موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

کاربرد معیار نوعی و شخصی در دفاع مشروع تحقیق حقوقی

عنوان سفارش :
کاربرد معیار نوعی و شخصی در دفاع مشروع تحقیق حقوقی
تعداد صفحه :
34
قیمت :
12000 تومان
 • مقدمه
 • از نظر اهميت اين مبحث ازحقوق جزاي عمومي بايدگفت كه دفاع مشروع تأثير بسزائي در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتكاب جنايت دارد زيرا هر گاه جاني بداند در صورت تجاوز به حـقوق مـورد حمـايـت قـانون به طور مستقيم مواجه با دفـاع مجني عليه خواهد شد و نيز آگاه باشد مدافعي كه با وجود تمامي شرايط دفاع از نفس ،مال يا عرض و ناموس خوددفاع ميكند هيچگونه مسئوليتي در برابر ايراد هرگونه آسيب و زياني به متجاوز ندارد از ارتكاب جنايت و تجاوز خودداري خواهد كرد.بنابراين دفاع مشروع از جمله جرايم موجه محسوب مي شود،که عبارت است از فعل يا ترک فعل مرتکب ، به دليل متن قانوني مشخصي که ارتکاب آنها را در شـرايطي مـجاز مي سازد ، فـاقد عنوان مجرمانه مي گردد . قانون در اين حالت خود عنوان مجـرمانه را که در شرايط عادي جرم محسوب مي شود بر مي دارد و به عمل او مشروعيت ميدهد.

  توجه به مطالعات تاریخی روشن می شود که بشر تا حد امکان در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع شناخته شده سر تسلیم فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خویش به شمار آورده است. زیرا اولاً انسان به تبعیت از غریزه هنگام خطر به مقابله به مثل می پردازد، ثانیاً آن را نوعی حق براي خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند، ثالثاً روابط انسانی و بالاخص اجتماعی ایجاب می کنند بناء در صورت حمله به تهاجم ناعادلانه، دیگران ساکت نخواهند نشست. به همین خاطر دفاع مشروع از جمله مباحث مهم و اساسی حقوق جزای عمومی است که به عنوان یکی از عوامل موجه جرم در اغلب کشور ها و نظامهای حقوق جزایی( کیفری) و در بعضی کشور ها به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت جزایی مطرح و قابل بحث میباشد. (جعفري لنگرودي ،1363)

  در حقوق روم دفاع مشروع جرم شناخته نمی شد و سیسرون (سخنور نامدار و بزرگترین وکیل مدافع روم ) آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می آورد. در حقوق قدیم فرانسه تحت تأثیر اندیشه هاي مسیحیت دفاع مشروع با محدودیتهایی فراوان مورد قبول قرار می گرفت. در مقررات جزایی اسلامی نیز دفاع مشروع با شرایطی پذیرفته شده و قانون جزای افغانستان هم با توجه به همین شرایط تنظیم گردیده و دفاع مشروع را به عنوان یکی از اسباب اباحت و حق شناخته است که میتوان یکی از علل رافع مسؤولیت جزایی شناخت و و آن را از علل توجیه کننده تفکیک نمود. ارتکاب عملی جرمی با حسن و نیت به منظور استعمال حقیکه به مقتضای شریعت یا به موجب قانون به شخص اعطاء شده ، جرم پنداشته نمی شود. اسباب اباحت که بنام های حالات تبرئه کننده ویا ازبین رفتن عنصر قانونی جرم و یا حالات رفع مجرمیت نیز یاد میگردد، که در این حالات شخص هیچ نوع مسوولیت جزائی ندارد. طوریکه واضح است یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر قانونی است که جرم بدون آن تحقق پیدا نمیکند، باوجود آنهم در بعضی اوقات قانونگذار بعلت موجودیت شرایط خاص ارتکاب انجام شده را که قانوناً جرم است بوسیله متن دیگری موجه و مشروع میداند و عنصر قانونی جرم را زایل میسازد ویا به عباره دیگرعمل انجام یافته که اصولاً در شرایط عادی جرم است بدلیل موجودیت متن عنصر قانونی به عمل ارتکاب یافته مشروعیت داده و شخص را غیر قابل مجازات میداند. فرضاً ارتکاب ضرب و جرح طبق قانون جرم است اگر کسی در حین دفاع در مقابل حمله ناحق که نسبت به او صورت میگیرد مرتکب ضرب و جرح ویا قتل شود قانون وی را مجرم نمیشناسد و مورد مجازات قرار نمیدهد، زیرا درین حالت عنصر قانونی از بین میرود بناءً این حالات را بنام حالت تبرئه کننده یاد مینماید.

  قانون جزائی کشور این حالات را به سه دسته استعمال حق، اجرائ وظیفه وحق دفاع مشروع تقسیم نموده. اما در قوانین و رویه قضائی بعضی کشورها برعلاوه این سه حالت فوق، حالت ضرورت نیز به حیث حالت تبرئه کننده قبول شده همچنان در بعضی اوقات رضایت مجنی علیه نیز استثناءً بحیث حالت تبرئه کننده تلقی میگردد.

  اسباب اباحت را كه بعضاً بنام حالات تبرئه كننده و يا حالات رفع مجرميت نيز ياد ميكنند عبارت از حالاتى اند كه در تحت آن با وجودي كه شخص مرتكب عمل جرمى ميشود ولى عمل وى بنا بر موجوديت بعضى موارد و دلايل منحيث عمل جرمى شناخته نشده و چنان تلقى ميگردد كه گويا عمل جرمى اصلاً ارتكاب نيافته است.( محسني، 1376).

 • دفاع مشروع:
 • اصطلاحی است که در قانون ما کم بکار برده شده بیشتر از واژه دفاع استفاده شده است.

  1-دفاع یک حق طبیعی است پس اگر طبیعی است وقتی قانون هم خاموش باشد ویا جامعه شایستگی0 دفاع نداشته باشد حق دفاع پا برجاد ومتعلق به مدافع باقی می ماندو می تواند از خود دفاع کند.

  2-روسودرد قرارداد اجتماعی می گوید مردم در ابتدا برای تشکیل دولت گفتند قرار داد می گذاریم وهمه حقوق خود را من جمله دفاع دست دولت می سپاریم اما هر جا دولت تعلل کند می توانیم از حق خود استفاده بکنیم وحق ما زایل نمی شود .

  3-تیؤری تزو آنتی تز یعنی حمله نفی حق است ودفاع نفی این نفی است پس دفاع اثبات حق است.

  4-توسل به عدالت مطلقه یعنی پاداش بدی بدی است .

  5-اجبار معنوی :شخصی وقتی مورد هجوم قرار می گیرد اختیارش را از دست می دهد ناچار به ارتکاب جرم برای حفظ ارزش های قانونی اش می شود وتوجیه آن بخاطرزوال اختیار است.

  تحقیقهای مشابه
  کاربرد معیار نوعی و شخصی در دفاع مشروع تحقیق حقوقی
  34 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 10
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 9
  7 صفحه - 21000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 132000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد MUSIC,ESPRIT,ROOT MUSIC در تخمین DOA 11
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم هایی برای زمانبندی موارد کاربرد به منظور محاسبه ی موازی 25
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد موثر پردازش ابری در موسسات آموزشی 10
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد تکنیک تحلیل تصویر برای تشخیص بافت پارچه
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد چند جمله ای های برنشتاین در راه حل های عددی معادلات انتگرال ولترا
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
  16 صفحه - 19500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
  19 صفحه - 74100 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
  5 صفحه - 15000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007