موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی

عنوان سفارش :
مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی
تعداد صفحه :
26
قیمت :
9000 تومان
 • مقدمه
 • عقب ماندگی ذهنی (به انگلیسی: mental Retardation)‏عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می گردد. عقب ماندگی ذهنی از لحاظ آماری به این صورت تعریف می‌شود عملکرد شناختی که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو انحراف معیار زیر میانگین جمعیت عمومی باشد. سن شروع عقب ماندگی ذهنی زیر ۱۸ سال است و منظور از مهارتهای انطباقی انجام کارهای است که در هر سن خاص به طور معمول از فرد انتظار می رود . با اقدامات آموزشی و اجتماعی می توان یک زندگی طبیعی در خارج از بیمارستان را برای این افراد فراهم کرد که شامل مدارس ویژه، انجام کار های خانه داری و صنایع دستی و حمایت از این افراد و خانواده آنان می باشد.

  اینگونه افراد نیز ممکن است مرتکب جرمی شوند و خطای از آنها سر بزند. به دلیل اختلالی که از آن رنج می برند این افراد بیشتر در معرض خطا هستند و چه بسا مرتکب اعمالی شوند که از جرم بودن و خطا بودن آن بی اطلاع هستند.

 • عقب مانده ذهنی در حقوق ایران
 • قوانینی که در کشور ما وجود دارد برای حمایت از آنها می باشد و مراکزی چون بهزیستی برای کمک به این افراد دایر گردیده اند. اما همین قانون در مقابل افراد دیگر نیز مسئول بوده و موظف است درصورتی که خسارتی بر کسی وارد گردید و حقی از کسی ضایع شد این حق را بازستاند و به صاحب حق برگرداند. درصورتی که جرم توسط یکی از افرادی که خود تحت حمایت قانون قرار دارد و به دلیل نقص و اختلالی که دارد نمی توان او را بازخواست نمود چه باید کرد؟ آیا باید از حق صاحب حق گذشت؟

  درقانون مسئله ای تحت عنوان مسئولیت مدنی مطرح است به این شرح « تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد »

  در تعریف ارائه شده از مسئولیت مدنی مشخص شد جبران زیان وارد شده به عهده شخص مسئول است چه زیان براثر فعل مستقیم فرد ایجاد شده باشد چه با واسطه شخص وابسته به او. حتی در صورتی که زیان با اشیاء و اموال تحت مالکیت فرد مسئول ایجاد شده باشد.

  سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که: اشخاص عقب مانده ذهنی مسئول جبران خسارات ناشی از فعل خود هستند؟

  در قانون امده است که شخص مجنون فاقد مسئولیت مدنی است و افراد عقب مانده ذهنی نیز در گروه مجنونین قرار دارند. اما این قانون با قانون حمایت کننده از افراد خسارت دیده منافات دارد از این رو قانون گذار با توجه به منابع فقهی موجود این نقص را مرتفع نموده و جبران خسارت ناشی از فعل مجانین را بر عهده سرپرستان این افراد قرار داده اسست. اما باز هم متذکر شده است که جبران خسارت به عهده سرپرست این افراد است تنها در صورتی که سرپرست مجنون در نگهداری و مراقبت از مجنون دچار تقصیر شده باشد.

 • عقب ماندگان ذهنی و حقوق جزا
 • در متون فقهی و حقوقی و قوانین جزائی گذشته و حال ایران , به صورت اختصاصی به عقب ماندگان ذهنی اشاره نشده است لیكن عموماً در كنار واژه جنون , واژه اختلال مشاعر و همراه با واژه مجنون,

  واژه های مختل المشاعره و مختل العقل به كار رفته است كه می تواند بر عقب ماندگی ذهنی و فرد عقب مانده ذهنی نیز دلالت كند.

  به هر حال با توجه به ماده 497 قانون مجازات اسلامی كلیه قوانینی كه با این قانون مغایر باشد ملغی است از ذكر مجموعه قوانین جزایی درباره اختلال مشاعر و اختلال عقل و سفاهت كه تا پیش از ابلاغ قانون مجازات اسلامی در 3/10/1370 اجرا می شده است صرف نظر میشود.

  مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی به جنون و ارتكاب جرم می پردازد كه ممكن است به طور غیر مستقیم با عقب ماندگان ذهنی نیز مربوط شود, لیكن به طور كلی در قانون مجازات اسلامی به شرط بالغ و عاقل و مختار بودن مجرم برای اجرای مجازات اشاره شده و آگاهی از حكم و موضوع آن ضروری دانسته شده است در مواد 64 (زنا) , 111 (لواط) , 130 (مساحقه) , 136 ( قوادی ), 146 (قذف ) 166 ( شرایط حد مسكر) , 189 (محاربه و افساد فی الارض ) این موضوعات تصریح گردیده است.

