موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

منابع قدرت اقتدار ومشروعیت در قرن بیستم

عنوان سفارش :
منابع قدرت اقتدار ومشروعیت در قرن بیستم
تعداد صفحه :
39
قیمت :
12000 تومان
فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • مباحث نظری
 • قدرت :
 • ویژگیهای قدرت :
 • انواع قدرت
 • - اقتدار :
 • مشخصه های اقتدار :
 • انواع اقتدار :
 • - مشروعیت :
 • انواع مشروعیت :
 • مفهوم قدرت
 • ديوان‌سالاران و فن‌سالاران در سازمان‌هاى نوين
 • بررسي مفهوم اقتدار در قرن بیستم
 • ديدگاه ماکس وبر
 • اقتدار کاريزماتيک
 • اقتدار سنتي
 • اقتدار حقوقي - عقلاني
 • ديدگاه هانا آرنت
 • اصطلاح اقتدار چه رابطه اي با قدرت دارد
 • تفاوت قدرت و اقتدار:
 • مشــروعیت:
 • انواع مشروعيت
 • ديدگاه فلسفي
 • ديدگاه جامعه شناسانه
 • مشروعيت در غرب
 • نظريه مشروعيت در دموكراسي نوين
 • منابع مشروعيت حكومت در انديشه سياسي غرب ( پنج دسته)
 • - نتايج سياسي مشروعيت
 • بحران مشروعيت
 • نتیجه گیری
 • منابع:
 • مقدمه
 • جهان امروز در حال تحول و دگرگونی بزرگی است و با شتاب فزاینده ای نیز در حال حرکت می باشد و این امری اجتناب ناپذیر است. اگر به صورت وسیع و عمیق جهان امروز را مورد رصد و بررسی خود قرار دهیم به خوبی مشاهده می کنیم که جهان وارد عرصه جدیدی از حیات خود شده و با تغییرات و تحولات بنیادین و گسترده ای روبرو می باشدکه شاید فقط باید منتظر نشست و نظاره گر آن بود و یا اینکه بتوان تنها این تحولات را مدیریت نمود.در بیان تبیین این موضوع باید گفت همانگونه که ما می توانیم منظومه های شمسی ، کهکشان ها،کرات آسمانی و ستارگان و سیارات را مورد رصد قرار دهیم ، در یک دیدگاه سیستمی می توانیم تحولات سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی جهان امروز را نیز می توان رصد نمود، البته این امر نیازمند داشتن رصدخانه ای دقیق و مجهز از نوع خود است. آینده جهان بر اساس درس ها و عبرت های تاریخ و داشتن بصیرت و بینش گسترده قابل پیش بینی می باشد.همانگونه که عمر همه موجودات زنده پایان و انتهایی دارد، امروز نیز پایان عمر مکاتب سیاسی و اقتصادی فرا رسیده است. عمر مکاتبی همچون کمونیسم ، مارکسیسم ، لیبرالیسم ، سکولاریسم ، اومانیسم و اگزیستانسیالیسم و بسیاری از ایسم های دیگر به پایان رسید ه و به تعبیری جهان در حال پوست اندازی جدید خود می باشد.

 • بیان مسئله
 • با نگاهی تامل برانگیز به تحولات جهان می بینیم که عمر نظریه پردازی های سیاسی و حتی فیزیکی در اثر تحولات تکنولوژیکی ، انقلاب ارتباطات و اطلاعات در حال ابطال شدن می باشد و تبیین جهان نیاز به نظریه های جدیدتری که بتواند توجیه گر تحولات جهان باشد می باشد. نظریات سیاسی قدرت ، هژمونی ، نظام های چندقطبی و برخی نظریات دیگر در حال ابطال می باشند.

  از طرفی دوران استعمار سنتی و نوین ،استثمار و استحمار ملت ها و دوران دمکراسی ها و آزادی های دروغین نیز به سر آمده است و حتی باید گفت بسیاری از نظریه های نجوم و فیزیک نیز در حال ابطال شدن می باشد. بشر در حال خروج از دوره ای و ورود به دوره ای جدید از حیات خود است و شاید دلیل همه این تعارضات، ناآرامی ها و بحران هایی که بشر امروز با آن مواجه بوده و درآینده نیز شدت خواهد یافت به خاطر همین می باشد. اساسا بشر امروز با عبور از موج سوم با موج جدیدی از تحولات گسترده همراه است و لذا باید خود را آماده پذیرش این تحولات و تغییرات وسیع و گسترده که بحرانهای طوفان زایی را هم در پی دارد نماید.

 • مباحث نظری
 • قدرت :
 • -قدرت بمعنی توانایی تحمیل اراده است به رغم مقاومت دیگران

  -قدرت بمعنی رابطه ی دارندگان اقتدار و تابعان آن

  -قدرت بمعنی مشارکت در تصمیم گیری

  -قدرت بمعنی توانایی عملی کردن خواست های به رغم مخالفت دیگران است

  -قدرت عبارت است از توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب

  -قدرت روند تاثیر گذاری بر سیاستها و اعمال دیگران از راه محروم سازی در شرایط مخالفت و عدم همراهی با سیاست های مورد نظر است

 • ویژگیهای قدرت :
 • -مبتنی بر روابط است

  -نسبی و وابسته به موقعیت است

  -توانایی نفوذ بر دیگران است

  -ضمانت اجرا دارد

  -هدفدار است

 • انواع قدرت
 • 1-برپایه ی نفوذ گذاری (زور، سلطه، زیرکی)

  2-پایه ی قانونی (مشروع و غیر مشروع)

  3-پایه ی جریان قدرت (یک جانبه و چند جانبه)

  4-پایه ی تمرکز (متمرکز و غیر متمرکز)

  5-پایه سرزمینی (محلی، ملی، بین المللی)

  6-برپایه قدرت اجبارگر

  7-مبتنی بر پاداش

  8-همذات (برای بدست آوردن رضایت بر مردم نفوذ می گذارد تا خود را به سازمان یکسان بپندارند و منافع آنرا منافع خود بدانند)

  تحقیقهای مشابه
  منابع قدرت اقتدار ومشروعیت در قرن بیستم
  39 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007