چهارشنبه 7 تیر 1396
بازدید امروز : 1154 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : سیستم ترمز
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
سیستم ترمز
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

ترمز Brake
واژه ترمز از زبان روسی وام گرفته شده و به زبان فارسی وارد شده است.
کلمات مرتبط
ترمز BRAKE
ترمزگيری BRAKING
نگهدارنده لنت ترمز CALIPEROVER HAUL
قطعات آهنی فرعی نگهدارنده CALIPER MOUNTING HARDWARE
پيچ های نگهدارنده CALIPER GUIDE BELTS
بوش ها و عايقها BUSHING AND ISOLATORS
ميله های راهنما GUINDING PINS
گيره های صداگير ـ فنرها LEAF SPRINGS
صفحه صدا گير ANTI NOISE SHEET
پدال ترمز BRAKE PEDAL
ديسک ترمز BRAKE DISK
کاسه ترمز BRAKE DRUM
لنت ديسکی BRAKE PADS
لنت کفشکی BRAKE SHOE
ترمز دستی HAND BRAKE
سيلندر اصلی MASTER CYLINDER
چراغ ترمز STOP LIGHT
اصطلاحات تخصصی
سيستم ترمز ضد قفل AB:ANTI LOCK BRAKING SYSTEM
سيستم کنترل ترمز که بر سرعت دورانی چرخها نظارت کرده و وقتی يکی از چرخها در آستانه قفل قرار گيرد فشار ترمز آن چرخ را کاهش ميدهد.
واحد کنترل الکترونيکی ABC ECU ABC electronic control unit
اين واحد به عنوان مغز سيستم ای بی اس ميباشد و سيگنالهای ارسالی از سنسورها سرعت چرخ را دريافت کرده و زمان راه اندازی ترمز ضد قفل را تعيين ميکند . در صورت نياز به راه اندازی سيستم ABS , ECU مراحل عملياتی شيرهای سلونوئيدی واحد کنترل هيدروليکی را کنترل مي کند .
سيستم مکمل ترمز EBD:ELECTRONIC BRAKE – FORCE DISTRIBUTION
سيستم ترمزEBD به عنوان يک سيستم مکمل ترمزی و به عنوان جانشينی جهت شير تقسيم در سيستم ترمز خواهد شد . با استفاده از اين سيستم ، توضيع فشار نيروی ترمزی به قسمتهای جلو و عقب خودرو يکسان شده و از کشيده شدن ترمز در هنگام قفل شدن چرخ عقب جلوگيری کرده و در نهايت باعث افزايش بازده سيستم ترمز در تمامی شرايط رانندگی خواهد شد.
سيستم کنترل کششی TCS:TRACTION CONTROL SYSTEM
شرايط و موقعيت های بحراني در رانندگی فقط محدود به سيستم ترمز نمي باشد و در شرايط ديگری نظير استارت و شتابگيری ( مخصوصاً در سطوح لغزنده ) و دور زدن ( چرخش ) نيز رخ خواهد داد که در نهايت کنترل خودرو را برای راننده مشکل خواهد کرد . ابداع سيستم TCS در جهت مرتفع نمودن مشکلات ذکر شده پايه ريزی شده و به عنوان سيستم مترقی ABS برای حفظ پايداری و فرمان مناسب خودرو در حين شتابگيری مي باشد .
برنامه پايداری الکترونيکی خودرو ESP:ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
برنامه پايداری خودرو ناپايداری در پيچها ، مانورها و دور زدن ها را به وسيله سنسورهاي ويژه حس کرده و با استفاده از ترمز گيری در يک چرخ ، گشتاور مخالفی برای خنثی کردن گشتاور ناپايدار کننده توليد مي کند.
اساس کار ترمز بر مبناي اصطکاک بين دو سطح است. مقدار اصطکاک بسته به نيروي اعمال شده بين دو سطح، زبري و جنس سطوح تغيير مي کند.
وقتي راننده پدال ترمز را فشار مي دهد و ترمزها به کار مي افتند، سيالي از داخل لوله هاي روغن عبور مي کند و به مکانيسمهاي ترمزگيري در چرخها مي رسد. اين مکانيسمهاي ترمزگيري به قطعات چرخان نيرو وارد مي کنند تا حرکت چرخها کند شود يا چرخها از حرکت باز ايستند. مکانيسمهاي ترمز چرخ بر دو نوعند : کاسه اي و ديسکي. در ترمز کاسه اي فشار روغن، کفشکهاي ترمز لنت کوبي شده را به يک کاسه چرخان يا کاسه چرخ مي فشارد. در ترمز ديسکي، فشار روغن لنتهاي ترمز را به ديسکي چرخان مي فشارد. اصطکاک بين کفشها يا لنت ترمزهاي ساکن با کاسه يا ديسک چرخان منشا عمل ترمزگيري است که سبب کند شدن حرکت يا توقف چرخها مي شود.
اگر راننده خيلي محکم ترمز بگيرد، بطوريکه چرخها قفل شوند، اصطکاک بين لاستيکها و سطح جاده از نوع جنبشي خواهد بود. اگر ترمز خيلي محکم گرفته نشود، چرخها به چرخيدن ادامه خواهند داد، در اين حالت با اصطکاک ايستائي سروکار داريم؛ يعني اصطکاک در آستانه حرکت که مقدار آن نيز از اصطکاک جنبشي بيشتر است. در صورتيکه چرخها قفل نشوند، خودرو پيش از توقف مسافت کمتري را مي پيمايد و زودتر متوقف مي شود. اما ترمز را همواره بايد چنان گرفت که چرخها در آستانه قفل شدن باشند. اين اصل اساس کار سيستم ترمز قفل نشو يا ABS است. اين سيستم مانع قفل شدن چرخها و سر خوردن لاستيکها در هنگام ترمزگيري شديد مي شود. در نتيجه خودرو سريعتر، در فاصله کوتاهتر و با کنترل خوب متوقف مي شود.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017