موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو پاورپوینت

عنوان سفارش :
میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو پاورپوینت
تعداد صفحه :
25
قیمت :
9000 تومان
 • مقدمه
 • دخالت بشر در عرصههاي منابع طبيعي، ازجمله جنگل، در اثر بيتوجهي به اصل پايداري آنها، م ع مو لا تخريب اين عرصهها را به همراه داشته است، به طوري كه امروزه با توجه به رشد بيرويه جمعيت و نياز روزافزون به فرآوردههاي چوبي، بيشتر منابع جنگلي مورد بهره برداري واقع شده اند و كمتر ميتوان جنگلهاي دستنخورده پيدا نمود. بديهي است كه بهترين شيوه براي اداره و مديريت جنگل در هر منطقه كه مبتني بر توسعه پايدار نيز باشد، پيروي از طبيعت همان منطقه است. زيرا طبيعت هر منطقه با توجه به استعدادها و تواناييهاي نهفته در آن منطقه، طي ساليان دراز گونه هاي گياهي را برميگزيند كه بيشترين سازگاري را با شرايط محل دارند.

 • روش ها
 • بسیاری از درختانی که در سال 1992 و سال 2000 تحت اندازه گیری قرار گرفته بودند، مجددا پیش از آغاز فصل رشد در سال 2009 در منطقه وستمینستر و براساس ویژگی های عمومی مانند منطقه نگهداری، تسهیلات شهری و سایر ویژگی ها، مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تعداد نمونه هایی که در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بودند به دلایل مختلف همچون ساخت و ساز شهری، کاهش یافتند.اعدادی که از اندازه گیری مجدد درختان به دست آمد، مقادیر عددی اندازه گیری های پیشین در سال 1992 را به روز گردانید. در اغلب نمونه ها، اندازه گیری از قسمت برجسته درخت(dbh= 4.5 فوت بالای زمین).

  درختان با ضخامت 3 تا 12 اینچ در سال 1992-1993، مجددا برای این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. در سال 2009 بسیاری از درختان برای بررسی میزان رشدشان در طول 16 سال از فصل رشد، مجددا اندازه گیری شدند. اندازه گیری درختان از طریق چسب بیلتمور یا سانتی مترها انجام شده و مقادیر آن به صورت عدد صحیح ثبت می گردید. ضخامت کمتر از ½ اینچ به صورت عدد صحیح کمتر و ضخامت بیشتر از ½ اینچ به صورت عدد صحیح بیشتر رند می شدند.

  در اواخر سال 1992 و اوایل سال 1993، درختان سایه دار و همیشه سبز در طبقه درختان با ضخامت 3 تا 12 اینچ و همچنین درختان زینتی که در طبقه درختان با ضخامت 3 تا 7 اینچ جای داشتند، مورد اندازه گیری قرار گرفتند. اغلب این درختان که در سال 1992 کاشته شدند، ضخامتی به اندازه 2 تا 2.5 اینچ را دارا بودند. از درختانی که در شرایط نسبتا بد یا شرایط بسیار بد محیطی قرار داشتند در این مطالعه استفاده نگردید. درختان مورد استفاده در این تحقیق در شرایط خوب محیطی رشد کرده و بنابراین در طول این 16 سال از آنها انتظار رشد می رفته است. تعداد نمونه ها(N) بر اساس انواع درختان تفاوت داشته است. درختان با تعدادکم(N= کمتر از 10 درخت) از مطالعه حذف گردیدند. مگر درختانی که در بخش های مختلفی پراکندگی داشته اند(مانند درخت کاتالپا(درخت جوالدوز) و صنوبر سفید).

 • نحوه پراكنش و اندازه گيري در قطعات نمونه دائم
 • در سال 1382 به كمك يك شبكه آماربرداري مستطيلي 150 ×200 متر (الگوي دستگاه اجرايي)، با يك شروع تصادفي تعداد 258 قطعه نمونه دائمي دايره اي شكل به مساحت 10 آر، به طور سيستماتيك در سطح بخش پراكنده شدند. جهت اصلي شبكه به دليل اينكه بايد به كمك قط بنما در طبيعت پياده گردد، با انحراف سه درجه نسبت به شمال جغرافيايي نقشه (انحراف مغناطيسي محل) بر روي نقش توپوگرافي به مقياس 1:10000 در جهت شمال و جنوب (با در نظر گرفتن جهت اصلي پستي و بلندي) پياده شد. با توجه به جهت، شيب و تغيير ارتفاع عمومي منطقه موردنظر، عرض شبكه در جهت شرق- غرب و طول آن در جهت شمال- جنوب در نظر گرفته شد. پس از مشخص شدن مركز قطعه نمونه در طبيعت ابعاد شبكه به طور افقي پياده شدند، در جهت حداكثر خط شيب در دو جهت كلي قطعه نمونه، شيب اصلي قطعهنمونه مشخص و به كمك جدول تصحيح شيب، شعاع مناسب تعيين گرديد.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو 14
  6 صفحه - 18000 تومان
  میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو پاورپوینت
  25 صفحه - 9000 تومان
  میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو
  14 صفحه - 7500 تومان
  میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو
  15 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تراکم، اتدازه و توزیع روزنه ها در 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم و پرباران آمازون مرکزی 7
  8 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007