  در ماده 198 از باب هشتم (حد سرقت) از جمله شرایط و خصوصیاتی كه برای جاری شدن حد سرقت لازم است به این موارد اشاره شده است . سارق در حال سرقت عاقل باشد, سارق قاصد باشد, سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غیر است, سارق بداند و ملتفت باشد كه با ربودن آن حرام است.

  در فصل چهارم ( شرایط قصاص ) ماده 221 می گوید دیوانه یا نابالغی عمداً كسی را بكشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به وثیقه مقتول بدهند.

  ماده 233 از مبحث اقرار از فصل ششم قانون مجازات اسلامی (راههای ثبوت قتل) صراحت دارد كه : اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده دارای اوصاف زیر باشد:

 • 1 _ عقل 2 _ بلوغ 3 _ اختیار 4 _ قصد
 • ماده 234 _ اقرار به قتل عمد از كسی كه به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

  تبصره 1 از ماده 295 (كتاب چهارم _ دیات) عنوان می كند جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیونه و نابالغ به منزله خطای محض است.

  ماده 36 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 دلالت داشت كه هرگاه محرز شود مرتكب جرم در حین ارتكاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی كه مشخص شود چنین كسی حالت خطرناك دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امكان پذیر است.

  هر چند كه در قانون مجازات اسلامی به مورد فوق الذكر به صورت مستقیم اشاره نشده است لیكن بر طبق ماده 52 آن هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود , چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با نظر متخصص ثابت شده باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امكان پذیر است… می توان استنباط كرد چنین وضعی در مورد مجرمان مبتلاًبه عقب ماندگی ذهنی نیز می تواند قابل اجرا باشد.

  به طور كلی ضرورت دارد كه با استفاده از نظر كارشناسان (روان پزشكان, متخصصان مغز و اعصاب , روان شناسان , جرم شناسان, حققو دانان ) در مورد حدود مسئولیت جزایی مجرمان مبتلا به بیماریهای روانی و مغزی و از جمله عقب ماندگان ذهنی بررسی بیشتری گردد و نتیجه آن در قوانین ملحوظ گردد. بدیهی است رابطه مسئولیت كیفری با درجه عقب ماندگی ذهنی رابطه ای پیچیده و متشكل از عوامل متعدد و متفاوت است و درمان , یا توان بخشی یا تادیب چنین مجرمی نیز به بررسی دقیق كارشناسی نیازمند است.

  مطالعه تطبيقي عدم مسؤوليت کيفري بيماران رواني (عقب ماندگی ذهنی) در چندکشور اروپايي

  مقاله حاضر ترجمه اي است از متون سري مطالعات تقنيني تطبيقي سناي فرانسه که در فوريه 2004 تحت عنوان «عدم مسؤوليت کيفري بيماران رواني» منتشر گرديده است.

  هشت کشور اروپايي در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا، هلند و سوئد.

 • در هرکدام از کشورها، نکات زير مورد توجه قرار گرفت:
 • - در چه شرايطي حقوق جزا، عدم مسؤوليت کيفري افراد مبتلا به اختلالات رواني را به رسميت مي شناسد؛

  - چه اقداماتي قابل اجرا بر روي چنين مجرميني است.

  تحقیقهای مشابه
  مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی
  26 صفحه - 9000 تومان
  مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی
  40 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
  16 صفحه - 19500 تومان
  جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
  52 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر جهل بسیط مرتکب در مسئولیت کیفری او
  28 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insurance
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
  37 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چین
  15 صفحه - 45000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  65 صفحه - 45000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  تاثیر جهل بسیط و مرکب در مسئولیّت کیفری تحقیق حقوق
  31 صفحه - 12000 تومان
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر تغذیه بر عقب ماندگی ذهنی
  13 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
  34 صفحه - 18000 تومان
  علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
  12 صفحه - 7500 تومان
  علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
  12 صفحه - 7500 تومان
  سندرم های رایج عقب مانندگی ذهنی - کودکان اسثناییMR
  25 صفحه - 10500 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 18000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی و اندیشیدن در نشانه¬های پس از استرس 24
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ذهنی اطفال
  10 صفحه - 30000 تومان
  معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
  19 صفحه - 9000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  12 صفحه - 36000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
  19 صفحه - 31500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
  79 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
  15 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
  17 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
  70 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
  33 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
  30 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 132000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
  78 صفحه - 234000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
  36 صفحه - 108000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 72000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
  9 صفحه - 27000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
  72 صفحه - 45000 تومان
  طلاق - بررسی حقوقی و قانونی طلاق
  36 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
  19 صفحه - 7500 تومان
  قصاص و بررسی حقوقی قصاص
  67 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه
  41 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوب تطبیقی برای تکنیک داده کاوی به منظور بهبود سیستم پشتیبانی تصمیم در وضعیت ناپدار
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد پارامتر تطبیقی مدل پویایی سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات مدل
  8 صفحه - 24000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
  36 صفحه - 18000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007