان
کمک به ساماندهی و توسعه مدیریت کشور
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 24000 تومان
سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
24 صفحه - 7500 تومان
ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی
14 صفحه - 6000 تومان
نقش زنان در توسعه اقتصادی
6 صفحه - 4500 تومان
فرایند توسعه فرانسه
21 صفحه - 7500 تومان
طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان
24 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی توسعه فرهنگ استفاده از بیمه
120 صفحه - 45000 تومان
گیلان توسعه از بستر توریسم
7 صفحه - 4500 تومان
بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر توسعه روستایی گیلان
7 صفحه - 4500 تومان
ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی
18 صفحه - 6000 تومان
نقش نظام بانکی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور
5 صفحه - 3000 تومان
هشت راهبرد اصلی توسعه صادرات غیر نفتی
3 صفحه - 3000 تومان
شاخص توسعه انسان
27 صفحه - 9000 تومان
سازمان شانگهای پایگاهی بر ضد توسعه طلبی امریکا
8 صفحه - 4500 تومان
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
16 صفحه - 6000 تومان
شاخص توسعه انسانی
15 صفحه - 6000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 30000 تومان
درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
8 صفحه - 3000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 3000 تومان
کارآفرینی و توسعه در دنیا
21 صفحه - 9000 تومان
جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
29 صفحه - 10500 تومان
نظام مدیریتی واقتصادی کشور های توسعه یافته
21 صفحه - 9000 تومان
شکل گیری گروه تجاری کوچک به عنوان یک الگوی توسعه کارآفرینی
43 صفحه - 21000 تومان
فاکتورهای ساختاری گرده توسعه محصول جدید در راستای قابلیت تولید تولید پذیری
22 صفحه - 9000 تومان
مدرنیسم توسعه نیافتگی
5 صفحه - 3000 تومان
نقش صنایع دستی روستایی در توسعه گردشگری گیلان
18 صفحه - 7500 تومان
مدیریت توسعه فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 15000 تومان
مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
19 صفحه - 7500 تومان
بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
23 صفحه - 7500 تومان
راهكاري مؤثر در توسعه فرهنگ روحيه ورزشكاری در جامعه صنعتي
39 صفحه - 15000 تومان
تاثیر صنعت خودرو سازی در توسعه ژاپن
12 صفحه - 7500 تومان
جايگاه مديريت توسعه در تعالي سازمان
11 صفحه - 4500 تومان
شاخصهاي توسعه اجتماعي
10 صفحه - 4500 تومان
شاخصهاي كمي و كيفي توسعه اجتماعي
13 صفحه - 6000 تومان
مديريت توسعه و بهره گیری از فرصتها
9 صفحه - 4500 تومان
مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10 صفحه - 4500 تومان
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
15 صفحه - 6000 تومان
تعاونی ها و تقش آنها در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4
56 صفحه - 156000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 27000 تومان
نقش ترانزیت در توسعه واردات و صادرات کشور
21 صفحه - 10500 تومان
نقش علم در پيشرفت و توسعه جامعه
10 صفحه - 6000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
13 صفحه - 6000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
15 صفحه - 9000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
20 صفحه - 9000 تومان
اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي و دگرگوني اقتصادي
41 صفحه - 15000 تومان
نقش فرهنگ و هنر در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 6000 تومان
برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 27000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
13 صفحه - 6000 تومان
نقش مدیران مدارس در توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس
5 صفحه - 4500 تومان
حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن
31 صفحه - 15000 تومان
حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن روش تحقیق
31 صفحه - 15000 تومان
نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
14 صفحه - 9000 تومان
بررسی علل توسعه یافتگی چین
19 صفحه - 9000 تومان
برنامه شش ساله چهارم توسعه اقتصادی
35 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
16 صفحه - 48000 تومان
رابطه توسعه اقتصادی با دموکراسی
36 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) در جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق و توسعه (R&D) 13
20 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه بیانیه دورنما و تبلیغی 17
12 صفحه - 36000 تومان
نقش کشتی گیله مردی و توسعه گردشگری شهرستان فومن
5 صفحه - 6000 تومان
تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
53 صفحه - 21000 تومان
نقش کشتی گیله مردی در توسعه گردشگری فومن
18 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستان
20 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
3 صفحه - 9000 تومان
عوامل موثر در توسعه سریع اقتصادی چین
15 صفحه - 7500 تومان
تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
2 صفحه - 3000 تومان
تغییرات اجتماعی و توسعه فرهنگی
16 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
5 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 9000 تومان
جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
22 صفحه - 15000 تومان
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
10 صفحه - 9000 تومان
جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
21 صفحه - 105000 تومان
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
10 صفحه - 6000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
96 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار در ترکیه 25
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 96000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی نقش مذهب در توسعه قم
12 صفحه - 4500 تومان
گمرک و توسعه اقتصادی
64 صفحه - 30000 تومان
نقش بانکها در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 4500 تومان
عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
16 صفحه - 7500 تومان
عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
35 صفحه - 15000 تومان
آشنایی با بیمه توسعه و انواع بیمه های آن
13 صفحه - 6000 تومان
بانک های توسعه چند جانبه
13 صفحه - 6000 تومان
چگونگی توسعه شادی و نشاط در سازمان- روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
مدیریت آموزش و دستیابی به توسعه پایدار
11 صفحه - 4500 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 15000 تومان
نقش ترانزیت در توسعه واردات و صادرات کشور
17 صفحه - 4500 تومان
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
13 صفحه - 4500 تومان
مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار
4 صفحه - 3000 تومان
بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
26 صفحه - 7500 تومان
تکنولوژی آموزشی و توسعه علمی
23 صفحه - 6000 تومان
کارآفرینی موتور توسعه اهداف راهکارهای کارافرینی زیر ساختها
38 صفحه - 12000 تومان
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
27 صفحه - 7500 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه
62 صفحه - 21000 تومان
دلایل توسعه ژاپن
21 صفحه - 6000 تومان
نقش تالاب انزلی در توسعه گردشگری
114 صفحه - 24000 تومان
نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
139 صفحه - 36000 تومان
نقش رسانه در توسعه صنعت فرش
14 صفحه - 6000 تومان
بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
23 صفحه - 7500 تومان
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
61 صفحه - 24000 تومان
تکنولوژی آموزشی و توسعه علمی
17 صفحه - 4500 تومان
بررسی موانع توسعه صادرات
11 صفحه - 6000 تومان
ابزارهای توسعه هوش تجاری درسازمان
4 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007